Thời hiệu thừa kế có phụ thuộc vào thời điểm thừa kế?

bao-vo-co-duoc-thua-ke-the-vi-khong

 

Thời hiệu thừa kế là một khía cạnh pháp lý quan trọng trong quá trình truyền nhận tài sản và quyền lợi từ người đã mất cho người thừa kế. Đây là một khái niệm mang ý nghĩa sâu sắc, ảnh hưởng đến việc xác định quyền và trách nhiệm của người thừa kế, đồng thời điều chỉnh quá trình phân chia tài sản một cách công bằng và minh bạch.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khám phá các quy định về thời hiệu thừa kế tại một số quốc gia, cung cấp thông tin về các quyền và trách nhiệm của người thừa kế và những điều cần lưu ý khi tiến hành quy trình mở thừa kế. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng Đài Tư Vấn qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thời hiệu mở thừa kế? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hiệu thừa kế là gì?

Thời hiệu thừa kế là một thuật ngữ pháp lý, còn được gọi là quyền thừa kế, diễn tả khoảng thời gian mà một người được phép tiếp nhận và thừa kế tài sản của người đã mất sau khi họ qua đời. Thời hiệu thừa kế quy định khi nào và như thế nào việc truyền nhận tài sản và quyền lợi theo di chúc sẽ diễn ra. Nó là một khái niệm pháp lý quan trọng giúp xác định các quyền và trách nhiệm của người thừa kế và tạo ra cơ sở pháp lý để thực hiện di chúc và phân chia tài sản.

Thời hiệu thừa kế thường được xác định bởi quy định pháp luật của từng quốc gia hoặc khu vực, và nó có thể khác nhau tùy theo ngữ cảnh và quyền lực pháp lý. Thông thường, thời hiệu thừa kế bắt đầu từ thời điểm người đã mất qua đời, và người thừa kế phải đợi trong một khoảng thời gian cụ thể trước khi có quyền tiếp nhận tài sản và quyền lợi theo di chúc.

thoi-thoi-hieu-thua-ke

Trong quá trình thời hiệu thừa kế, các thủ tục pháp lý và xác định người thừa kế chính thường được thực hiện. Điều này giúp đảm bảo rằng quyền và quyền lợi của người thừa kế được xác định rõ ràng và công bằng, tránh những tranh chấp và xung đột trong việc phân chia tài sản.

Với tầm quan trọng của thời hiệu thừa kế trong việc đảm bảo việc truyền nhận tài sản và quyền lợi theo di chúc diễn ra đúng theo quy định pháp luật và ý muốn của người đã mất, việc nắm rõ các quy định về thời hiệu thừa kế là điều hết sức cần thiết cho mọi người thừa kế và người liên quan đến việc mở thừa kế.

Điều 623 của Bộ Luật dân sự 2015 liên quan đến thời hiệu thừa kế. Theo quy định trong Điều này, thời hiệu thừa kế là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý và xử lý di sản của người đã mất, giúp đảm bảo quyền lợi của người thừa kế và sự minh bạch trong việc truyền nhận tài sản.

Cụ thể, quy định thời hiệu thừa kế như sau:

 1. Thời hiệu yêu cầu chia di sản:
  • Đối với bất động sản: 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
  • Đối với động sản: 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
 2. Thời hiệu xác nhận quyền thừa kế hoặc bác bỏ quyền thừa kế:
  • 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
 3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người đã mất để lại:
  • 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, các thời hiệu trên đều quan trọng trong việc xác định và bảo vệ quyền lợi của người thừa kế và quyền sở hữu tài sản. Việc thực hiện đúng các thời hiệu này giúp tránh tranh chấp và rắc rối pháp lý sau này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thừa kế được tiến hành một cách công bằng và minh bạch.

>>> Xem thêm: Ý nghĩa của thời điểm mở thừa kế? Cách xác định thời điểm thừa kế?

Thời điểm mở thừa kế là gì?

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm quyết định phát sinh quan hệ thừa kế và xác định những người thừa kế có quyền và nghĩa vụ đối với tài sản của người đã mất. Thời điểm này có vai trò quan trọng trong việc xác định di sản thừa kế, bắt đầu thời hiệu khởi kiện về thừa kế và tạo ra cơ sở pháp lý để thực hiện di chúc và phân chia tài sản.

Như bạn đã nêu, thời điểm mở thừa kế có thể được xác định dựa trên hai trường hợp chính:

 1. Thời điểm người có tài sản chết.
 2. Thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản là đã chết.

Từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế được xác định bao gồm:

 • Người còn sống vào thời điểm mở thừa kế.
 • Người đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế và sinh ra còn sống.
 • Cơ quan, tổ chức nào đó phải còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền và nghĩa vụ đối với tài sản của người đã mất để lại. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế là khoảng thời gian mà người thừa kế có thể yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác. Thời hiệu này thường là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Nhờ có thời điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện về thừa kế, quá trình truyền nhận tài sản và quyền lợi theo di chúc có thể được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, đồng thời giúp ngăn ngừa tranh chấp và rắc rối pháp lý sau này.

