Xin trích lục thửa đất ở đâu? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

tien-dat-trong-cay-lau-nam-ky-hieu-la-gi

 

Xin trích lục thửa đất ở đâu? Trường hợp nào cần xin trích lục thửa đất. Hồ sơ, thủ tục xin trích lục thửa đất như thế nào? Trong bài viết này, Tổng Đài Tư Vấn  sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề Xin trích lục thửa đất và các vấn đề pháp lý xoay quanh. Nếu trong quá trình tìm hiểu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về xin trích lục thửa đất ở đâu? Gọi ngay: 1900.6174

Trích lục thửa đất là gì?

Trích lục thửa đất được hiểu là việc sao chép lại một phần hoặc toàn bộ thông tin của một thửa đất nhất định bao gồm: vị trí, số thứ tự thửa đất, địa chỉ, diện tích kích thước, hình dáng, mục đích sử dụng đất… Việc trích lục giúp cơ quan Nhà nước quản lý đất đai một cách dễ dàng và thuận tiện hơn, bên cạnh đó hỗ trợ người sử dụng đất trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan.

Đối với một số trường hợp xảy ra tranh chấp đất đai thì việc trích lục cũng được xem là tài liệu hỗ trợ quá trình giải quyết tranh chấp. 

xin-trich-luc-thua-dat-o-dau

Trích lục thửa đất là bản scan vẽ trên giấy hoặc trên bản đồ kỹ thuật số mô tả cụ thể ranh giới, phạm vi khu vực đất nhất định nào đó lên bản đồ địa chính. 

Theo đó, có 2 loại trích lục:

– Trích lục là bản sao được cấp từ sổ gốc;

– Trích lục là bản sao được chứng thực từ bản chính.

>>>Xem thêm: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà ở được pháp luật quy định như thế nào?

Xin trích lục thửa đất ở đâu?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, theo đó các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có thẩm quyền cấp trích lục thửa đất cho tổ chức, cá nhân gồm:

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí Xin trích lục thửa đất ở đâu? liên hệ ngay 1900.6174

 Trường hợp nào cần xin trích lục thửa đất.

Trong trường hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai thì cá nhân, tổ chức cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin trích lục, các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Trích lục khi đất chưa được có bản đồ địa chính và chưa được trích đo thửa đất

Căn cứ khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp đất chưa có bản đồ địa chính và chưa có trích đo thửa đất.

Trường hợp 2: Cá nhân có yêu cầu cần trích đo địa chính thửa đất đến cơ quan nhà nước quản lý về đất đai

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phải thực hiện yêu cầu trích đo địa chính thửa đất của người dân đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, xin chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Theo đó, đối với những nơi đã có bản đồ địa chính thì cơ quan này cũng có trách nhiệm cung cấp trích lục.

Trường hợp 3: Có tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản liên quan giữa những người sử dụng đất

Đối với giải quyết tranh chấp đất đai thì trích lục bản đồ địa chính được xem là căn cứ quan trọng để xác định một cách rõ ràng, chính xác nhất diện tích và ranh giới đất đang tranh chấp.

Trích lục bản đồ địa chính cung cấp đầy đủ thông tin về thửa đất có tranh chấp, từ đó biết được liệu diện tích đất thực tế có chênh lệch gì so với trích lục được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không. Thông qua cách thức này, các bên có cơ sở rõ ràng để giải quyết và kết thúc tranh chấp.

xin-trich-luc-thua-dat-o-dau

>>>Xem thêm: Tranh chấp đất đai không có sổ đỏ có được giải quyết không?

Trường hợp 4: Ranh giới đất bị mờ hoặc bị mất

Khu vực trung du và miền núi là những khu vực thường xuyên xảy ra trường hợp ranh giới bị mờ hoặc bị mất. Lý do vì ở những vùng này sau thời gian dài sử dụng, đường phân giới hạn giữa các thửa đất bị mờ đi hoặc bị mất ranh giới. Khi đó, cơ quan nhà nước quản lý về đất đai sẽ thông qua trích lục bản đồ địa chính để xác định lại chính xác giới hạn từng thửa đất, nhiều trường hợp còn dùng để xác định tính chất đất, từ đó có thể xác định được lại mốc ranh giới.

Trường hợp 5: Tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền sử dụng đất bao gồm: chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng – cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

Đối với các giao dịch đất đai thì hồ sơ cần thiết luôn bao gồm trích lục bản đồ địa chính. Đây được xem là cơ sở để người sử dụng đất biết diện tích, hình dáng, vị trí,.. của thửa đất trên thực tế mà mình giao dịch. 

Trường hợp 6: Cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: Đối với đất chưa có bản đồ địa chính thì trước khi tiến hành xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký khi đăng ký đất đai; hoặc trong trường hợp đất không có giấy tờ theo quy định ở Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 100 Luật Đất đai hiện hành phải xác nhận nguồn gốc,

Thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch thì UBND xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có). Như vậy khi tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất,… cần phải trích lục bản đồ địa chính.

