Đơn xin hoãn phiên tòa được sử dụng khi nào?

tranh-chap-dat-dai-ho-gia-dinh

Đơn xin hoãn phiên tòa xét xử là gì? Sủ dụng mẫu đơn nào cho đúng quy định của phát luật? Những trường hợp nào được phép hoãn phiên toàn trong khi xét xử vụ án? Trong bài viết này, hãy cùng Tổng Đài Tư Vấn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như pháp lý liên quan. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật tư tư vấn mẫu đơn xin hoãn phiên tòa chính xác nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Hoãn phiên tòa xét xử là gì?

Hoãn phiên tòa thì được hiểu là việc mà không tiến hành xét xử vụ án vì một số lý do để nhằm đảm bảo việc xét xử được khách quan, công bằng. Việc hoãn phiên tòa thì chỉ trong một thời gian nhất định, sau khoảng thời gian đó thì vụ án sẽ được tiến hành xét xử.

don-xin-hoan-phien-toa

>>> Xem thêm: Trưng dụng là gì? Các trường hợp áp dụng biện pháp trưng dụng?

Mẫu đơn xin tạm hoãn phiên tòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Kính gửi: …

Căn cứ quyết định số …/…/QĐ-… ngày …/…/… về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa án …; 

Căn cứ giấy triệu tập phiên tòa số …/GTT-… ngày …/…/… của Tòa án …;  

Tôi tên là: …, năm sinh: …/…/…

Địa chỉ: …

Giấy CMND số … ngày cấp …/…/… tại Công an …;

Điện thoại: …                 

Email: …

Tham dự phiên tòa với tư cách là: …

Nay, tôi có nguyện vọng xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm, được đưa ra xét xử vào lúc … giờ …’, ngày …/…/…, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân …;

Lý do xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm như sau:

– …;

– …;

Vậy, tôi mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng xét xử phúc thẩm, các cấp lãnh đạo Tòa phúc thẩm………………./.

Trân trọng cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

.

  Người làm đơn

(Chữ ký, họ và tên)

Nguyễn Văn A 

>>> Chuyên viên hướng dẫn viết mẫu đơn nhanh chóng và chính xác nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Khi nào được tạm hoãn phiên tòa?

Theo Điều 233 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có các trường hợp phải hoãn phiên tòa dân sự:

– Thay đổi về Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân; Thẩm tra viên; Thư ký Tòa án; Kiểm sát viên;

– Thay đổi về người giám định, người phiên dịch;

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác để thay thế; sự vắng mặt của người giám định;

– Người làm chứng vắng mặt mà gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần một mà  đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần hai, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

– Nếu như có người đề nghị về hoãn phiên tòa;

don-xin-hoan-phien-toa

Như vậy, nguyên nhân về đương sự hoãn phiên tòa thì chỉ có thể vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong đó, thời hạn mà được hoãn phiên tòa sẽ không quá 01 tháng. Với phiên tòa xét được xử theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày tính từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

>>> Khi nào được tạm hoãn phiên tòa? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp

Các trường hợp phải hoãn phiên tòa trong vụ án dân sự?

Trong những trường hợp dưới đây Hội đồng xét xử sẽ quyết định hoãn phiên tòa theo khoản 1 Điều 233 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

– Thay đổi về Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án, Kiểm sát viên

– Thay đổi về người giám định, người phiên dịch

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế, vắng mặt của người giám định

– Người làm chứng vắng mặt mà gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án mà một cách khách quan, toàn diện

– Toà án triệu tập hợp lệ lần một, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt

– Tòa án triệu tập hợp lệ lần hai, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mà vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

– Nếu như có người đề nghị về hoãn phiên tòa

>>> Các trường hợp phải hoãn phiên tòa trong vụ án dân sự? Liên hệ ngay: 1900.6174

Các trường hợp hoãn phiên tòa trong vụ án hình sự?

Trường hợp hoãn phiên tòa hình sự thuộc 01 trong những trường hợp sau theo khoản 1 Điều 297 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

– Cần phải xác minh, thu thập bổ sung về chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa

– Cần tiến hành về giám định bổ sung, giám định lại

– Cần định giá về tài sản, định giá lại tài sản

– Phải thay đổi về Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa

– Không có thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc cần phải thay đổi chủ toạ phiên toà mà không có Thẩm phán để thay thế

– Kiểm sát viên vị thay đổi hoặc không thể tiếp tục về quyền thực hành quyền công bố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế

– Bị cáo vắng mặt mà vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan

– Người bào chữa mà được chỉ định vắng mặt

– Người phiên dịch, người dịch thuật mà vắng mặt mà không có người khác thay thế

– Bị hại, đương sự hoặc người đại diện của đương sự, người làm chứng về các vấn đề mà quan trọng trong vụ án, người giám định, người định giá tài sản vắng mặt trong từng các trường hợp cụ thể.

