Kiện hủy sổ đỏ khi nào? Thủ tục kiện hủy ra sao?

hop-thua-dat-lien-ke-quy-dinh-moi-nhat

 

Kiện hủy sổ đỏ có được không? Thủ tục để kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Thực tế hiện nay, do có căn cứ chứng minh quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không theo quy định của pháp luật nên nhiều người dân mong muốn kiện hủy sổ. Hãy cùng Tổng Đài Tư Vấn tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào. gọi ngay: 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ!

>>>Chuyên viên tư vấn Kiện huỷ sổ đỏ theo quy định pháp luật,  Liên hệ ngay 1900.6174

 Khi nào có quyền khởi kiện hủy sổ đỏ?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người dân có thể kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có các căn cứ chứng minh cần phải hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, tòa án nhận thấy có đủ căn cứ về việc cần phải hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa án sẽ tuyên hủy. 

kien-huy-so-do-la-gi

>>> Xem thêm: Hủy sổ đỏ cấp sai trong trường hợp nào? Giải đáp chi tiết nhất

Theo đó, người dân có thể kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hai cách: kiện hủy theo thủ tục tố tụng hành chính hoặc kiện hủy theo thủ tục tố tụng dân sự. Cụ thể:

Thứ nhất, kiện hủy theo thủ tục tố tụng hành chính.

Theo quy định tại Luật Tố tụng Hành chính 2015, cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện quyết định hành chính khi có căn cứ chứng minh Quyết định này làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hơp pháp của họ.

Dựa theo quy định nêu trên, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được coi là một quyết định hành chính khi nó được thể hiện dưới hình thức là một văn bản, được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và mang tính cá biệt – được cấp cho cá nhân, tổ chức cụ thể. Do đó, cá nhân, tổ chức – có đầy đủ năng lực hành vi hành chính, nếu có căn cứ chứng minh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trái pháp luật thì hoàn toàn có quyền khởi kiện lên tòa án hành chính để yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

Thứ hai, kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, mọi cá nhân, tổ chức nếu có đấy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì đều có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc để bảo bệ lợi ích công cộng.

Các cá nhân, tổ chức sẽ có quyền nộp hồ sơ khởi kiện đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tóa án được quy định từ Điều 26 đến Điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, nếu tóa án thấy có đủ căn cứ để tuyên hủy quyết định hành chính thì tòa sẽ tuyên hủy quyết định này, theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Như vậy, đối với trường hợp khởi kiện các vụ việc liên quan đến đất đai, cá nhân, tổ chức hoàn toàn có thể yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyết định cá biệt. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu tòa án cho rằng các căn cứ mà người khởi kiện đưa ra là đầy đủ, thuyết phục hoặc tự tòa án thấy có căn cứ chứng minh cần việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật thì tòa án sẽ phải có trách nhiệm tuyên hủy quyết định cá biệt này.

Như vậy, người dân có quyền khởi kiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người dân có thể thực hiện quyền khởi kiện thông qua một trong hai thủ tục: tố tụng hành chính hoặc tố tụng dân sự.

>>>Trường hợp nào có quyền khởi kiện hủy sổ đỏ? Liên hệ ngay 1900.6174

Thủ tục khởi kiện hủy sổ đỏ mới nhất năm 2022

Thủ tục khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng hành chính

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Đảm bảo mình đáp ứng đủ điều kiện khởi kiện vụ việc hành chính:

Có quyền khởi kiện: như đã phân tích ở trên, cá nhân, tổ chức khởi kiện phải có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính, có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bởi quyết định hành chính.

Xác định tòa án có thẩm quyền để nộp hồ sơ khởi kiện.

Đảm bảo vẫn trong thời hiệu được khởi kiện vụ việc.

Khi đã xác định thỏa mãn các điều kiện khởi kiện, người dân cần chuẩn bị đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Đơn khởi kiện phải được trình bày theo Mẫu số 01-HC được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP.

Chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính 2015. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Bước 2: Nộp hồ sơ khởi kiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc. Theo quy định tại Điều 119 Luật Tố tụng hành chính 2015, có 03 phương thức để nộp hồ sơ khởi kiện:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án.

– Gửi qua dịch vụ bưu chính.

– Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa (nếu có).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Tố tụng hành chính 2015, sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện, nếu thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, tóa án sẽ ra thông báo đề nghị người khởi kiện nộp tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho tòa án.

kien-huy-so-do-ơ-dAU

>>>Xem thêm: Cách tra cứu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ONLINE chính xác

Bước 3: Tòa án thụ lý vụ việc hành chính

Theo quy định tại khoản 2 Điêu 125 Luật Tố tụng hành chính 2015, thẩm phán được phân công sẽ thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng hoặc 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 130 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử, các đương sự trong vụ án gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có) sẽ nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ, văn bản ghi ý kiến đối với yêu cầu của người khởi kiện cho Tòa án. Ngoài ra, người khởi kiện sẽ được tòa án yêu cầu nộp bản sao tài liệu, chứng cứ để Tòa án gửi cho đương sự. Đồng thời, thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc sẽ tiến hành tổ chức phiên họp giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định tại Điều 136 đến Điều 140 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử

Trong trường hợp các bên không thống nhất được hướng giải quyết vụ việc trong phiên đối thoại, thẩm phán sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Trình tự, thủ tục của phiên tòa sơ thẩm được quy định tại chương IX Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Bước 5: Thi hành án

Theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức có trong vụ việc  phải có nghĩa vụ thi hành án theo bản án sơ thẩm đã có hiệu lực.

>>>Luật sư tư vấn Thủ tục khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng hành chính, Liên hệ ngay 1900.6174

Thủ tục khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự

Tương tư như thủ tục tố tụng hành chính gồm các bước:

– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện: cần lưu ý, khác với thủ tục tố tụng hành chính, đối với thủ tục tố tụng dân sự, thời hiệu khởi kiện không phải là một điều kiện khởi kiện. Hiểu theo một cách đơn gian, đối với các vụ án dân sự, kể cả đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật, cá nhân, tổ chức vẫn có quyền nộp hồ sơ khởi kiện đến tòa án và tòa án vẫn phải có trách nhiệm thụ lý vụ án.

Chỉ khi một trong các bên đương sự yêu cầu áp dụng thời hạn khởi kiện thì lúc đó tòa án mới ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

– Nộp hồ sơ khởi kiện;

– Tiếp nhận và thụ lý vụ án;

– Chuẩn bị xét xử sơ thẩm: khác với thủ tục tố tụng hành chính, thủ tục tố tụng dân sự không có phiên đối thoại mà thay vào đó sẽ có phiên hòa giải. Tại phiên họp này, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án sẽ là người chủ trì phiên họp và đóng vai trò đứng giữa để giúp các bên hòa giải, cùng tìm hướng giải quyết tranh chấp.

– Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm;

– Thi hành án.

>>>Luật sư tư vấn Thủ tục khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự, Liên hệ ngay 1900.6174

Nhà nước hủy sổ đỏ, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp nào sau đây 

Theo quy định tại khỏa 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

– Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đố với trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

– Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo đó, đối với trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thủ tục cấp, thẩm quyền cấp, nội dung của Giấy chứng nhận trái với quy định pháp luật, khoản 4 Điều 87 Nghi định 45/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định như sau:

– Trường hợp trong bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

– Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

>>>Nhà nước hủy sổ đỏ, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp nào?Liên hệ ngay 1900.6174

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Theo khoản 4 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt được xác định theo quy định tương ứng tại Điều 31, Điều 32 của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

kien-huy-so-do

>>>Chuyên viên tư vấn miễn phí Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây nội dung tư vấn của chúng tôi về Kiện hủy sổ đỏ có được không?. Hy vọng bài viết trên của Tổng Đài Tư Vấn sẽ phần nào cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có thể thực hiện việc kiện hủy sổ đỏ nhằm kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6174 để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

  1900633727