Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai có được không?

dat-trong-lua-co-ban-duoc-khong-?

 

Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đòi hỏi sự đánh giá cẩn thận về khả năng phát triển và rủi ro của dự án, cùng với các quy định cụ thể của pháp luật và hợp đồng vay thế chấp.

Vậy để hiểu rõ hơn các quy định liên quan đến Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Tư Vấn xin gửi đến quý bạn đọc câu trả lời qua bài viết dưới đây! Để được đảm bảo quyền lợi, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai? Gọi ngay: 1900.6174

Tài sản hình thành trong tương lai là gì?

Tại Khoản 2 của Điều 108 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, đã được quy định chi tiết về tài sản hình thành trong tương lai. Theo đó:

Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm những điều sau đây:

a) Tài sản chưa hình thành: Đây là những tài sản mà hiện tại chưa tồn tại hoặc chưa được hoàn thiện, nhưng dự kiến sẽ được hình thành trong tương lai theo một quy trình hay tiến độ xác định. Ví dụ, đây có thể là tài sản trong quá trình phát triển dự án, như đất đai đang trong giai đoạn lấp đầy, nhà xưởng đang trong quá trình xây dựng, hoặc sản phẩm chưa hoàn thiện.

the-chap-tai-san-hinh-thanh-trong-tuong-lai

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch: Đây là những tài sản đã được hình thành hoàn chỉnh, nhưng quyền sở hữu tài sản chỉ được xác lập sau thời điểm giao dịch. Ví dụ, trong trường hợp bất động sản đã được xây dựng hoàn thiện, nhưng quyền sở hữu vẫn chưa được chuyển nhượng cho bên mua cho đến khi giao dịch ký kết hoặc thanh toán đầy đủ.

Theo đó, tài sản hình thành trong tương lai có thể được hiểu là tài sản chưa tồn tại tại thời điểm hiện tại, đang trong quá trình đầu tư, xây dựng và dự kiến sẽ hình thành trong tương lai, hoặc là tài sản đã hình thành nhưng chỉ thuộc sở hữu tại thời điểm giao kết giao dịch và chưa được chuyển giao quyền sở hữu.

Để minh họa điều này, dưới đây là một số ví dụ:

 • Tài sản chưa hình thành: Đây có thể là những tài sản liên quan đến hoạt động nông nghiệp hoặc sản xuất, ví dụ như vụ mùa đang trong giai đoạn chăm sóc và sẽ được thu hoạch trong tương lai gần; hoặc trong lĩnh vực bất động sản, đó có thể là chung cư, nhà ở, công trình xây dựng đang hình thành dựa trên một dự án xây dựng.
 • Tài sản đã hình thành nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu: Đây là tài sản đã được xác lập và hoàn thiện, nhưng quyền sở hữu vẫn chưa được chuyển nhượng hoặc hoàn thành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu. Ví dụ, trong trường hợp mua bán bất động sản, tài sản đã được chuyển nhượng nhưng vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để chính thức chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua.

Xem thêm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự nào?

Có được vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai?

Thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm phổ biến được sử dụng khi thực hiện hợp đồng cho vay. Trong hợp đồng thế chấp, khoản 3 của Điều 295 trong Bộ luật Dân sự đã quy định:

Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Điều này có nghĩa là, khi bên vay muốn vay thế chấp, bên đó có thể sử dụng tài sản mà sẽ hình thành trong tương lai làm biện pháp bảo đảm trong hợp đồng. Điều này mang ý nghĩa rằng ngoài việc sử dụng các tài sản đã có sẵn, như nhà đất, xe cộ hay trang sức, bên vay còn có thể sử dụng tài sản mà họ sẽ sở hữu hoặc tạo ra trong tương lai như kết quả của các hoạt động đầu tư, sản xuất hoặc kinh doanh.

Với khả năng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, bên vay có thể tận dụng tiềm năng tài chính của tài sản này để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên cho vay.

