Tư vấn đấu thầu miễn phí trực tuyến qua điện thoại 19006174

Tư vấn đấu thầu miễn phí qua số điện thoại 1900.6174 của Tổng đài tư vấn chuyên giải đáp các vấn đề trong lĩnh vực đấu thầu như: tư vấn hình thức, tư vấn phương thức lựa chọn nhà thầu, tư vấn hợp đồng đối với nhà đầu tư, tư vấn hợp đồng dành cho nhà,… Công ty tư vấn đấu thầu sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý. Mọi thắc liên quan đến các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được luật sư giải đáp nhanh chóng!

tu-van-dau-thau

Các hình thức và phương thức đấu thầu theo quy định pháp luật

>> Luật sư tư vấn hình thức và phương thức đấu thầu theo quy định, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định của Luật đầu tư mới nhất về một số hình thức lựa chọn nhà thầu như sau:

– Hình thức đấu thầu rộng rãi;

– Hình thức đấu thầu hạn chế

– Hình thức chỉ định thầu;

– Hình thức chào hàng cạnh tranh;

– Hình thức mua sắm trực tiếp;

– Hình thức tự thực hiện;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

– Hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

Bên những quy định về hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Luật đấu thầu 2013 còn quy định về phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

– Một giai đoạn một túi hồ sơ;

– Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Hai giai đoạn một túi hồ sơ;

– Hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

>> Xem thêm: Tư vấn luật đầu tư tại Việt Nam – Hotline tư vấn 19006174

Nội dung tư vấn đấu thầu tại Tổng đài tư vấn

noi-dung-tu-van-dau-thau

Tư vấn những quy định chung về đấu thầu

>> Luật sư tư vấn quy định pháp luật về đấu thầu, gọi ngay 1900.6174

Tổng đài tư vấn căn cứ vào những cơ sở pháp lý để tư vấn luật đấu thầu như sau:

– Luật đấu thầu năm 2013

– Luật thương mại năm 2015

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP

– Nghị định 5020146/NĐ-CP

– Nghị định 25/2020/NĐ-CP

– Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

– Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT

* Phân biệt giữa đấu thầu công và đấu thầu tư

Tiêu chí Đấu thầu công Đấu thầu tư
Cơ sở pháp lý Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 Điều 214 Luật Thương mại năm 2015
Khái niệm Đấu thầu là quá trinh lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn; lựa chọn nhà tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động thương mại. Trong đó, một bên mua hàng hóa, dịch vụ qua mời thầu (bên mời thầu) để lựa chọn trong những thương nhân tham gia đấu thầu (bên dự thầu) thương nhân đáp ứng những yêu cầu do bên mời đầu đặt ra và được lựa chọn để ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng (bên trúng thầu)
Bản chất Những hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn, xây lắp những gói thầu thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà nước. Thực chất đấu thầu công là hoạt động đấu thầu mang bản chất tư nhưng tính chất công. Những hoạt động đấu thầu hàng hóa, dịch vụ mang bản chất pháp lý của một hoạt động thương mại. Hoạt động đấu thầu tư luôn gắn liền với quan hệ mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thương mại.
Phạm vi điều chỉnh Rộng, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 Hẹp, chỉ áp dụng trong những hoạt động liên quan đến thương mại
Chủ thể tham gia hoạt động đấu thầu Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đáp ứng những điều kiệm mà bên mời thầu đặt ra

Có chủ thể trung gian (Điều 32 Luật Đấu thầu 2013)

 Các thương nhân

Không có chủ thể trung gian

Đấu thầu công gồm có những hình thức đấu thầu như sau

– Hình thức đấu thầu rộng rãi

– Hình thức đấu thầu hạn chế

– Hình thức chỉ đấu thầu

– Hình thức chào hàng cạnh tranh

– Hình thức mua sắm trực tiếp;

– Hình thức tự thực hiện;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

– Hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

(Điều 22 đến Điều 27 Luật đấu thầu 2013)

Việc lựa chọn hình thức đầu thầu có sự điều chỉnh theo ý chí của nhà nước.

Chỉ có 2 hình thức:

Hình thức đấu thầu rộng rài

Hình thức đấu thầu hạn chế

(Điều 215 Luật Đấu thầu 2013)

Việc lựa chọn hình thức đấu thầu do bên thầu quyết định.