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí thời điểm mở thừa kế là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế

Thời hiệu là một khái niệm pháp lý quan trọng được quy định tại Khoản 1 Điều 149 của Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, thời hiệu là một khoảng thời gian được quy định bởi luật pháp, và khi kết thúc thời hạn đó, sẽ phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể, tuỳ thuộc vào điều kiện do luật quy định.

Thời hiệu khởi kiện thừa kế là một phần của khái niệm thời hiệu. Điều này đề cập đến thời hạn mà chủ thể (người thừa kế hoặc bất kỳ ai có quyền lợi liên quan đến thừa kế) được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự liên quan đến việc bảo vệ quyền thừa kế và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Nếu thời hạn này kết thúc mà chủ thể chưa khởi kiện, họ sẽ mất quyền khởi kiện và không thể đòi quyền thừa kế hoặc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua việc ra tòa.

Thời hiệu khởi kiện thừa kế giúp đảm bảo rằng các bên liên quan phải thực hiện quyền khởi kiện của mình trong một khoảng thời gian nhất định, tránh việc kéo dài quá trình thừa kế và tạo ra sự công bằng trong việc xử lý tranh chấp và quyền lợi liên quan đến di sản.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản theo Điều 623 của Bộ Luật dân sự 2015. Điều này quy định rõ ràng về thời hạn mà người thừa kế có quyền yêu cầu chia tài sản thừa kế sau khi người để lại di sản qua đời.

thoi-thoi-hieu-thua-ke

Cụ thể, quy định thời hiệu như sau:

Bất động sản: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản bất động sản là 30 năm, tính từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người đã mất qua đời).

Động sản: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản động sản là 10 năm, tính từ thời điểm mở thừa kế.

Sau khi hết thời hiệu này mà người thừa kế không yêu cầu chia di sản thừa kế, tài sản thừa kế sẽ thuộc về người đang quản lý di sản (nếu có), người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ Luật dân sự 2015 hoặc thuộc về Nhà nước (nếu không có người chiếm hữu).

Điều này đảm bảo rằng việc chia tài sản thừa kế diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể và giúp tránh việc kéo dài tranh chấp và quản lý di sản một cách công bằng và minh bạch.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thời hiệu mở thừa kế? Gọi ngay: 1900.6174

Một số trường hợp thời hiệu khởi kiện thừa kế không phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế

Mặc dù thường thì thời hiệu khởi kiện thừa kế bắt đầu tính từ thời điểm mở thừa kế, nhưng có một số trường hợp đặc biệt khi thời hiệu khởi kiện thừa kế không phụ thuộc vào thời điểm này. Những trường hợp này có thể được quy định cụ thể trong luật pháp của từng quốc gia hoặc khu vực. Dưới đây là một số trường hợp:

Đối với trường hợp mở thừa kế trước năm 1990

Theo quy định của pháp luật dân sự và Nghị quyết 02/HĐTP, nếu thừa kế đã được mở trước ngày 10-9-1990, thì thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10-9-1990. Trong trường hợp người để lại di sản chết vào năm 1960 và di sản thừa kế là bất động sản, thời hiệu khởi kiện thừa kế sẽ bắt đầu tính từ ngày 10/9/1990.

Tính đến năm 2019 chỉ mới là 29 năm kể từ ngày bắt đầu thời hiệu khởi kiện (10/9/1990). Vì vậy, theo quy định của pháp luật dân sự và Nghị quyết 02/HĐTP, người thừa kế vẫn còn có quyền khởi kiện thừa kế cho tới năm 2019.

Nhưng hãy lưu ý rằng, việc tính toán thời hiệu khởi kiện thừa kế phức tạp và có thể thay đổi dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm các quy định pháp luật cụ thể và các quy định chuyên biệt của từng quốc gia hoặc khu vực. Vì vậy, trong trường hợp cụ thể, nếu có bất kỳ vướng mắc hoặc thắc mắc nào về việc tính toán thời hiệu khởi kiện thừa kế, nên tìm tư vấn từ người đại diện pháp lý để được hỗ trợ và giải đáp rõ ràng.

dich-thoi-hieu-thua-ke

>>> Xem thêm: Thủ tục thừa kế không di chúc thực hiện theo trình tự nào?

Đối với trường hợp mở thừa kế trước ngày Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 688 Bộ Luật Dân sự 2015. Theo quy định này, đối với giao dịch dân sự (bao gồm cả di chúc) được xác lập trước ngày Bộ Luật Dân sự 2015 có hiệu lực (tức trước ngày 1/1/2017), việc áp dụng pháp luật sẽ tuân thủ quy định của Bộ Luật Dân sự 2015.

Vì di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương, cũng là một hình thức của giao dịch dân sự, nên thời hiệu khởi kiện thừa kế cho người thừa kế khi người để lại chết trước ngày 1/1/2017 sẽ được tính theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Điều này có nghĩa rằng thời hiệu khởi kiện thừa kế đối với bất động sản là 30 năm và đối với động sản là 10 năm, tính từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, việc áp dụng quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế cho người thừa kế không phụ thuộc vào ngày chết của người để lại, mà phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế và quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí thời hiệu mở thừa kế? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ nội dung mà Tổng Đài Tư Vấn về thời hiệu để thừa kế. Nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của chúng tôi qua điện thoại 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

  1900633727