Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Có mấy loại?

luat-su-nam-dinh

Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Có vai trò như thế nào trong trong quản lý hành chính của Nhà nước? Để giúp quý bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến quan hệ pháp luật hành chính, đội ngũ Luật sư của Tổng Đài Tư Vấn sẽ cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích về vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp có nhu cầu cần được các Luật sư tư vấn khẩn cấp, hãy nhấc máy gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về quan hệ pháp luật hành chính. Liên hệ ngay: 1900.6174

Quan hệ pháp luật hành chính là gì?

Quan hệ pháp luật hành chính là một loại quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính của Nhà nước. Nó được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật hành chính, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền và nghĩa vụ đối với nhau, theo quy định của pháp luật hành chính.

Ví dụ: 

Quan hệ pháp luật hành chính giữa chủ thể là cơ quan quản lý đất đai và một chủ thể khác là một cá nhân hoặc tổ chức mua bán đất.

Trong trường hợp này, cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền và trách nhiệm kiểm soát và quản lý việc sử dụng đất đai trong khu vực quản lý của mình. Người mua đất, cá nhân hoặc tổ chức, muốn mua một mảnh đất cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện quy trình lập vi bằng mua bán đất.

Quan hệ pháp luật hành chính giữa cơ quan quản lý đất đai và người mua đất được thiết lập thông qua việc áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch mua bán đất. Các bước và quy trình pháp lý bao gồm kiểm tra pháp lý, chuẩn bị hồ sơ, ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan quản lý đất đai.

Quan hệ pháp luật hành chính này đảm bảo việc mua bán đất diễn ra theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cả cơ quan quản lý đất đai và người mua đất.

>>> Luật sư giải đáp chi tiết quan hệ pháp luật hành chính là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

Đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính  

Đặc điểm chung của quan hệ pháp luật hành chính đó là: 

 • Là quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật.
 • Nội dung gồm các quyền, nghĩa vụ pháp lý của 2 bên chủ thể tương ứng với nhau. Và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
 • Mang tính ý chí.
 • Xuất hiện trên cơ sở các quy định pháp luật nên nó phải phù hợp với quy định pháp luật.
 • Vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội. Đây là đặc điểm riêng của quan hệ này
 • Có thể phát sinh theo yêu cầu hợp pháp của chủ thể quản lý hay đối tượng quản lý hành chính nhà nước.

Quan hệ pháp luật hành chính là một phạm trù quan trọng trong quản lý hành chính của Nhà nước. Nó đảm bảo sự công bằng, trật tự và sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý hành chính. Bằng cách xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên chủ thể tham gia, quan hệ pháp luật hành chính giúp tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và tổ chức.

quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-1

>>>Xem thêm: Quan hệ pháp luật là gì? Yếu tố cấu thành nên quan hệ pháp luật

Nội dung của quan hệ thủ tục hành chính 

Quan hệ thủ tục hành chính là một loại quan hệ pháp luật hành chính giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các chủ thể khác tham gia vào quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Vì thế mà nội dung của quan hệ thủ tục hành chính khá phức tạp và cần nhiều yêu cầu cần tuân thủ phải tuân thủ.

Nội dung quan hệ pháp luật hành chính 

Nội dung của quan hệ pháp luật hành chính bao gồm các quyền và nghĩa vụ hành chính của các bên tham gia. Trong quan hệ này, quyền của một bên tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại, khác biệt so với các quan hệ khác. 

Quan hệ pháp luật hành chính là một quan hệ phục tùng, thể hiện sự bất bình đẳng về ý chí giữa các bên tham gia. Điều này có nghĩa là một bên có thể ra lệnh, quyết định và yêu cầu từ bên kia, trong khi bên kia phải tuân thủ và thực hiện theo quyền lực của bên đầu.

Phần lớn các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính được giải quyết thông qua thủ tục hành chính. Điều này có nghĩa là các vấn đề tranh chấp được giải quyết qua các quy trình và thủ tục do cơ quan hành chính quy định, chứ không phải thông qua tòa án hay quy trình tư pháp.

Bất kể là chủ thể đặc biệt hay chủ thể thường, bên tham gia quan hệ hành chính sẽ chịu trách nhiệm trước Nhà nước nếu vi phạm yêu cầu của pháp luật hành chính. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, nếu vi phạm, cả hai chủ thể đều đối mặt với nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước.

Các điều kiện làm phát sinh quan hệ pháp luật thủ tục hành chính: 

Cơ sở để phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính bao gồm các yếu tố sau:

– Quy phạm pháp luật hành chính: Đây là các quy định pháp luật liên quan đến quan hệ pháp luật hành chính. Các quy định này định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ và điều chỉnh hoạt động của họ.