Phương thức đấu thầu Gồm có 4 phương thức đấu thầu như sau:

 

– Một giai đoạn một túi hồ sơ;

– Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

– Hai giai đoạn một túi hồ sơ;

– Hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Gồm có 2 phương thức đấu thầu:

Đấu thầu hàng hóa dịch vụ (đấu thầu 1 túi hồ sơ)

Đấu thầu 2 túi hồ sơ

(Điều 216 Luật đấu thầu 2013)

*Tư vấn đấu thầu với tư cách hợp lệ nhà thầu, nhà đầu tư

Nhà thầu, nhà đầu tư là các tổ chức có tư cách hợp lệ và đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

– Được cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp đăng ký thành lập và hoạt động.

– Hạch toán về tài chính độc lập

– Không trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang rơi vào tình trạng phá sản hay nợ không có khả năng chi trả theo quy định;

– Nhà thầu, nhà đầu tư đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giá

– Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu tuân thủ quy định tại ĐIều 6 Luật này

– Không trong thời gian đang bị cấm tham dự thầu

– Nhà thầu, đầu tư có tên trong danh sách ngắn với những trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

– Phải liên danh với nhà thầu trong nước hay sử dụng nhà thầu phụ trong nước trong trường hợp nhà thầu nước ngoài tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, ngoại trừ trường hợp nhà thầu, đầu tư trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu

Nhà thầu, đầu tư là những cá nhân có đủ tư cách và đáp ứng những điều kiện như sau:

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật của nước mà cá nhân đó đang là công dân;

– Nhà thầu, đầu tư phải có chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật

– Không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Không trong thời gian đang bị cấm tham dự thầu

Những nhà thầu, đầu tư có đủ tư cách theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hay liên danh; với những trường hợp liên danh cần phải có văn bản thỏa thuận giữa những thành viên, trong đó có quy định rõ ràng về trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung hay riêng của từng thành viên liên danh.

*Tư vấn đấu thầu về thời gian trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Căn cứ tại Điều 12 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau:

– Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

+ Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu kéo dài trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;

+ Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sâu thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu trước thời gian đóng thầu.

+ Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu trong vòng 10 ngày đối với những đấu thầu trong nước và 20 ngày với các đấu thầu quốc tế tính từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu cần phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời gian đóng thầu.

+ Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự tuyển tối thiểu trong thời gian 10 ngày với các đấu thầu trong nước và 20 ngày với đấu thầu quốc tế tính từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu. Trước thời gian đóng thầu, nhà thầu cần nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

+ Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Trước thời gian đóng thầu, nhà thầu phải nộp đầy đủ hồ sơ đề xuất.

+ Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu trong vòng 20 ngày với trường hợp nhà thầu trong nước và 40 ngày với những nhà thầu quốc tế tính từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu.

+ Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển tối đa trong vòng 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa trong vòng 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa trong vòng 45 ngày với những dự án đấu thầu trong nước tính từ thời gian đấu thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển tối đa trong vòng 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa trong vòng 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa trong vòng 60 ngày với những dự án đấu thầu quốc tế tính từ thời gian đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nếu cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không được quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Thời gian thẩm định tối đa trong vòng 20 ngày cho từng nội dung thẩm định sau: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan, tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình;

+ Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu tối đa trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận được tờ giấy trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hay báo cáo thẩm định nếu có yêu cầu thẩm định;

+ Thời gian xử lý hay có ý kiến xử lý về kết quả của nhà thầu tối đa trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hay báo cáo thẩm định nếu có yêu cầu thẩm định.

+ Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong vòng 180 ngày tính từ ngày có thời gian đóng thầu; nếu gói thầu có quy mô lớn, phức tạp, gói đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa trong vòng 210 ngày tính từ thời gian đóng thầu. Nếu cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng phải đảm bảo tiến độ của dự án;

+ Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến những nhà thầu đã nhận được hồ sơ mời thầu tối đa trong vòng 10 ngày với những nhà thầu trong nước và 15 ngày với những nhà thầu quốc tế trước ngày có thời gian đóng thầu; trong trường hợp sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời tuyển, hồ sơ yêu cầu tối thiểu trong vòng 3 ngày làm việc trước ngày có thời gian đóng thầu.

Nếu thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm này, bên mời thầu có thể thực hiện gia hạn thời gian đóng thầu tương ứng nhằm đảm bảo những quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

+ Thời gian gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho những nhà thầu tham dự theo đường bưu điện hay fax trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

*Tư vấn đấu thầu về chi phí trong đấu thầu

Căn cứ tại Điều 13 Luật đấu thầu năm 2013 về chi phí trong đấu thầu quy định như sau:

– Chi phí trong lựa chọn nhà thầu:

+ Những chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu,hồ sơ đề xuất bà tham dự thầu là thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

+ Những chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được xác định trong tổng mức đầu tư hay dự toán mua sắm;

+ Phát miễn phí hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển cho nhà thầu;

+ Bán hay phát miễn phí hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu.