>>>Luật sư tư vấn những trường hợp nào cần xin trích lục thửa đất, liên hệ ngay 1900.6174

Hồ sơ, thủ tục xin trích lục thửa đất.

Hồ sơ xin trích lục thửa đất.

Để được cơ quan có thẩm quyền cấp trích lục thửa đất thì cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu theo mẫu quy định. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị các loại tài liệu, giấy tờ đó thì người yêu cầu cần lưu ý những điều sau:

– Trường hợp 1: Nếu đối tượng yêu cầu là tổ chức thì trên phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đảm bảo có xác nhận của người có thẩm quyền, xác nhận này được thể hiện thông qua chữ ký và dấu mộc.

– Trường hợp 2: Nếu đối tượng yêu cầu là cá nhân thì trên phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải ghi rõ các thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ cụ thể kèm theo chữ ký xác nhận của mình.

>>>Hồ sơ xin trích lục thửa đất gồm những gì? liên hệ ngay 1900.6174

Thủ tục xin trích lục thửa đất.

Bước 1: Chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu và tiến hành gửi đến cơ quan có thẩm quyền

Việc chuẩn bị phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu phải đảm bảo đáp ứng các trường hợp đối tượng đó là tổ chức hay cá nhân. Theo đó, nếu người xin cấp trích lục là tổ chức thì trong phiếu phải có xác nhận của người có thẩm quyền, còn nếu là cá nhân thì phải ghi rõ các thông tin cá nhân cùng với chữ ký của mình.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối cấp trích lục bản đồ nếu việc cá nhân yêu cần cấp trích luật thuộc các trường hợp sau:

– Yêu cầu trích luật được nêu không rõ ràng, cụ thể trong phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

– Mục đích sử dụng trích lục bản đồ không phù hợp với quy định của pháp luật;

– Người yêu cầu cấp trích lục không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Có 3 cách để nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu, cụ thể:

– Nộp tại cơ quan có thẩm quyền;

– Nộp thông qua bưu điện, fax hoặc gửi công văn;

– Nộp trên cổng thông tin đất đai của cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi thư điện tử.

Bước 2: Tiếp nhận và tiến hành giải quyết hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của phiếu hoặc văn bản yêu cầu. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính của người yêu cầu không thuộc trường hợp được cấp thì cơ quan này có trách nhiệm trả kết quả và nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản.

Đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan ra thông báo cho tổ chức, cá nhân để đối tượng này tiến hành nộp lệ phí. Sau đó, thực hiện cấp trích lục bản đồ địa chính cho người yêu cầu nếu xét thấy đủ điều kiện.

Thời hạn cấp trích lục bản đồ địa chính được quy định như sau:

– Đối với trường hợp yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính trước 15 giờ thì cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành cấp ngay; tuy nhiên đối với nhưng trường hợp sau 15 giờ thì tổ chức, cá nhân có yêu cầu sẽ được cấp trích lục vào ngày làm việc tiếp theo;

– Đối với những yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính và những thông tin khác bằng hợp đồng thì thời gian để cấp sẽ do thoả thuận giữa bên yêu cầu và cơ quan cấp.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí Thủ tục xin trích lục thửa đất, liên hệ ngay 1900.6174

Xin trích lục thửa đất mất bao nhiêu tiền?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, trường hợp có yêu cầu trong việc cung cấp thông tin về đất đai thì tổ chức hoặc phải trả phí trích lục bản đồ địa chính, trừ các trường hợp sau:

– Phạm vi yêu cầu cung cấp nằm trong cơ sở dữ liệu về đất đai hoặc các thông tin về giá đất, thủ tục hành chính, kế hoạch, quy hoạch hoặc văn bản pháp luật về đất đai

– Mục đích yêu cầu cung cấp nhằm phục vụ cho vấn đề về quốc phòng, an ninh hoặc yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tình trạng khẩn cấp

– Đáp ứng mục đích thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp)

Như vậy, trong trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không thuộc các trường hợp trên phải trả các khoản phí và chi phí quy định tại Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, theo đó các khoản phí bao gồm:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Chi phí cho việc in ấn, sao chụp.

– Chi phí gửi tài liệu sau khi có kết quả (nếu có).

Theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC, các phí và chi phí này sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định, do đó tuỳ theo địa bàn tỉnh mà bạn cần xin trích lục thì sẽ có những mức giá khác nhau.

xin-trich-luc-thua-dat-o-dau

>>>Chi phí Xin trích lục thửa đất mất bao nhiêu tiền? liên hệ ngay 1900.6174

Hy vọng rằng những chia sẻ trên của Luật sư của Tổng Đài Tư Vấn liên quan đến vấn đề xin trích lục thửa đất ở đâu đã phần nào kịp thời giải đáp vướng mắc của các bạn. Trường hợp còn có câu hỏi nào khác có liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư nhiệt tình hỗ trợ và giải đáp!

  1900633727