Tuy nhiên, khi thực hiện thế chấp tài sản, cần phải tuân thủ một số yêu cầu quy định tại Điều 295 của Bộ luật Dân sự như sau:

 • Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp bên bảo đảm chỉ cầm giữ tài sản mà không có quyền sở hữu hoặc bảo lưu quyền sở hữu của tài sản đó. Điều này đảm bảo rằng tài sản đó thuộc quyền sở hữu và có thể sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ của bên vay.
 • Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung nhưng cần phải được xác định rõ ràng để tránh sự mơ hồ hoặc tranh cãi sau này. Việc xác định rõ tài sản bảo đảm giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho cả bên cho vay và bên vay.
 • Giá trị của tài sản bảo đảm được xác định thông qua thỏa thuận giữa các bên tham gia. Giá trị này có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm. Điều này tạo điều kiện linh hoạt cho các bên tham gia để đưa ra một giá trị hợp lý và phù hợp với giá trị thực tế của tài sản và nghĩa vụ liên quan.

>>> Có được vay thế chấp tài sản hình thành trong tương lai? Liên hệ ngay: 1900.6174

Quy định riêng về trình tự, thủ tục áp dụng cho giao dịch thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Chế định về tài sản hình thành trong tương lai cần được điều chỉnh và đề ra một hệ thống quy định riêng, bao gồm các quy định cụ thể áp dụng cho mọi giai đoạn của quá trình giao dịch bảo đảm. Điều này bao hàm việc xác định tài sản, quy trình thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản thế chấp. Các quy định này sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây để đảm bảo tính chi tiết và hiệu quả của quá trình:

 • Tài sản hình thành trong tương lai đề cập đến những tài sản chưa hoàn thiện trong hiện tại, nhưng quyền sở hữu của chúng sẽ thuộc về bên thế chấp trong tương lai. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và tránh gian lận trong giao dịch, cần hạn chế việc áp dụng chung cho mọi loại tài sản hiện có. Thay vào đó, nên xác định cụ thể những loại tài sản phù hợp và không áp dụng cho những tài sản khác. Mục đích là để ngăn chặn các giao dịch giả mạo.
 • Do đó, không bao gồm những tài sản đã có giấy chứng nhận sở hữu và đã được chuyển nhượng quyền sở hữu theo hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, những tài sản này vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
 • Giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản hình thành trong tương lai là một loại giao dịch có tính chất có điều kiện. Điều kiện quan trọng nhất là quyền sở hữu của bên thế chấp phải được xác định cho toàn bộ tài sản, chỉ khi đó giao dịch bảo đảm mới được coi là có hiệu lực.

Để hiểu rõ hơn, khi một bên muốn thực hiện giao dịch bảo đảm với tài sản hình thành trong tương lai, bên thế chấp phải có quyền sở hữu tuyệt đối và chính thức đối với toàn bộ tài sản đó. Điều này đảm bảo rằng bên thế chấp có quyền sử dụng và kiểm soát tài sản trong trường hợp bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc không trả nợ đúng hẹn.

the-chap-tai-san-hinh-thanh-trong-tuong-lai

Việc quyền sở hữu được xác định cho toàn bộ tài sản là cực kỳ quan trọng vì nếu chỉ một phần tài sản chưa có quyền sở hữu rõ ràng, giao dịch bảo đảm sẽ không có giá trị pháp lý.

 • Cần phân biệt rõ nhiều trường hợp khác nhau để đánh giá và xử lý một giao dịch liên quan đến tài sản thế chấp. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể:
 • Trường hợp bên thế chấp đã thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản, tài sản đã tồn tại và đầy đủ. Hợp đồng mua bán tài sản đã được thực hiện và kết thúc, và bên bán đã bàn giao tài sản cho bên mua. Tuy nhiên, vẫn chưa có giấy chứng nhận sở hữu cho tài sản này. Trong trường hợp này, đã có đủ cơ sở để xác định rõ quyền sở hữu thuộc về bên mua, và tài sản này có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp.
 • Nếu tài sản hình thành trong tương lai liên quan đến nhà, giao dịch bảo đảm phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến bất động sản. Quá trình đăng ký này giúp xác định và lưu trữ thông tin về quyền sở hữu và thế chấp đối với tài sản đó. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan đến tài sản bất động sản.
 • Mục đích của việc vay vốn phải phục vụ trực tiếp cho việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản. Điều này có nghĩa là số tiền vay được sử dụng để tạo ra, phát triển hoặc mua lại tài sản hình thành trong tương lai. Mục đích này đảm bảo rằng việc vay vốn và giao dịch bảo đảm đều liên quan trực tiếp đến việc sở hữu và phát triển tài sản. Điều này cũng giúp đảm bảo tính khả thi và tính linh hoạt của giao dịch bảo đảm trong việc tạo ra tài sản mới.

