Sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty – Giải đáp chi tiết

bao-hiem-that-nghiep-quan-8

Sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty xử lý như thế nào? Quy trình chuyển sổ bảo hiểm xã hội từ công ty cũ sang công ty mới thường được điều chỉnh và quy định theo luật pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan.  Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về việc chuyển sổ bảo hiểm xã hội một cách cụ thể .Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào muốn đặt ra cho Tổng Đài Tư Vấn, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 6174 để được giải đáp!

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Theo quy định tại Điều 96 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, sổ bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

  1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động nhằm theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đồng thời là căn cứ để giải quyết các quyền lợi bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
  2. Trước năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

Sổ bảo hiểm xã hội có chức năng ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, và là căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật.

so-bao-hiem-xa-hoi-khi-chuyen-cong-ty-2

 

Sổ bảo hiểm xã hội được đề cập lần đầu trong Bộ luật lao động năm 1994 và được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành theo mẫu quy định. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ ba tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn nhưng chưa có sổ, người sử dụng lao động phải tiến hành thủ tục để cấp sổ bảo hiểm xã hội. Trong quá trình làm việc, sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị sử dụng lao động quản lý và ghi đầy đủ thông tin về quá trình đóng và hưởng bảo hiểm. Khi hợp đồng lao động chấm dứt, người lao động nghỉ hưu hoặc thôi việc, sổ bảo hiểm xã hội phải được trả lại cho người lao động.

Tóm lại, theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho người lao động để theo dõi việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, và là căn cứ để giải quyết các quyền lợi bảo hiểm xã hội. Trước năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, và phải được trả lại cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt, khi người lao động nghỉ hưu hoặc thôi việc.

>> Liên hệ tổng đài để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn bảo hiểm xã hội là gì? Gọi ngay 1900.6174

Các trường hợp chuyển sổ bảo hiểm xã hội sang công ty khác

Có hai trường hợp pháp luật để chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty mới:

  1. Đóng tiếp bảo hiểm xã hội vào sổ cũ: Khi chuyển đến công ty mới, bạn có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội vào sổ cũ. Trước khi chuyển công tác, bạn nên hoàn tất các thủ tục chốt sổ tại công ty cũ. Công ty cũ có trách nhiệm gửi danh sách đến cơ quan chịu trách nhiệm để chốt bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, công ty cũ sẽ chuyển sổ bảo hiểm của bạn cho công ty mới và tiến hành giao sổ cho bạn. Công ty mới sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm từ công ty cũ cho bạn.
  2. Mở sổ bảo hiểm xã hội tại công ty mới: Nếu bạn muốn mở sổ bảo hiểm xã hội tại công ty mới, thì thời gian đóng bảo hiểm ở công ty cũ sẽ không được tính. Tuy nhiên, sau khi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ sổ cũ sẽ được tính vào sổ mới của bạn.

Tóm lại, khi chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty mới, có hai trường hợp được quy định. Trường hợp đầu tiên là bạn có thể đóng tiếp bảo hiểm vào sổ cũ tại công ty mới sau khi hoàn tất các thủ tục chốt sổ tại công ty cũ. Trường hợp thứ hai là bạn có thể mở sổ bảo hiểm mới tại công ty mới, trong đó thời gian đóng bảo hiểm ở công ty cũ sẽ không được tính nhưng sau khi giải quyết các chế độ bảo hiểm, thời gian đóng bảo hiểm từ sổ cũ sẽ được cộng vào sổ mới.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn chuyển sổ bảo hiểm sang công ty khác

Thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty mới?

Khi người lao động chuyển từ công ty cũ sang công ty mới, họ vẫn phải tuân thủ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm việc đóng bảo hiểm xã hội một lần. Để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mới, người lao động cần thực hiện thủ tục chuyển đóng theo quy định pháp luật. Cụ thể, quy trình thực hiện như sau:

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn thủ tục chuyển sổ bảo hiểm sang công ty khác

Người lao động đề nghị công ty cũ thực hiện việc báo giảm  bảo hiểm xã hội và xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tới thời điểm nghỉ việc

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2019, khi người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động từ ngày bắt đầu làm việc đến ngày chấm dứt hợp đồng. 

so-bao-hiem-xa-hoi-khi-chuyen-cong-ty-3

Thông tin về quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động tại công ty cũ được lưu trữ trong hệ thống bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội và được ghi nhận trong tờ rời của sổ bảo hiểm xã hội. Công ty cũ có trách nhiệm thông báo và trả lại tờ rời cho người lao động để đảm bảo các quyền lợi của người lao động trong tương lai.