– Chi phí trong việc lựa chọn nhà đầu tư:

+ Những chi phí về việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

+ Những chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, những nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;

+ Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án trả phí trong lựa chọn nhà đầu tư.

– Chi phí trong việc đấu thầu qua mạng gồm có:

+ Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin liên quan đến đấu thầu và những chi phí khác.

+ Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

Tư vấn hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

>> Luật sư tư vấn hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư hiệu quả nhất, gọi ngay 1900.6174

*Tư vấn đấu thầu rộng rãi

Căn cứ tại Điều 20 Luật đấu thầu năm 2013 về đấu thầu rộng rãi như sau:

+ Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư không hạn chế về số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự

+ Hình thức này được áp dụng cho những gói thầu dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 21,22,23,24,25,26, 27 của Luật này.

Quy trình và trình tự thủ tục thực hiện hình thức đấu thầu rộng rai

Căn cứ theo Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP hình thức đấu thầu rộng rãi được thực hiện theo một trong 4 phương thức như sau:

+ Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Hai giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

+ Hình thức đấu thầu hạn chế

+ Hình thức chỉ định thầu;

+ Hình thức chào hàng cạnh tranh;

+ Hình thức mua sắm trực tiếp;

+ Hình thức tự thực hiện;

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

+ Hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng.

Mỗi phương thức thực hiện đấu thầu rộng lại có những quy định về quy trình, trình tự thủ tục thực hiện đấu thầu khác nhau.

*Tư vấn đấu thầu hạn chế

Căn cứ tại Điều 21 Luật Đấu thầu 2013 quy định về đấu thầu hạn chế như sau:

Đấu thầu hạn chế được sử dụng trong trường hợp có yêu cầu cao về kỹ thuật hay kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Quy trình đấu thầu hạn chế được triển khai như sau:

Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu bình thường chỉ quy định về số lượng hạn chế chủ thể tham gia đấu thầu, nhà thầu được chọn là nhà thầu đáp những yêu cầu do bên chủ thầu đưa ra. Vì vậy, việc thực hiện đấu thầu hạn chế được thực hiện theo quy trình sau:

Bên mở thầu chỉ cần gửi thư mời đến cho những nhà thầu tham gia được liệt kê trong danh sách ngắn. Danh sách ngắn còn được gọi là danh sách nhà thầu hay là những chủ thể đã đáp ứng những điều kiện cơ bản của gói thầu và có hồ sơ quan tâm

Đối với đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn phải có ít nhất 3 nhà thầu có nhu cầu dự thầu và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu về cả năng lực lần trình độ chuyên môn.

Khi đã phê duyệt xong danh sách ngắn, thông tin được cung cấp và đăng tải phải công khai

– Khi đã gửi thư mời, tiến hành mở thầu công khai. Đây là quá trình mà chủ dự án sẽ tiến hành chấm thầu, nếu chủ thầu không đáp ứng những điều kiện, yêu cầu và không có mức giá thầu thấp nhất trong số những nhà thầu tham gia thầu sẽ được chọn.

– Khi hoàn tất quá trình này, chủ dự án, làm việc và công khai kết quả chấm thầu. Bên cạnh đó, chủ dự án cùng cần thông báo với bên trúng thầu về việc ký kết hợp đồng.

*Tư vấn đấu thầu chỉ định thầu

Chỉ định thầu với nhà thầu được áp dụng trong những trường hợp như sau:

+ Gói thầu cần thực hiện để khắc phục hay xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự bất khả kháng; gói thầu thực hiện nhằm đảm bảo tính bí mật nhà nước, gói thầu cần thực hiện để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của những người dân trên địa bàn hay để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến những công trình liền kề; Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật liệu, thiết bị y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong những trường hợp cấp bách;

+ Gói thầu cấp bách được thực hiện nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới, quốc gia, hải đảo;

+ Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã được triển khai trước đó nhằm đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ các nhà thầu khác; Gói thầu có tính chất nghiên cứu hay thử nghiệm; mua bán bản quyền sở hữu trí tuệ;

+ Gói thầu di dời những công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình;

+ Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá thầu trong hạn mức theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Những điều kiện để được hiện chỉ định thầu với những gói thầu được quy định tại các điểm b,c,d,đ và e khoản 1 Điều này như sau:

+ Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ trường hợp gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

+ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

+ Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ triển khai gói thầu

+ Có dự toán được phê duyệt theo quy định của pháp luật, ngoại trừ những gói thầu như EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

+ Có thời gian triển khai chỉ định thầu tính từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký hợp đồng không vượt quá 45 ngày; nếu gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không vượt quá 90 ngày.

+ Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thầu.

Đối với những gói thầu thuộc các trường hợp chỉ định thầu được quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng những điều kiện chỉ định thầu tại khoản 2 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng những hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định tại Điều 20,21,23, 24 Luật này sẽ được khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

Chỉ định thầu với nhà đầu tư được áp dụng trong những trường hợp như sau:

+ Chỉ có một nhà thầu đăng ký triển khai

+ Chỉ có một nhà thầu có khả năng triển khai vì liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hay thu xếp vốn.

+ Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của chính phủ.

*Tư vấn đấu thầu về hình thức chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong những trường hợp sau đây:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng và đơn giản nhất;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, đã có sẵn trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương về chất lượng

+ Gói thầu xây dựng công trình đơn giản đã thiết kế bản vẽ thi công và được phê duyệt

Những điều kiện để thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh như sau:

+ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

+ Có dự toán được phê duyệt theo quy định của pháp luật

+ Đã được bố trí vốn theo những yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu

*Tư vấn mua sắm trực tiếp

– Mua sắm trực tiếp được triển khai với những gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự và cùng thuộc một dự án, dự toán mua sắm hay thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

– Những điều kiện để thực hiện mua sắm trực tiếp như sau:

+ Nhà thầu đã trúng thầu thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng triển khai gói thầu trước đó;

+ Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó.

+ Đơn giá của những phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt quá đơn giá của những phần công việc tương ứng thuộc các gói thầu tương tựu và được ký hợp đồng trước đó;

+ Thời gian từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày được phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp trong vòng 12 tháng

Nếu nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp: được thực hiện mua sắm trực tiếp với những nhà thầu khác trong tường hợp đáp ứng những yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả được lựa chọn nhà thầu trước đó.

*Tư vấn đấu thầu về tự thực hiện:

Hình thức đấu thầu này được sử dụng với những gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực về kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu của của gói thầu.

Tư vấn phương pháp lựa chọn nhà thầu

Tư vấn đấu thầu về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng trong những trường hợp như sau:

+ Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế áp dụng với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ

+ Chào hàng cạnh tranh với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp

+ Chỉ định thầu với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

+ Mua sắm trực tiếp với gói thầu mua sắm hàng hóa

+ Chỉ định thầu với lựa chọn nhà đầu tư

Nhà thầu hay nhà đầu tư cần nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất bao gồm những đề xuất về kỹ thuật và tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.

Việc mở thầu được thực hiện một lần cùng với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

Tư vấn đấu thầu về phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Những trường hợp sử dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ như sau:

+ Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được sử dụng với những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dicj vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

+ Đấu thầu rộng rãi dành cho việc lựa chọn nhà đầu tư

Nhà thầu, đầu tư cần nộp cả hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ thầu

Việc mở thầu sẽ được triển khai 2 lần. Đầu tiên là hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được mở sau thời gian đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng những yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá

Tư vấn đấu thầu về phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức này được sử dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô hay phức tạp.

Trong giai đoạn thứ nhất, nhà thầu sẽ nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá trị dự thầu, Sau khi trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn thứ hai.

Trong giai đoạn thứ hai, nhà thầu sau khi tham gia vào giai đoạn một được mời nộp hồ sơ thầu. Hồ sơ gồm có những đề xuất về kỹ thuật và tài chính theo quy định của hồ sơ mời thầu giai đoạn 2, trong đó có giá dự thầu cùng sự bảo đảm dự thầu.

Tư vấn đấu thầu về phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

+ Phương thức này được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng và đấu thầu hạn chế trong các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp và có tính đặc thù.

+ Ở giai đoạn một, nhà thầu cần nộp cả hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ chứa những đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời gian đóng đóng thầu. Với những đánh giá và đề xuất về kỹ thuật của những nhà thầu trong giai đoạn một, từ đó, xác định được những nội dung cần hiệu chỉnh về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu được mời tham dự thầu trong giai đoạn hai. Hồ sơ đề xuất liên quan đến tài chính sẽ được mở trong giai đoạn hai.

+ Ở giai đoạn hai, những nhà thầu đáp ứng những điều kiện ở giai đoạn một sẽ được mười nộp hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu gồm có những đề xuất về kỹ thuật và tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương tướng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Hồ sơ đề xuất liên quan đến tài chính đã nộp ở giai đoạn một sẽ được mở cùng với hồ sơ dự thầu ở giai đoạn hai để đánh giá.