Từ việc phân tích trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng tài sản hình thành trong tương lai là một loại tài sản đặc thù, có những đặc điểm và yêu cầu riêng. Vì vậy, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản này, cần thiết phải có một hệ thống quy định đầy đủ và cụ thể điều chỉnh các khâu của quy trình giao dịch.

>>> Trình tự, thủ tục áp dụng cho giao dịch thế chấp tài sản hình thành trong tương lai? Gọi ngay: 1900.6174

Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm những loại nào

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch đảm bảo, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về khái niệm “tài sản hình thành trong tương lai”. Theo đó, tài sản hình thành trong tương lai bao gồm nhiều trường hợp:

* Tài sản hình thành từ vốn vay:

Khi một cá nhân hoặc tổ chức vay vốn từ một bên cho vay, tài sản được tạo ra từ số tiền vay đó có thể được coi là tài sản hình thành trong tương lai. Điều này có nghĩa là tài sản này chưa tồn tại hoặc chưa đầy đủ trong thực tế tại thời điểm vay vốn, nhưng sẽ được hình thành và có giá trị trong tương lai.

Ví dụ, nếu một cá nhân vay một khoản tiền để mua đất và xây dựng một căn nhà, tài sản đất và căn nhà đó có thể được coi là tài sản hình thành trong tương lai. Ban đầu, khi cá nhân này vay vốn, tài sản chưa tồn tại, nhưng sau khi tiền vay được sử dụng để mua đất và xây dựng căn nhà, tài sản này sẽ hình thành và có giá trị trong tương lai.

* Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm:

Cụ thể, khi thực hiện giao dịch bảo đảm, có thể xảy ra trường hợp tài sản đang trong quá trình hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp. Điều này có nghĩa là tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, tài sản chưa hoàn thành quá trình xây dựng, sản xuất hoặc thủ tục pháp lý cần thiết để tạo lập quyền sở hữu cho tài sản chưa được hoàn tất.

Ví dụ, một công trình xây dựng đang trong quá trình thi công và chưa hoàn thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm. Trong trường hợp này, tài sản công trình xây dựng được coi là tài sản đang trong giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, mặc dù công trình chưa hoàn thành, nó vẫn có thể được sử dụng như một tài sản bảo đảm trong giao dịch, với điều kiện rằng quyền sở hữu và quyền sử dụng của bên thế chấp đã được xác định và bảo đảm pháp lý.

* Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng kí quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng kí theo quy định của pháp luật:

Cụ thể, trong trường hợp này, tài sản đã hoàn thành quá trình hình thành và đáp ứng đầy đủ yêu cầu để được xem xét đăng kí quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, quyền sở hữu vẫn chưa được đăng kí chính thức.

Việc đăng kí quyền sở hữu tài sản này sẽ được thực hiện sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, tuân theo các quy định cụ thể về đăng kí quyền sở hữu tài sản theo luật pháp hiện hành.

Ví dụ, một tài sản như một căn nhà đã hoàn thiện xây dựng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được đăng kí quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, việc đăng kí quyền sở hữu chính thức vẫn chưa được thực hiện. Sau thời điểm này, khi giao dịch bảo đảm đã được thực hiện, bên sở hữu tài sản sẽ tiến hành đăng kí quyền sở hữu tại cơ quan đăng kí địa phương theo quy định của pháp luật.

