Hoãn thi hành án được pháp luật quy định như thế nào?

chong-di-tu-co-duoc-ly-hon-khai-niem

Hoãn thi hành án được pháp luật quy định như thế nào? Những trường hợp mà hoãn chấp hành thì bị xử lý ra sao? Thời gian hoãn diễn ra trong bao lâu? Hãy cùng Tổng Đài Tư Vấn đi tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. Nếu trong qua trình tiếp nhận thông tin có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về các trường hợp hoãn thi hành án? Gọi ngay: 1900.6174 

Những trường hợp mà hoãn chấp hành hình phạt tù

Theo quy định tại Điều 67 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

– Người mà bị bệnh nặng thì sẽ được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

– Phụ nữ mà có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì sẽ được hoãn cho đến khi mà con đủ 36 tháng tuổi;

– Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu như phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, sẽ được hoãn đến 01 năm, ngoại trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác mà là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

– Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì sẽ được hoãn đến 01 năm.

hoan-thi-hanh-an

Tuy vậy, trong thời gian mà được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu như người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì sẽ Tòa án buộc người đó cần phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo Điều 56 của Bộ luật hình sự 2015 có quy định.

>>> Xem thêm: Quản chế là gì? Không chấp hành quản chế bị xử lý như thế nào?

Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù

Theo Điều 24 của Luật Thi hành án hình sự 2019, để thực hiện thủ tục hoãn chấp hành phạt tù thì cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin hoãn thi hành hình phạt tù bao gồm:

– Bản sao bản án hoặc bản sao về trích lục bản án hình sự;

– Văn bản về đề nghị hoãn thi hành hình phạt tù của Viện kiểm sát hoặc cơ quan Công an

– Đơn xin về việc hoãn chấp hành hình phạt tù của người bị kết án; hoặc

– Đơn của người thân thích của người bị kết án hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi mà người bị kết án làm việc, của chính quyền địa phương nơi mà người bị kết án thường trú;

– Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật của người bị kết án.

– Kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc người bị kết án phạt tù là phụ nữ có thai hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con người bị kết án và xác nhận của chính quyền địa phương về việc họ đang nuôi con mà dưới 36 tháng tuổi

– Xác nhận của chính quyền địa phương nơi mà người bị kết án thường trú về việc người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu như phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt

– Văn bản của cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú xác nhận thì cần sự có mặt của người bị kết án do nhu cầu công vụ.

Trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án mà đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định.

>>> Thủ tục hoãn thi hành án gồm những bước nào? Gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất

Quy trình thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

Căn cứ Điều 25 của Luật Thi hành án hình sự 2019 có quy định về thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù như sau:

Giai đoạn 1: Ngừng thực hiện đối với thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù chấp hành án

 Khi mà nhận được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cần phải ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án.

Gửi quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân của cấp xã nơi người mà được hoãn chấp hành án cư trú hoặc đơn vị quân đội mà được giao quản lý người đó và lập hồ sơ thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Giai đoạn 2: Triệu tập người mà được hoãn chấp hành án phạt tù

Trong thời hạn khoảng 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận mà được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, cơ quan thi hành án hình sự Công an của cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự của cấp quân khu cần phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông báo quyết định và yêu cầu người đó cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 

Người mà được hoãn chấp hành án phạt tù cần phải có mặt theo giấy triệu tập, ngoại trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. 

– Trường hợp mà người được hoãn chấp hành án phạt tù không cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự Công an của cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản và thông báo cho Tòa án mà đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù thì để xử lý theo thẩm quyền.

– Trường hợp người mà được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự Công an của cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội để xác minh và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

– Trường hợp mà người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan thi hành án hình sự Công an của cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội và bệnh viện nơi điều trị, gia đình người được hoãn để làm thủ tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật.

hoan-thi-hanh-an

>>> Xem thêm: Giấy nhận nợ là gì? Mẫu giấy xác nhận nợ mới nhất năm 2023

Giai đoạn 3: Lập hồ sơ quản lý mà người được hoãn chấp hành án phạt tù

Trong thời hạn khoảng 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án cần phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù.

Hằng tháng, Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an của cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý người sẽ được hoãn chấp hành án.

Người được hoãn chấp hành án mà không được đi khỏi nơi cư trú trong thời gian được hoãn chấp hành án nếu không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội và phải có mặt theo yêu cầu triệu tập của Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được hoãn chấp hành án.

Việc thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc của người mà được hoãn chấp hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 68 của  Luật Thi hành án hình sự 2019.

Trường hợp người mà được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú thì Ủy ban nhân dân của cấp xã, đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó.

>>> Quy trình thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù như thế nào? Liên hệ ngay: 1900.6174

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hoãn thi hành án

Căn cứ Điều 24 của Luật Thi hành án hình sự 2019 thì người có thẩm quyền ra quyết định về việc hoãn chấp hành hình phạt tù là Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Việc ra quyết định có thể do chính Chánh án xem xét hoặc trên cơ sở là sự đề nghị của Viện kiểm sát, cơ quan Công an cùng cấp hoặc người bị kết án.

Trong thời hạn 07 ngày, tính từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị về việc hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án mà đã ra quyết định thi hành án sẽ xem xét và quyết định người bị kết án có được hoãn việc chấp hành hình phạt tù hay không.

>>> Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hoãn thi hành án? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù

Căn cứ theo quy định tại Điều 67 của Bộ luật Hình sự 2015 về  Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù:

– Đối với người bị kết án bị bệnh nặng thì thời hạn hoãn chấp hành hình phạt cho người bị bệnh nặng là cho đến khi mà sức khỏe của họ hồi phục, khi này việc thi hành hình phạt tù sẽ không còn ảnh hưởng đến tính mạng của họ.

– Đối với người bị kết án là phụ nữ mà có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì thời hạn cho việc hoãn chấp hành hình phạt tù là cho đến khi mà người con ( không kể con đẻ hay con nuôi) được 36 tháng tuổi.

Nếu như trong thời gian mà được hoãn chấp hành án mà người này lại tiếp tục có thai hoặc phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì thời hạn hoãn sẽ là khi đứa con sau cùng của người bị kết án đủ 36 tháng tuổi.

hoan-thi-hanh-an

– Đối với người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình thì sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù 01 lần hoặc nhiều lần, nhưng mà tổng số thời gian được hoãn tối đa là 01 năm.

– Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ thì sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù 01 hoặc nhiều lần, với thời hạn tối đa là 01 năm.

>>> Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù là bao nhiêu lâu? Gọi ngay: 1900.6174

Phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ có được hoãn chấp hành hình phạt tù ?

Theo Điểm b, khoản 1, Điều 67 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 có quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

“Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi”.

Theo đó, khi mà bị kết án tù người phụ nữ mà mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ được hoãn cho đến con đủ 36 tháng tuổi.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về các trường hợp hoãn thi hành án? Gọi ngay: 1900.6174 

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về các nội dung mà liên quan đến hoãn thi hành án.Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho bạn nhé..

  1900633727