Tư vấn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp đánh hồ sơ dự thầu với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

+ Phương pháp giá thấp nhất

+ Phương pháp giá đánh giá

+ Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật với giá

+ Đối với những tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

+ Đối với tiêu chuẩn đánh giá về thuật, sử dụng phương pháp chấm điểm hay tiêu chí đạt , không đạt.

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu dành cho những thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Trong trường hợp nhà thầu tư vấn là tổ chức, áp dụng một trong những phương pháp như sau:

+ Phương pháp giá thấp nhất được sử dụng đối với những gói thầu tư vấn đơn giản

+ Phương pháp giá cố định được áp dụng trong trường hợp các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí.
thực hiện được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu.

+ Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật với giá được sử dụng với những gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí triển khai gói thầu.

+ Phương pháp dựa trên kỹ thuật được sử dụng cho những gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất

Phương pháp này được triển khai theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật này về phương pháp giá thấp nhất.

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp xét duyệt trúng thầu

Nhà thầu tư vấn là những tổ chức được xem xét và đề nghị trúng thầu trong trường hộ đáp ứng đầy đủ những điều kiện như sau:

+ Có hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất đúng quy định

+ Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng đúng yêu cầu

+ Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất với những phương giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; đối với phương pháp kết hợp kỹ thuật với giá có điểm cao nhất.

+ Có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá gái của gói thầu được phê duyệt.
Đối với những trường hợp nhà thầu không được chọn, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.

Tư vấn đấu thầu: mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

*Tư vấn đấu thầu về đấu thầu mua sắm tập trung

– Mua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua những đơn vị mua sắm tập trung để tiết kiệm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

– Mua sắm tập trung được sử dụng trong những trường hợp hàng hóa, dịch vụ với số lượng nhiều chủng loại tương tự ở một hay nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay chủ đầu tư.

– Tập trung vào một trong hai cách sau đâu:

Tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn cung cấp hàng hóa dịch vụ

Tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm thực hiện lựa chọn nhà thầu và ký văn bản thỏa thuận khung với một hay nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để những đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa dịch vụ.

– Lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nhiệm vụ đã được giao hay hợp đồng ký với những đơn vị có nhu cầu.

* Tư vấn đấu thầu về đấu thầu mua sắm thường xuyên

– Điều kiện áp dụng

+ Sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên

+ Hàng hóa hay dịch vụ thuộc danh mục mua sắm thường xuyên để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức và đơn vị

– Tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ được tiến hành theo quy định tại Điều 38,39,40,41,42,43 Luật này

*Tư vấn đấu thầu về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế

– Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế được quy định tại chương II, III, IV của Luật này.

– Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc được tiến hành theo hình thức đàm phán giá

– Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu cung cấp các mặt hàng đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a,b,c,d,đ, e khoản 1 Điều 43 Luật này. Không chỉ vậy, cần phải đề xuất về kỹ thuật được đánh giá yêu cầu về chất lượng, cung cấp, bảo quản và thời hạn sử dụng thuốc.

*Tư vấn đấu thầu về đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

– Hình thức lựa chọn: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và tự thực hiện.

– Quy trình lựa chọn nhà thầu

+ Chuẩn bị lựa chọn

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu

+ Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng

+ Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư

– Tư vấn đấu thầu về quy trình lựa chọn nhà đấu thầu (Điều 17 Nghị định 25/2020/NĐ-CP)

+ Chuẩn bị sơ tuyển

+ Tổ chức sơ tuyển

+ Đánh giá các hồ sơ dự sơ tuyển

+ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPT trong đấu thầu rộng rãi (Điều 27 Nghị định 25/2020 NĐ-CP)

+ Tổ chức lựa chọn các nhà thầu

+ Đánh giá cả hồ sơ có đề xuất về kỹ thuật

+ Mở và đánh giá những hồ sơ có đề xuất về tài chính – thương mại

+ Đối với những dự án ứng dụng công nghệ cao quy định để lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại khoản 1,2,3,4,5 Điều này.

– Tư vấn đấu thầu về phương pháp xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư (Điều 42 Nghị định 25/2020/ NĐ-CP)

Những điều kiện để trở thành nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn như sau:

– Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;

– Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng theo yêu cầu

– Có đề xuất về kỹ thuật theo yêu cầu

– Có giá trị đề nghị trúng thầu.

