Trưng dụng là gì? Các trường hợp áp dụng biện pháp trưng dụng?

văn phòng luật sư quận 5

Trưng dụng là gì? Các trường hợp áp dụng biện pháp trưng dụng? Trình tự, hồ sơ quyết định trưng dụng tài sản gồm những bước nào? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho vấn đề này. Trong bài viết này, Tổng Đài Tư Vấn sẽ giải đáp các vấn đề liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí trưng dụng là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Trưng dụng là gì?

Trưng dụng là việc tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong 01 thời gian nhất định để phục vụ cho công việc cần kíp, trước mắt. Trưng dụng mà được sử dụng với tư cách là một thuật ngữ pháp lý khi mà nó được coi là một biện pháp pháp luật. 

trung-dung-la-gi

Theo Hiện hành căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 thì đây cũng việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thông qua các  quyết định hành chính trong trường hợp mà thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia.

>> Hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về trưng dụng là gì? Gọi ngay: 1900.6174 

Các trường hợp áp dụng biện pháp trưng dụng

Tại Điều 5 của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 có quy định về điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản. Theo đó, thì việc trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện khi mà Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản mà các biện pháp huy động khác mà không thực hiện được, thuộc một trong những  trường hợp sau đây:

– Khi mà đất nước trong tình trạng chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo như quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về tình trạng khẩn cấp;

– Khi mà an ninh quốc gia có nguy cơ bị đe dọa theo như quy định của pháp luật về an ninh quốc gia;

– Khi mà mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia mà có khả năng bị xâm phạm hoặc cần được tăng cường bảo vệ theo như quy định của pháp luật về quốc phòng và pháp luật về an ninh quốc gia;

– Khi cần phải đối phó với nguy cơ hoặc để khắc phục thảm họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên diện rộng hoặc nếu như không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Chính vì vậy, tuy là không quy định cụ thể về biện pháp áp dụng, nhưng mà trưng dụng lại là biện pháp thường mà được áp dụng trên thực tế trong những trường hợp khẩn cấp xảy ra, đặc biệt là ở các lĩnh vực quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

>>> Các trường hợp áp dụng biện pháp trưng dụng bao gồm? Gọi ngay: 1900.6174

Tài sản thuộc đối tượng trưng dụng là gì?

Căn cứ theo Điều 23 của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 thì tài sản thuộc đối tượng trưng dụng gồm:

– Nhà, đất và tài sản khác mà gắn liền với đất.

– Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc và phương tiện kỹ thuật khác.

>>> Xem thêm: Hoãn thi hành án được pháp luật quy định như thế nào?

Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản

Quy định tại Điều 24 của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 thì Thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản:

– Bộ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng của Bộ Công an, Bộ trưởng của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

– Người có thẩm quyền này không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản.

>>> Xem thêm: Quản chế là gì? Không chấp hành quản chế bị xử lý như thế nào?

Nội dung của quyết định trưng dụng tài sản là gì?

Quyết định về trưng dụng tài sản bằng văn bản có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Thứ nhất, Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người quyết định về trưng dụng tài sản;

– Thứ hai, Tên, địa chỉ của người có tài sản trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp về tài sản trưng dụng;

– Thứ ba, Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân được giao quản lý, sử dụng về tài sản trưng dụng;

– Mục đích, thời hạn về trưng dụng tài sản;

– Tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản trưng dụng;

– Thời gian và địa điểm mà bàn giao, tiếp nhận tài sản trưng dụng.

trung-dung-la-gi

Quyết định trưng dụng tài sản cần phải được giao cho người có tài sản trưng dụng hoặc người mà đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản; trường hợp mà người có tài sản trưng dụng hoặc người mà đang quản lý, sử dụng hợp pháp về tài sản trưng dụng vắng mặt thì quyết định mà trưng dụng tài sản cần phải được giao cho Ủy ban nhân dân của cấp xã nơi có tài sản trưng dụng.

>>> Nội dung của quyết định trưng dụng tài sản là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

Trình tự thủ tục quyết định trưng dụng tài sản

Người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản mà được quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói. Khi mà quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói, người có thẩm quyền về quyết định trưng dụng tài sản cần phải viết giấy xác nhận việc trưng dụng tài sản ngay tại thời điểm trưng dụng.

Nội dung giấy xác nhận cần phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản; tên, địa chỉ của người có tài sản trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản trưng dụng; mục đích, thời hạn trưng dụng; tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng.