– Năng lực chủ thể: Đây là khả năng pháp lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính. Năng lực này xác định quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong quan hệ.

– Sự kiện pháp lý hành chính: Đây là các sự kiện thực tế mà pháp luật hành chính liên kết với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Các sự kiện này có thể được phân loại thành hai loại chính:

 • Sự kiện: Đây là những sự kiện xảy ra theo quy luật khách quan và không phụ thuộc vào ý chí của con người. Pháp luật hành chính liên kết với những sự kiện này để tạo ra các thay đổi trong quan hệ pháp luật hành chính.
 • Hành vi: Đây là những sự kiện pháp lý mà sự thực hiện hoặc không thực hiện của con người ảnh hưởng đến quan hệ pháp luật hành chính. Pháp luật hành chính điều chỉnh việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ dựa trên hành vi của các chủ thể tham gia.

Trên cơ sở này, quan hệ pháp luật hành chính được điều chỉnh và thay đổi theo các yếu tố trên để đảm bảo tuân thủ quy phạm pháp luật và các quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia.

quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-2

>>>Luật sư tư vấn miễn phí quan hệ thủ tục hành chính. Liên hệ ngay: 1900.6174

Cơ cấu quan hệ pháp luật hành chính 

Cơ cấu quan hệ pháp luật hành chính gồm ba thành phần chính: chủ thể, khách thể và nội dung.

– Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính:

 • Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính. Đây có thể là các cơ quan, cán bộ, viên chức, công chức nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cơ sở của Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch. Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính cần có năng lực pháp luật hành chính.
 • Chủ thể quan hệ pháp luật hành chính bao gồm chủ thể bắt buộc và chủ thể tham gia. Chủ thể bắt buộc là những chủ thể cần thiết và bắt buộc phải có trong quan hệ pháp luật hành chính. Việc tham gia của các chủ thể này đồng thời là quyền và nghĩa vụ của họ. Trong quan hệ thủ tục hành chính, chủ thể bắt buộc được gọi là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.
 • Chủ thể tham gia trong quan hệ pháp luật hành chính là những chủ thể đại diện cho chính mình. Đó có thể là công dân khi họ hành động cá nhân, ban lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở khác khi họ đại diện cho pháp nhân.

– Khách thể quan hệ pháp luật hành chính:

 • Khách thể quan hệ pháp luật hành chính là những sự kiện hoặc hành vi mà làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính. Đây là các hành vi (hành động hoặc không hành động) và cách cư xử của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính.
 • Quy phạm pháp luật hành chính trực tiếp quy định các hành vi có thể xảy ra, quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ. Chính trong các hành vi thích hợp, các quyền và nghĩa vụ đó được thực hiện trực tiếp.

– Nội dung quan hệ pháp luật hành chính:

Nội dung quan hệ pháp luật hành chính bao gồm quyền và nghĩa vụ mà quy phạm pháp luật hành chính quy định cho chủ thể sẽ có hoặc phải chấp nhận khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính.

 • Đối với chủ thể bắt buộc trong quan hệ pháp luật hành chính, họ có quyền ra lệnh buộc các chủ thể tham gia phải tuân thủ. Trong khi đó, chủ thể khác trong quan hệ pháp luật hành chính chỉ có quyền được yêu cầu, kiến nghị, được thông tin, hoặc được bảo vệ. Điều này khác biệt so với nhiều quan hệ pháp luật khác, như quan hệ pháp luật dân sự, lao động, kinh tế. Điều này đặc trưng cho các quyền của chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính.
 • Đối với chủ thể bắt buộc, quyền của họ đồng thời là nghĩa vụ pháp lý. Điều này bởi vì các chủ thể này không thể tránh khỏi việc chấp nhận các nghĩa vụ này khi thực hiện thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng có một số nghĩa vụ pháp lý khác như nghĩa vụ đáp ứng quyền được thông tin, yêu cầu bảo vệ của bên khác. Trong khi đó, các nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể khác trong quan hệ pháp luật hành chính là những nghĩa vụ độc lập với quyền, Điều này là đặc trưng của các nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính.

Như vậy, cơ cấu quan hệ pháp luật hành chính gồm chủ thể, khách thể và nội dung. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính bao gồm chủ thể bắt buộc và chủ thể tham gia. Khách thể quan hệ pháp luật hành chính liên quan đến các hành vi và cách cư xử của các chủ thể. 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí cơ cấu quan hệ pháp luật hành chính là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

 Các giai đoạn của thủ tục hành chính giải quyết các vụ việc cá biệt cụ thể 

Để thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết các vụ việc cá biệt cụ thể bao gồm các giai đoạn: Khởi xướng vụ việc, xem xét, chuẩn bị giải quyết vụ việc, ra quyết định giải quyết vụ việc, thi hành quyết định, khiếu nại, giải quyết khiếu nại và xem xét lại quyết định đã ban hành.