Tư vấn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

>> Tư vấn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

– Tư vấn về phạm vi và lộ trình áp dụng (Điều 84 Nghị định 63/2014/ NĐ-CP)

– Tư vấn đấu thầu về nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

– Tư vấn về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

– Tư vấn quy trình lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu qua mạng, đăng ký nhà thầu

+ Bước 1: Chuẩn bị chọn nhà đầu tư

+ Bước 2: Tổ chức chọn nhà thầu

+ Bước 3: Đánh giá E-HSDT và xếp hàng các nhà thầu

+ Bước 4: Thương thảo về hợp đồng; trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

– Tư vấn về yêu cầu đối với mạng đấu thầu quốc gia

Tư vấn hợp đồng đối với nhà thầu

>> Luật sư tư vấn hợp đồng đối với nhà thầu, gọi ngay 1900.6174

– Tư vấn đấu thầu về các loại hợp đồng như: hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian.

– Tư vấn về hồ sơ hợp đồng

– Tư vấn về điều kiện ký kết hợp đồng

– Tư vấn đấu thầu về hợp đồng với những nhà thầu được chọn

– Tư vấn về việc đảm bảo thực hiện hợp đồng

– Tư vấn về các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Tư vấn hợp đồng đối với nhà đầu tư

– Tư vấn đấu thầu về các loại hợp đồng

– Tư vấn về hồ sơ hợp đồng

– Tư vấn về điều kiện ký kết hợp đồng

– Tư vấn về những yêu cầu khác đối với hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn

– Tư vấn về việc bảo đảm thực hiện hợp đồng

– Tư vấn đề các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Tư vấn xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp đấu thầu

>> Luật sư tư vấn cách xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp đấu thầu, gọi ngay 1900.6174

– Tư vấn đấu thầu về xử lý vi phạm

– Tư vấn về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

– Tư vấn về việc giải quyết các tranh chấp trong đấu thầu tại toà án

Các hình thức tư vấn đấu thầu tại Tổng đài tư vấn

Tư vấn đấu thầu miễn phí 24/24 qua tổng đài điện thoại 1900.6174

Chỉ trong một cuộc gọi đến số điện thoại 1900.6174, bạn sẽ được kết nối ngay với những luật sư có chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn đầu tư.

Để nhận được sự tư vấn miễn phí từ các luật sư giỏi và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, bạn vui lòng thực hiện những bước như sau:

– Bước 1: Bạn cần chuẩn bị trước nội dung của những câu hỏi, đảm bảo lượng pin và tiền điện thoại đủ để thực hiện cuộc gọi liên tục.

– Bước 2: Bấm và gọi đến số điện thoại 1900.6174 để nhận được sự tư vấn từ những luật sư đấu thầu giỏi.

– Bước 3: Bạn hãy trình bày nội dung đã chuẩn bị cho luật sư và lắng nghe sự giải đáp từ các luật sư.

Đây là một hình thức tư vấn nhanh chóng và tiện lợi nhất. Bạn không cần tốn nhiều chi phí thuê luật sư tư vấn đấu thầu nhưng vẫn nhận được sự tư vấn trực tiếp từ luật sư. Mặc dù đây là hình thức tư vấn trực tuyến, nhưng tổng đài cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Những lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu qua số điện thoại của Tổng đài tư vấn đấu thầu như sau:

– Bạn bận rộn không có nhiều thời gian để gặp trực tiếp luật sư, hình thức tư vấn này là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

– Với hình thức tư vấn trực tiếp, bạn sẽ không bị giới hạn đề địa lý. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ pháp lý từ 7h30 đến 12h sáng, chiều 13h00 đến 22h30 vào tất cả các ngày trong tuần.

– Tư vấn đấu thầu miễn phí, bạn không phải trả bất kỳ khoản chi phí thuê tư vấn đấu thầu trừ cước phí theo quy định của nhà mạng.

Tư vấn đấu thầu qua Email

Trong lĩnh vực đấu thầu, có những vấn đề phức tạp không thể tư vấn và giải quyết hết qua điện thoại được. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi tối đa của các cá nhân, doanh nghiệp, Tổng đài tư vấn khuyên bạn nên lựa chọn hình thức tư vấn qua văn bản hay qua email.

Hình thức tư vấn qua văn bản sẽ giải đáp chi tiết mọi vấn đề hơn và rất phù hợp với những trường hợp đóng dấu xác nhận để lưu trữ hay làm báo cáo.

Để sử dụng hình thức tư vấn đấu thầu qua email, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ câu hỏi, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vấn đề cần tư vấn.

Bước 2: Khách hàng hãy gửi câu hỏi đến email của chúng tôi tongdaituvan.ltm@gmail.com. Trong email, khách hàng ghi rõ các nội dung như: họ tên, số điện thoại để các nhân viên của Tổng đài tư vấn có thể liên hệ và xác nhận phí tư vấn thuê tư vấn đấu thầu .

