Mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh mới nhất năm 2023

chong-nghien-ma-tuy-co-nen-ly-hon-thu-tuc

Đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh được làm khi nhiều người muốn đổi lại tên vì nhiều nguyên nhân khác như không thích tên cũ hay vì một số lý do khách quan khác làm ảnh hưởng tới cá nhân nên cần phải đổi tên. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng được phép đổi tên trong giấy khai sinh, việc này chỉ được thực hiện nếu thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền tiến hành.

Vậy khi nào được đổi tên trong giấy khai sinh và làm thế nào để đổi tên trong giấy khai sinh? Hãy cùng đội ngũ luật sư của Tổng Đài Tư Vấn 1900.6174  nghiên cứu và tìm hiểu các nội dung dưới đây nhé!

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh. Gọi ngay: 1900.6174 

Đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 thì cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

Như vậy, đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh là việc chỉnh sửa các thông tin có trong giấy khai sinh chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, chỉ được đổi tên trong trường hợp khi có căn cứ xác định do có sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch. Do đó, khi thuộc một trong các trường hợp trên thì cá nhân có thể làm đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh.

Trong trường hợp này đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh được xem như là văn bản ghi nhận lời đề nghị được thay đổi tên của cá nhân gửi đến Ủy ban nhân dân xã phường nơi đăng ký hộ tịch đó và đây được xem như là căn cứ để Ủy ban nhân dân xã, phường xem xét để thực hiện việc xác nhận thay đổi tên cho cá nhân. Bên cạnh đó, thông qua đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh sẽ xác nhận được những thông tin của người làm đơn và người được thay đổi tên.

don-xin-doi-ten-trong-giay-khai-sinh-3

>>>Luật sư tư vấn miễn phí đơn xin đổi lại tên trong giấy khai sinh là gì? Gọi ngay: 1900.6174 

Những quy định về việc thay đổi tên trong giấy khai sinh

Tại điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về các trường hợp cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên gồm:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định cụ thể về các trường hợp được phép tiến hành yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh. Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên mà cá nhân có đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh thì yêu cầu này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét bởi nó không phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết khi có đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh được pháp luật quy định là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ qua bưu điện thì thời hạn được tính theo ngày trên dấu bưu điện.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các quy định về việc thay đổi tên trong giấy khai sinh. Gọi ngay: 1900.6174 

Mẫu đơn đổi tên trong giấy khai sinh chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) ………………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:…………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: ………………..

Nơi cư trú: (2) …………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký (5)  ……………………………………………………………………………………………………

tại……………………………………………………………………………………………………………………..

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………. ……….

Nội dung: (6)……………………………………………………………………………………………………….

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

Làm tại: ……………………………………………………. , ngày …..  tháng ……  năm …….

Người yêu cầu                                                                                

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

         

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

don-xin-doi-ten-trong-giay-khai-sinh-2

>>Luật sư tư vấn miễn phí nội dung đơn đề nghị, xin đổi tên trong giấy khai sinh. Gọi ngay: 1900.6174 

Hướng dẫn viết mẫu đơn đổi tên trong giấy khai sinh

Các nội dung trong mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh được hiểu như sau:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Anh thành Trần Văn Anh.

    – Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

>>>Xem thêm: Đổi tên giấy khai sinh hết bao nhiêu tiền? Thủ tục như thế nào?

Thẩm quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh

Thẩm quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh thuộc về Ủy ban nhân dân huyện hoặc xã tùy thuộc vào độ tuổi của người thay đổi tên trong giấy khai sinh.

Cụ thể, theo quy định của Luật Hộ tịch 2014, cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 7 thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền trong việc đăng ký thay đổi tên trong giấy khai sinh cho người chưa đủ 14 tuổi.

Trường hợp thay đổi tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước thì Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các cơ quan thẩm quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh. Gọi ngay: 1900.6174 

Hồ sơ, thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh 

Anh Mỹ – thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau:

Chào Luật sư, tôi có câu hỏi về việc đổi tên trong giấy khai sinh cho con như sau. Vì tình cảnh gia đình khó khăn nên chị M (mẹ ruột cháu X) quyết định cho vợ chồng tôi nhận nuôi cháu X (2 tuổi) làm con nuôi. Nay vợ chồng tôi muốn đổi tên cháu X theo họ của tôi.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vợ chồng tôi được phép làm đơn xin đổi tên cho con nuôi. Vậy trong trường hợp này thì vợ chồng tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì khi đổi tên cho con và thủ tục như thế nào?