>>Xem thêm: Thanh lý sổ bảo hiểm xã hội trước hạn

Người lao động chuyển đóng bảo hiểm xã hội sang công ty mới

Theo quy định tại Điều 23 của Hướng dẫn về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26 tháng 6 năm 2020), khi người lao động đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội tại công ty mới, họ chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cho công ty đó.

Sau khi nhận được mã số bảo hiểm xã hội của người lao động, công ty mới sẽ lập danh sách Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số D02-TL được ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mục đích của việc này là để báo cáo việc tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

Như vậy, khi người lao động chuyển sang công ty mới và đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội, họ chỉ cần cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cho công ty mới. Công ty mới sẽ lập danh sách báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để báo cáo cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch tư vấn thủ tục đăng ký sổ bảo hiểm tại công ty mới

Thủ tục đăng ký sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty

Khi bạn chuyển công việc sang công ty mới sau khi hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm tại công ty cũ, công ty mới có trách nhiệm đăng ký tiếp nhận sổ và tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn theo quy trình sau:

Hồ sơ bao gồm:

  1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (TK3-TS).
  2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS).

Cách thức nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương mà công ty đặt trụ sở và nhận lịch hẹn để nhận kết quả.

so-bao-hiem-xa-hoi-khi-chuyen-cong-ty-theo-quy-dinh-hien-nay

Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động, theo quy định.

Vì vậy, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại một công ty, công ty đó phải hoàn tất thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động. Điều này dựa trên quy định tại Điều 46 của Quyết định 595/QĐ- BHXH. Mỗi người chỉ được sử dụng một sổ bảo hiểm duy nhất, vì vậy việc bảo quản sổ từ công ty cũ sang công ty mới là rất quan trọng để tránh thiệt hại cho bản thân trong tương lai.

>>Xem thêm: Hủy sổ bảo hiểm xã hội online như thế nào?

Chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội ở công ty mới không?

Trên thực tế, có nhiều trường hợp người lao động không nghỉ việc theo quy định mà chuyển từ công ty cũ sang công ty mới mà không thông báo. Tình trạng này gây khó khăn cho người lao động khi công ty cũ không thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội. Việc người lao động chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ sẽ ảnh hưởng đến việc đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Tuy vậy, xét đến hai trường hợp sau:

  1. Trường hợp người lao động nghỉ việc và công ty cũ đã thực hiện thủ tục báo giảm: Hiện tại, không có quy định cụ thể về việc người lao động chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ không được tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Nếu người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 1 tháng trở lên tại công ty mới, họ vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Do đó, người lao động có thể cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cho công ty mới để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.
  2. Trường hợp người lao động nghỉ việc mà công ty cũ chưa thực hiện thủ tục báo giảm: Trong trường hợp này, người lao động không thể tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới. Tuy nhiên, người lao động vẫn được công nhận là người lao động đang làm việc tại công ty cũ và khi tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới, họ sẽ được xác định là đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội ở cả hai công ty.

Tóm lại, chỉ khi công ty cũ đã thực hiện thủ tục báo giảm do chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động mới có thể đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới.

         Trên đây là những thông tin và tư vấn chính xác, đáng tin cậy từ Tổng Đài Tư Vấn về việc sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty cụ thể từ khái niệm đến các trường hợp chuyển sổ bảo hiểm xã hội sang công ty mới. Không những vậy, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin thủ tục chuyển bảo hiểm xã hội sang công ty mới, người lao động đề nghị công ty cũ thực hiện việc báo giảm  bảo hiểm xã hội và xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tới thời điểm nghỉ việc; chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty có được đóng tiếp bảo hiểm xã hội ở công ty mới không.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn miễn phí

         Để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty, chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý hữu ích và các quy định mới nhất trong bài viết trên. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện liên quan đến việc việc sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 1900 6174 để được tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Tư Vấn, chúng tôi sẽ giải đáp mọi câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

  1900633727