Chậm nhất là 48 giờ, tính từ thời điểm quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói, cơ quan của người mà đã quyết định trưng dụng tài sản bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận mà bằng văn bản việc trưng dụng tài sản và gửi cho người có tài sản trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản một bản.

Văn bản xác nhận phải có các nội dung chủ yếu tại khoản 1 Điều 25 của Luật  Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 quy định.

>>> Trình tự thủ tục quyết định trưng dụng tài sản như thế nào? Liên hệ ngay: 1900.6174

Thời hạn trưng dụng tài sản như thế nào?

Thời hạn về trưng dụng tài sản được bắt đầu từ khi mà quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành đến:

– Không quá 30 ngày, tính  từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp đối với trường hợp tại khoản 1 Điều 5 của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008 quy định;

– Không quá 30 ngày, đối với trường hợp mad quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 5 của  Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008.

Trường hợp mà hết thời hạn trưng dụng tài sản quy định trên nhưng mà mục đích của việc trưng dụng tài sản vẫn chưa hoàn thành thì được gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 15 ngày.

Quyết định gia hạn về trưng dụng tài sản cần phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có tài sản trưng dụng trước khi mà kết thúc thời hạn trưng dụng.

>>> Thời hạn trưng dụng tài sản là bao lâu? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp miễn phí

Hoàn trả tài sản trưng dụng như thế nào?

Tài sản trưng dụng mà được hoàn trả khi mà hết thời hạn trưng dụng theo quyết định trưng dụng tài sản.

Quyết định về hoàn trả tài sản trưng dụng cần phải được lập thành văn bản và có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng;

– Tên, địa chỉ của người mà có tài sản trưng dụng hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản;

– Tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản hoàn trả;

– Thời gian và địa điểm về hoàn trả tài sản.

Thành phần tham gia về hoàn trả tài sản trưng dụng:

– Cá nhân, đại diện tổ chức mà được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng;

– Người mà có tài sản trưng dụng, người đại diện hợp pháp hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản.

trung-dung-la-gi

Việc hoàn trả tài sản trưng dụng cần phải được lập thành biên bản. Nội dung chủ yếu của biên bản bao gồm có:

– Tên, địa chỉ của người mà có tài sản trưng dụng, người đại diện hợp pháp hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp về tài sản trưng dụng;

-Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của cá nhân mà được giao quản lý, sử dụng về tài sản;

-Tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của từng tài sản hoàn trả;

-Thời gian và địa điểm về hoàn trả.

Trường hợp mà người có tài sản trưng dụng hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp tài sản sẽ không đến nhận tài sản thì tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản trưng dụng vẫn tiếp tục quản lý và tài sản được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp mà người có tài sản trưng dụng tự nguyện hiến, tặng cho tài sản cho Nhà nước thì cần xác lập sở hữu Nhà nước đối với tài sản đó. Việc hiến, tặng cho tài sản sẽ được lập thành văn bản.

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí hoàn trả tài sản trưng dụng như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng tài sản gây ra

Người mà có tài sản trưng dụng sẽ được bồi thường thiệt hại trong những trường hợp sau đây:

– Tài sản trưng dụng mà bị mất;

– Tài sản trưng dụng mà bị hư hỏng;

– Người mà có tài sản trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng tài sản trực tiếp gây ra.

Mức bồi thường thiệt hại mà do việc trưng dụng tài sản gây ra mà do người quyết định trưng dụng tài sản thỏa thuận với người có tài sản trưng dụng theo nguyên tắc.

Trường hợp mà không thỏa thuận được thì người quyết định trưng dụng tài sản quyết định mức bồi thường; nếu như người có tài sản trưng dụng không đồng ý với mức bồi thường này thì vẫn phải chấp hành nhưng có quyền khiếu nại.

Trong trường hợp mà cần thiết, người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản thì có thể thành lập hội đồng để xác định về mức bồi thường.

Trường hợp mà người có tài sản trưng dụng mà không nhận bồi thường thì cần được ghi vào biên bản hoàn trả tài sản.

Trường hợp mà tài sản trưng dụng là tài sản nhà nước được giao cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bị mất hoặc bị hư hỏng thì sẽ được bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để mua mới hoặc sửa chữa.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí trưng dụng là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về các nội dung mà liên quan đến Trưng dụng là gì?.Trường hợp bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho bạn nhé..

 

  1900633727