  Luật sư trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh vì đã gửi câu hỏi cho Tổng Đài Tư Vấn. Dựa trên quy định của pháp luật thì chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của anh như sau:

Hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh gồm:

–   Tờ khai đăng ký thay đổi tên cho con theo mẫu của pháp luật quy định.

–   Chứng minh nhân dân của người yêu cầu thay đổi tên.

–   Bản gốc giấy khai sinh của người yêu cầu thay đổi tên.

–   Giấy tờ, tài liệu có liên quan chứng minh cho yêu cầu thay đổi tên.

Thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh gồm các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên và nộp đơn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Một trong các lưu ý khi xin đổi tên trong giấy khai sinh chính là cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu để thủ tục thay đổi tên được thực hiện một cách nhanh chóng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì cá nhân cần nộp các hồ sơ trên theo đúng tại cơ quan có thẩm quyền trong việc thay đổi tên.

Trong tình huống trên thì con nuôi anh Mỹ là cháu X chỉ mới 2 tuổi nên cơ quan có thẩm quyền chính là Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với trường hợp này thì Ủy ban nhân dân huyện không có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ xin đổi tên trong giấy khai sinh, nếu thấy có yêu cầu có đầy đủ căn cứ và phù hợp thì cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong vòng 03 ngày phải tiến hành ghi vào sổ Hộ tịch và ghi nội dung cải chính vào giấy khai sinh cho người có yêu cầu.

don-xin-doi-ten-trong-giay-khai-sinh-1

>>>Luật sư tư vấn miễn phí hồ sơ, thủ tục đổi tên trong giấy khai sinh. Gọi ngay: 1900.6174 

Một số câu hỏi thường gặp

Những ai có quyền thay đổi họ tên? 

Chị Mai – thành phố Hồ Chí Minh có gửi Tổng đài tư vấn câu hỏi như sau:

Vợ chồng tôi có một người con ruột tên là Lê Văn X (20 tuổi). Tuy nhiên, việc sử dụng tên này gây nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến các lợi ích hợp pháp của cháu X nên cháu X muốn xin đổi tên trong giấy khai sinh. Vậy trong trường hợp này thì cháu X có quyền thay đổi tên không?

 

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 thì trong trường hợp này cháu X được phép thay đổi tên cho chính mình. Ngoài ra trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật thì cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi (nếu có) có quyền thay đổi tên cho con trong các trường hợp được quy định sẵn.

Cha, mẹ nuôi có quyền đổi tên cho con nuôi không? (tình huống)

Anh Hải – thành phố Hồ Chí Minh có gửi Tổng đài tư vấn câu hỏi như sau:
Vợ chồng tôi có nhận nuôi cháu A (2 tuổi). Vợ chồng tôi muốn thay đổi tên cho con để bắt đầu cuộc sống mới. Như vậy, vợ chồng tôi có được phép thay đổi tên trong giấy khai sinh cho cháu A hay không?

 

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp này thì vợ chồng anh Hải được phép thay đổi tên cho cháu A.

Cha mẹ nuôi sẽ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ và con kể từ ngày giao nhận con nuôi. Chính vì thế mà pháp luật quy định cha mẹ nuôi được thay đổi họ tên cho con.

Cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2018 quy định cha mẹ nuôi được phép yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên cho con nuôi. Trong trường hợp này cháu A mới 2 tuổi nên không cần phải có sự đồng ý của cháu, nếu cháu A từ đủ 09 tuổi trở lên thì việc thay đổi tên phải có sự đồng ý của cháu A.

Không những thế, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 thì cha mẹ nuôi còn được phép yêu cầu thay đổi họ cho con nuôi.

>>>Xem thêm: Thủ tục làm giấy khai sinh cho con với người đã có vợ như thế nào?

Trên đây là một số nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý khách hàng về đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh. Trường hợp nếu có thắc mắc về các nội dung trên cần trao đổi thì hãy liên hệ ngay với Tổng Đài Tư Vấn theo số 1900 6174 để được kịp thời giải đáp thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn!

 

  1900633727