Bước 3: Khách hàng cần thanh toán chi phí thuê tư vấn đấu thầu theo thông tin sau đây:

– Tài khoản Ngân hàng: MB Bank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hùng

– Số tài khoản: 0936380888

– Mức phí tư vấn: 300.000 VNĐ/email tư vấn

– Nội dung chuyển khoản: Tư vấn email + Họ và tên + Số điện thoại

Sau khi xác nhận thanh toán chi phí thuê tư vấn đấu thầu thành công, câu hỏi của bạn sẽ được chuyển đến luật sư có chuyên môn. Kết quả tư vấn sẽ được gửi lại chính email của bạn trong thời gian từ 24 – 48h.

Tư vấn đấu thầu trực tiếp tại văn phòng Luật sư

Đối với những vấn đề phức tạp cần sự trao đổi trực tiếp với những luật sư có trình độ chuyên môn cao, hãy đến trực tiếp văn phòng Tổng đài tư vấn theo địa chỉ dưới đây.

Địa chỉ văn phòng:

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

Số Nhà 18, Đường 57, Phường Bình Trưng Đông, Tp.Thủ Đức

Để buổi tư vấn đấu thầu diễn ra thuận lợi và đúng với kế hoạch, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để đặt lịch hẹn tư vấn trước.

Tư vấn đấu thầu trực tiếp với Luật sư theo địa chỉ yêu cầu

Trong trường hợp bạn bận rộn không sắp xếp được thời gian đến trực tiếp văn phòng luật sư, dịch vụ tư vấn đấu thầu qua địa chỉ yêu cầu hoàn toàn phù hợp với bạn. Đây là hình thức tư vấn thu phí. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vấn đề và vị trí yêu cầu tư vấn mà sẽ có mức phí tư vấn khác nhau. Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo địa chỉ yêu cầu tư vấn từ bạn, chúng tôi sẽ thông báo chi phí thuê tư vấn đấu thầu và cử luật sư giỏi về lĩnh vực này đến tận nơi để hỗ trợ pháp lý.

Lợi ích khi được Luật sư tư vấn đấu thầu tại Tổng đài tư vấn

>> Liên hệ Luật sư tư vấn đấu thầu miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Tổng đài tư vấn đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Với dịch vụ tư vấn luật qua số điện thoại 1900.6174, tổng đài đã đem những quy định pháp luật đến gần với mọi người dân trên mọi miền đất nước.

Dù bạn ở bất kỳ đâu chỉ cần gọi đến đường dây nóng 1900.6174, mọi vướng mắc đều được giải đáp nhanh chóng. Tổng đài sở hữu đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý am hiểu những quy định của pháp luật và có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết thành công nhiều vấn đề pháp lý trong thực tế. Không chỉ vậy, đội ngũ nhân viên của Tổng đài chúng tôi còn rất nhiệt tình và chuyên nghiệp, sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc của khách hàng.

Tổng đài hoạt động 24/7 kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ tết. Vì vậy, tổng đài có thể tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho bạn bất kỳ thời gian nào. Để đáp nhu cầu tư vấn pháp lý của mọi khách hàng, ngoài dịch vụ tư vấn đấu thầu, tổng đài còn cung cấp các dịch vụ tư vấn trên mọi lĩnh vực.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Tổng đài tư vấn, khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác nhất. Bởi chất lượng dịch vụ tư vấn của tổng đài được đảm bảo và giám sát trực tiếp từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm pháp lý. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp luật tại Tổng đài tư vấn.

dich-vu-tu-van-dau-thau

Một số tình huống tư vấn đấu thầu thực tế

Chi phí lựa chọn nhà thầu

Chị Phương (Thái Bình) có câu hỏi:
“Thưa luật sư, tôi chuẩn bị xây dựng một khu vui chơi cho cả trẻ em và người lớn tại Thái Bình. Tôi muốn thuê các nhà thầu để thực hiện dự án này. Vì vậy, tôi muốn hỏi, chi phí trong lựa chọn nhà thầu gồm những khoản gì? Tôi xin cảm ơn!”

>> Luật sư tư vấn chính xác chi phí chọn nhà thầu, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Xin chào chị Phương! Cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu của chúng tôi! Đối với vấn đề của chị, chúng tôi xin đưa ra trả lời như sau:

Căn cứ tại Điều 13 Luật đấu thầu 2013 về chi phí trong đấu thầu quy định như sau:

– Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị các loại hồ sơ như: hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;

– Các chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hay dự toán mua sắm;

– Nhà thầu nhận được hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển miễn phí.