>>> Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm những loại nào? Liên hệ ngay: 1900.6174

Đặc điểm tài sản hình thành trong tương lai

 • Là tài sản: Tài sản bao gồm các loại tài sản như vật chất, tiền tệ, giấy tờ có giá trị và các quyền liên quan đến tài sản, như quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thụ hưởng được quy định tại Điều 105 của Bộ Luật Dân sự năm 2015.
 • Quyền sở hữu thuộc về bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được ký kết: Tức là sau khi nghĩa vụ đối với tài sản được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được thực hiện, quyền sở hữu của tài sản hình thành trong tương lai thuộc về bên bảo đảm. Điều này đảm bảo rằng bên bảo đảm có quyền kiểm soát và sử dụng tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bên vay.
 • Bao gồm tài sản đã hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch đảm bảo, nhưng thuộc quyền sở hữu của bên đảm bảo sau thời điểm này: Trong trường hợp tài sản đã được hình thành hoặc có sự tạo lập tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng quyền sở hữu của tài sản đó chỉ thuộc về bên đảm bảo sau thời điểm giao kết. Điều này đảm bảo rằng quyền sở hữu của tài sản được xác định một cách rõ ràng và chính xác sau khi giao dịch bảo đảm được thực hiện.

Những đặc điểm này giúp định rõ quyền sở hữu và trách nhiệm của các bên liên quan đến tài sản hình thành trong tương lai, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bên bảo đảm trong quá trình thực hiện giao dịch bảo đảm.

>>> Đặc điểm tài sản hình thành trong tương lai như thế nào? Gọi ngay: 1900.6174

Văn bản luật về tài sản hình thành trong tương lai

 • Nghị định số 165/1999/NĐ-CP đã ban hành lần đầu tiên và đưa ra quy định chi tiết về tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai. Theo đó, Nghị định đã định nghĩa tài sản hình thành trong tương lai như sau:
 • “Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm các tài sản động, bất động sản mà hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, chẳng hạn như các lợi ích, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, các công trình đang trong quá trình xây dựng và các tài sản khác mà bên bảo đảm có quyền nhận.”

Điều này cho thấy tài sản hình thành trong tương lai có tính chất linh hoạt và đa dạng. Chúng có thể là các lợi ích, lợi tức hoặc giá trị tài sản được tạo ra từ việc sử dụng vốn vay. Các công trình đang trong quá trình xây dựng cũng được xem là tài sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, tài sản khác có thể thuộc về bên bảo đảm theo quyền lợi của họ.

Quy định này đã tạo ra một cơ sở pháp lý để xác định và bảo vệ quyền sở hữu của bên bảo đảm đối với các tài sản hình thành trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng bên bảo đảm có quyền hưởng các lợi ích và giá trị từ tài sản sau khi nghĩa vụ được xác định và giao dịch bảo đảm được thực hiện.

 • Nghị định số 163/2006/NĐ-CP, thay thế cho Nghị định số 165/1999/NĐ-CP, đã đưa ra quy định mới về tài sản hình thành trong tương lai với một cách diễn đạt chi tiết hơn. Theo quy định này: “Tài sản hình thành trong tương lai là các tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm sau khi nghĩa vụ đã được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm đã được ký kết. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm cả tài sản đã hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm, nhưng chỉ sau thời điểm đó mà tài sản mới thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm.”

Với quy định này, có sự mở rộng và linh hoạt hơn so với quy định trước đó. Bên bảo đảm không chỉ sở hữu những tài sản hình thành sau khi nghĩa vụ được xác lập hoặc giao dịch bảo đảm được ký kết, mà còn có quyền sở hữu những tài sản đã tồn tại từ thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.

Điều này có nghĩa là tài sản đã có thể được bên bảo đảm sở hữu trước đó, nhưng quyền sở hữu chính thức chỉ được chuyển sang bên bảo đảm sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.

 • Nghị định số 11/2012/NĐ-CP đã đưa ra một diễn giải chi tiết hơn về tài sản hình thành trong tương lai. Theo quy định này, tài sản hình thành trong tương lai được chia thành ba loại cụ thể như sau:

Tài sản được hình thành từ vốn vay: Đây là tài sản mà bên bảo đảm sẽ hình thành sau khi đã sử dụng vốn vay từ một bên thứ ba. Ví dụ, nếu một tổ chức hay cá nhân vay tiền từ một ngân hàng để xây dựng một công trình, tài sản thuộc công trình đó sẽ được xem là tài sản hình thành trong tương lai.

Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm: Đây là tài sản mà bên bảo đảm đang tiến hành xây dựng, phát triển hoặc tạo lập hợp pháp. Ví dụ, nếu một dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và chưa hoàn thành, tài sản thuộc dự án đó sẽ được coi là tài sản hình thành trong tương lai.

Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật: Đây là tài sản đã tồn tại và thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, tuy nhiên, quyền sở hữu chính thức của tài sản này chỉ được đăng ký sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.

Ví dụ, nếu một căn nhà đã có chủ sở hữu và được bên bảo đảm sở hữu sau khi giao kết giao dịch bảo đảm, quyền sở hữu của căn nhà đó sẽ được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Qua đó, quy định của Nghị định số 11/2012/NĐ-CP đã đi sâu và tường minh hơn về khái niệm tài sản hình thành trong tương lai. Quan trọng hơn, nó đã đưa ra sự mở rộng trong việc xác định các loại tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm cả “tài sản được hình thành từ vốn vay”.

 • Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNH-BXD-BTP-BTNMT đã quy định một cách chi tiết về khái niệm “nhà ở hình thành trong tương lai”. Theo quy định này, nhà ở hình thành trong tương lai được chia thành hai trường hợp cụ thể như sau:

Nhà ở “đang trong quá trình đầu tư xây dựng”: Đây là nhà ở đang trong giai đoạn xây dựng hoặc đầu tư để xây dựng. Tại thời điểm này, công trình nhà ở đang được thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng như đào móng, cấp phép xây dựng, lắp đặt kết cấu, hoàn thiện nội thất và các công việc tương tự.

Nhà ở “đã hoàn thành việc xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (sổ đỏ): Đây là nhà ở đã hoàn thành quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhà ở này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, cũng như tài sản khác gắn liền với đất, như sổ đỏ.

Đáng chú ý, cụm từ “nhà ở hình thành trong tương lai” đã xuất hiện từ năm 2010, tuy nhiên, không có sự giải thích chi tiết về khái niệm này.

the-chap-tai-san-hinh-thanh-trong-tuong-lai

>>> Xem thêm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự nào?

 • Theo Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, tài sản nhà và công trình xây dựng hình thành trong tương lai được giải thích như sau: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng” (tức là nhà, công trình xây dựng có thể đã hình thành, nhưng chưa hoàn thiện hoặc chưa được nghiệm thu tại thời điểm ký hợp đồng bảo đảm).

Điều này có nghĩa là nếu một công trình xây dựng đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, thì nó không được coi là tài sản hình thành trong tương lai.

Điều này đặt ra một sự phân biệt quan trọng giữa tài sản hình thành trong tương lai và tài sản đã hoàn thiện và đã nghiệm thu. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản đang trong quá trình xây dựng và chưa hoàn thiện, trong khi tài sản đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng không còn được xem là tài sản hình thành trong tương lai.

Qua đó, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã giải thích và làm rõ khái niệm tài sản nhà và công trình xây dựng hình thành trong tương lai, đồng thời phân định rõ ràng giữa tài sản này và tài sản đã hoàn thiện và đã nghiệm thu.

 • Theo Luật Nhà ở năm 2014, tài sản nhà ở hình thành trong tương lai được giải thích như sau: “Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng” (tức là nhà ở có thể đã hình thành, nhưng chưa hoàn thiện hoặc chưa được nghiệm thu tại thời điểm ký hợp đồng bảo đảm).

Điều này có nghĩa là nhà ở hình thành trong tương lai được áp dụng cho những trường hợp nhà ở đang trong quá trình xây dựng và chưa hoàn thiện hoặc chưa được nghiệm thu. Đây là những trường hợp mà nhà ở đã có sự hình thành nhưng chưa được xem là hoàn chỉnh và sử dụng đầy đủ các chức năng.

Với quy định này, ta có thể thấy rằng quy định về nhà ở hình thành trong tương lai tương tự như quy định về các công trình xây dựng khác hình thành trong tương lai. Cả hai đều liên quan đến những tài sản đang trong giai đoạn đầu tư và chưa được hoàn thiện, cần thực hiện các quy trình xây dựng và nghiệm thu trước khi sử dụng đầy đủ.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ thông tin để giải đáp thắc mắc về Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà Đội ngũ luật sư của Tổng Đài Tư Vấn muốn cung cấp cho quý bạn đọc. Trong quá trình theo dõi, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ nhất!

  1900633727