 • Khởi xướng vụ việc là giai đoạn khởi đầu của quy trình hành chính. Nó được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền khi có căn cứ phát sinh thủ tục hành chính. Căn cứ này có thể là một sự kiện thực tế được quy định bởi pháp luật. Trong giai đoạn này, cơ quan và công dân thực hiện các hoạt động như tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận và báo cáo cho cấp có thẩm quyền.
 • Giai đoạn tiếp theo là xem xét và chuẩn bị giải quyết vụ việc. Trong giai đoạn này, cơ quan có thẩm quyền phải thu thập và đánh giá thông tin, thu thập chứng cứ và gặp gỡ các bên liên quan. Mục đích của các hoạt động trong giai đoạn này là áp dụng thủ tục phù hợp nhằm giải quyết vụ việc một cách đúng đắn nhất.
 • Sau đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành ra quyết định giải quyết vụ việc. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, trong đó chủ thể thực hiện nghiên cứu và đánh giá các thông tin liên quan, lựa chọn và áp dụng quy phạm pháp luật. Giai đoạn này kết thúc với việc cơ quan có thẩm quyền ban hành một quyết định cá nhân, giải quyết một vụ việc cụ thể. Quyết định này phải có căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế xác đáng, và nội dung phải tuân thủ pháp luật.
 • Tiếp theo là giai đoạn thi hành quyết định, là giai đoạn cuối cùng nếu không có khiếu nại hoặc khởi kiện. Các đối tượng liên quan phải tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ được nêu trong quyết định. Trường hợp không tuân thủ quyết định hành chính, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, buộc đối tượng tác động của quyết định phải tuân thủ 

quan-he-phap-luat-hanh-chinh-la-gi-3

>>>Xem thêm: Đội ngũ luật sư – Tác giả chuyên môn tại Tổng Đài Tư Vấn

Phân loại quan hệ pháp luật hành chính 

Các quan hệ pháp luật hành chính có thể được phân loại dựa trên các căn cứ chủ yếu như sau:

Căn cứ vào tính chất mối quan hệ giữa các chủ thể, chúng ta có thể phân loại các quan hệ pháp luật hành chính thành các nhóm sau:

 • Quan hệ pháp luật hành chính nội bộ: Đây là loại quan hệ pháp luật hành chính phát sinh giữa các chủ thể có quan hệ lệ thuộc về mặt tổ chức. Trong bộ máy nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cán bộ công chức chịu sự chi phối của các quan hệ tổ chức, quan hệ giữa một bên là cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ có thẩm quyền quyết định đối với bên kia về việc thành lập, giải thể cơ quan, tổ chức hoặc bầu, bãi nhiệm, bổ nhiệm, cách chức cán bộ công chức. 
 • Quan hệ pháp luật hành chính nội dung: Đây là các quan hệ pháp luật hành chính phát sinh trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong lĩnh vực cụ thể. Các quan hệ này được điều chỉnh bởi quy phạm thủ tục.

Căn cứ vào lĩnh vực phát sinh quan hệ, các quan hệ pháp luật hành chính có thể được phân loại thành các nhóm sau đây:

 • Quan hệ pháp luật hành chính về quản lý kinh tế: Bao gồm các quy định và quy trình liên quan đến quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế của cá nhân, tổ chức trong xã hội. 
 • Quan hệ pháp luật hành chính về văn hoá: Liên quan đến các quy định và quy trình trong việc quản lý, bảo tồn, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên văn hoá của quốc gia. 
 • Quan hệ pháp luật hành chính về an ninh: Bao gồm các quy định và quy trình về bảo đảm an ninh quốc gia và an ninh công cộng. 

Ví dụ như các hoạt động như quản lý cấp phép, giám sát, và điều tra trong lĩnh vực an ninh đều được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật.

 • Quan hệ pháp luật hành chính về trật tự và an toàn xã hội: Bao gồm các quy định và quy trình về duy trì trật tự công cộng, bảo vệ an toàn cho công dân và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các loại quan hệ pháp luật hành chính là gì? Liên hệ ngay: 1900.6174

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết giải đáp cho vấn đề “Quan hệ pháp luật hành chính là gì?”. Qua quan hệ này, các chủ thể liên quan phải tuân thủ các quy định được đề ra, thực hiện và tuân thủ pháp luật để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động hành chính. Nếu bạn đọc gặp bất cứ thắc mắc nào liên quan đến thông tin trong bài viết, quý bạn đọc có thể liên hệ qua tổng đài 1900.6174 để được đội ngũ Luật sư Tổng Đài Tư Vấn giải đáp nhanh chóng nhất!

  1900633727