>>> Các trường hợp hoãn phiên tòa trong vụ án hình sự? Liên hệ ngay: 1900.6174

Quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa

Về việc xin hoãn phiên tòa hình sự thì căn cứ Điều 297 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa hình sự như sau:

– Thời hạn về hoãn phiên tòa sơ thẩm sẽ không được quá 30 ngày tính từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

– Quyết định hoãn phiên tòa thì có các nội dung chính:

+ Ngày, tháng, năm ra mà ra quyết định;

+ Tên của Tòa án và họ tên của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

+ Họ tên của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

+ Vụ án mà được đưa ra xét xử;

+ Lý do của việc hoãn phiên tòa;

+ Thời gian, địa điểm về mở lại phiên tòa.

– Quyết định về hoãn phiên tòa cần phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp mà chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án cần ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định về hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho các người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và các người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày ra quyết định.

>>> Xem thêm: Hoãn thi hành án được pháp luật quy định như thế nào?

Về hoãn phiên tòa dân sự thì theo căn cứ Điều 233 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa dân sự như sau:

-Thời hạn hoãn phiên tòa thì là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn thì là không quá 15 ngày, tính từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

– Quyết định hoãn phiên tòa cần phải có các nội dung chính sau đây:

+ Ngày, tháng, năm mà ra quyết định;

+ Tên của Tòa án và họ, tên của các người tiến hành tố tụng;

+ Vụ án mà được đưa ra xét xử;

+ Lý do của việc về hoãn phiên tòa;

+ Thời gian, địa điểm về mở lại phiên tòa.

– Quyết định về hoãn phiên tòa cần phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án thì cần gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

– Trường hợp sau khi mà hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án cần phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

>>> Quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa diễn ra như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại có đơn đề nghị vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa thì Tòa án có xem xét hoãn phiên tòa không?

Căn cứ tiểu mục 7 Mục II của Công văn 206/TANDTC-PC có quy định như sau:

Đối với trường hợp mà vắng mặt bị hại thì Tòa án tùy từng trường hợp mà sẽ xem xét hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

Bộ luật Tố tụng hình sự mà không quy định việc vắng mặt của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Do đó, trường hợp vắng mặt của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, Tòa án thì vẫn mở phiên tòa theo quy định.

don-xin-hoan-phien-toa

Tuy nhiên, nếu như việc vắng mặt người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại mà ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử sẽ chủ tọa hỏi xem có ai yêu cầu hoãn phiên tòa hay không, nếu như có yêu cầu thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

>>> Người vắng mặt trong phiên tòa thì có được phép hoãn đơn hay không? Gọi ngay: 1900.6174

Nguyên đơn đang phải nằm viện điều trị có được quyền hoãn phiên tòa không?

Căn cứ theo Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 có quy định như sau:

Trong phiên tòa mà được tổ chức lần thứ nhất đương sự đã vắng mặt mà không có lý do và Tòa đã hoãn phiên tòa là đúng quy định của pháp luật.

Đến tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai thì đương sự phải có mặt tại phiên tòa, tuy nhiên, do đương sự bị bệnh và đang điều trị tại Bệnh viện thì có thể được coi là trường hợp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng nên Tòa án có thể sẽ xem xét để hoãn phiên tòa.

Như vậy, để được hoãn phiên tòa thì đương sự cần phải làm đơn xin hoãn phiên tòa và nộp kèm theo giấy tờ để chứng minh về sự kiện bất khả kháng của mình. Trong trường hợp này đương sự điều trị tại viện thì đương sự xin giấy xác nhận của bệnh viện nơi đương sự nằm điều trị để nộp cho tòa trước ngày mà diễn ra phiên tòa.

>>> Liên hệ luật tư tư vấn mẫu đơn xin hoãn phiên tòa chính xác nhất. Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về các nội dung mà liên quan đến Đơn xin hoãn phiên tòa.Trường hợp bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho bạn nhé..

  1900633727