– Nhà thầu được mua hay nhận miễn phí hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Trên đây là những khoản chi phí chị sẽ phải chi trả trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn qua đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ luật sư!

Điều kiện để được tham gia thầu

Chị Yến (Trà Vinh) có câu hỏi:

“Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong được luật sư giải đáp như sau:

Công ty tôi đang thực hiện gói thầu mua sắm tại công ty chuyên cung câp đồ gia dụng. Hạn của gói thầu này là hết tháng 12/2022. Hiện nay, tôi muốn tham gia vào thầu của một công ty bánh kẹo. Vậy, tôi muốn hỏi điều kiện để được tham gia thầu là gì? Tôi xin cảm ơn luật sư!”

 

>> Luật sư tư vấn điều kiện tham gia đấu thầu, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Xin chào chị Yến! Tổng đài tư vấn cảm ơn chị đã gửi vấn đề thắc mắc liên quan đến tư vấn đấu thầu! Đối với vấn đề của chị, chúng tôi đã nghiên cứu và xin đưa ra phản hồi như sau:

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 63/2014/ NĐ-CP về điều kiện tham gia dự thầu quy định như sau:

Nhà thầu được đánh giá độc lập về mặt pháp lý và tài chính với các nhà thầu khác. Bên cạnh đó, nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư, bên mời thầu được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 6 Luật đầu tư 2013 cần đáp ứng những điều kiện như sau:

– Đối với những đơn vị sự nghiệp, không cùng thuộc một cơ quan hay tổ chức trực tiếp quản lý

– Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hay vốn góp trên 30% của nhau;

– Đối với đối thấu hạn chế, nhà thầu không có cổ phần hay vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói gói thầu

– Nhà thầu tham gia đấu thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hay vốn góp của nhau, không cùng có cổ phần hay vốn góp trên 20 % của một cá nhân, tổ chức khác đối với từng bên.

Như vậy, có thể thấy, luật không có quy định nào về việc một nhà thầu chỉ được tham gia một gói thầu. Trong trường hợp của chị Yến, nếu công ty chị đáp ứng đủ điều kiện trên, sẽ được tham gia cả hai gói thầu tại 2 công ty mà không bị hạn chế. Mọi thông tin về điều kiện để được tham gia đấu thầu, hãy liên hệ ngay 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp!

Quy trình, trình tự tổ chức các bước đấu thầu

Anh Duy (Đà Nẵng) có câu hỏi:
“Thưa luật sư, công ty của tôi chuyên sản xuất sữa bột cho trẻ em. Trước đây, công ty tôi đã phân phối mặt hàng này tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị,.. Hiện tại, công ty tôi muốn mở rộng phân phối thông qua chuỗi các cửa hàng mang tên thương hiệu của chúng tôi. Tôi đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu dự án này, Vậy, tôi muốn hỏi, quy trình, trình tự tổ chức các nước đấu thầu được thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!”

 

>> Luật sư tư vấn trình tự tổ chức đấu thầu nhanh chóng nhất, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Xin chào anh Duy! Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi thắc mắc liên quan đến tư vấn đấu thầu cho Tổng đài tư vấn! Đối với câu hỏi của anh, chúng tôi đã phân tích và xin đưa ra phản hồi như sau:

Căn cứ tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 như sau:

“Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Quy trình là trình tự, thứ tự, cách thức thực hiện một hoạt động đã được quy định, mang tính chất bắt buộc và đáp ứng những mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị. Những hoạt động này gồm có tất cả những dạng thức hoạt động (hay quá trình) trong đời sống xã hội của con người.

Như vậy, quy trình, trình tự những bước tổ chức đấu thầu là trình tự cách thức để thực hiện quy định bắt buộc để lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của hợp đồng đấu thầu.

Quy trình, trình tự tổ chức đấu thầu gồm 5 bước cụ thể như sau:

– Bước 1: Mời thầu

– Bước 2: Dự thầu

– Bước 3: Mở thầu

– Bước 4: Chấm thầu

– Bước 5: Ký kết hợp đồng

Trên đây là những bước để thực hiện quy trình tổ chức đấu thầu. Để hiểu rõ hơn về việc áp dụng từng bước trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 để được luật sư tư vấn trực tiếp!

Trên đây là những thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đấu thầu của Tổng đài tư vấn. Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn lựa chọn được dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất. Mọi thắc mắc liên quan đến đến các vấn đề pháp lý, hãy gọi ngay đến hotline 1900.6174 để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng từ các luật sư!