Giấy biên nhận tiền mua đất là gì? Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất hiện nay

thong-bao-thu-hoi-dat-3

Giấy biên nhận tiền mua đất là giấy không thể thiếu trong quá trình mua đất. Nhưng trong quá trình lập giấy với những người mới thực hiện lần đầu, mà không có sự giúp đỡ, cố vấn từ những người am hiểu về lĩnh vực đất đai sẽ rất dễ dẫn đến sự thiếu sót, thậm chí không có giá trị pháp luật.

Bài viết dưới đây đội ngũ luật sư Tổng Đài Tư Vấn trong mảng đất đai của chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích, những kiến thức xoay quanh tờ giấy biên nhận tiền mua đất. Nếu có thắc mắc nào, hãy gọi ngay: 1900.6174 để được giải đáp.

>>> Tìm hiểu quy định về Giấy biên nhận mua đất, liên hệ ngay 1900.6174

Tìm hiểu về giấy biên nhận tiền mua đất

Giấy biên nhận tiền là gì?

Giấy biên nhận tiền đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện và ghi nhận quá trình giao và nhận tiền giữa hai bên trong một giao dịch. Đây là một văn bản pháp lý, thường đi kèm với các chữ ký xác nhận từ cả hai bên để chứng minh sự thỏa thuận và chấp nhận của họ đối với giao dịch tiền tệ này. Trong một số tình huống, giấy biên nhận tiền có thể cần sự chứng thực từ một bên thứ ba để tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy.

Có nhiều mục đích khác nhau khi sử dụng giấy biên nhận tiền, bao gồm trong giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ, trong các vấn đề dân sự, hoặc khi thực hiện việc vay mượn tiền. Mẫu giấy biên nhận tiền cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp cụ thể như khi giao dịch mua đất.

Nội dung của giấy biên nhận tiền thường bao gồm các thông tin cơ bản sau: thời gian và địa điểm thiết lập biên nhận, thông tin chi tiết của cả hai bên tham gia giao dịch như tên, địa chỉ và thông tin liên lạc, cũng như nội dung cụ thể về quá trình giao nhận tiền.

Khi hoàn thành quá trình thỏa thuận và điền đầy đủ thông tin, các bên thường tiến hành kiểm tra số tiền được giao nhận và sau đó ký vào hai bản của giấy biên nhận. Mỗi bên sẽ giữ một bản sao để làm cơ sở chứng minh trong trường hợp cần thiết.

Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch tiền tệ, đồng thời cung cấp bằng chứng pháp lý khi có tranh chấp xảy ra.

tach-giay-bien-nhan-tien-mua-dat

Giấy biên nhận tiền mua đất là gì?

Giấy biên nhận tiền mua đất được xem là loại giấy quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xác nhận việc giao tiền mua đất theo hợp đồng mua bán đất mà các đã thỏa thuận và ký kết. Việc lập giấy này sẽ đảm bảo cho lợi ích của các bên, tránh những mâu thuẫn, tranh chấp có thể xảy ra sau này.

Giấy biên nhận mua đất được hiểu là văn bản thể hiện việc giao và nhận tiền giữa các bên tham gia mua bán đất đai. Và thông thường khi lập văn bản này sẽ có một bên tham gia với tư cách người làm chứng để tăng tính tin cậy của giao dịch.

Như vậy, giấy biên nhận mua đất sẽ được các bên lập nên sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất, để chứng minh cho việc giao nhận tiền giữa các bên, có chữ ký xác nhận đầy đủ. Và văn bản này thì cũng không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực theo Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015.

>>> Xem thêm: Giấy tờ tùy thân là gì? Dùng giấy tờ tùy thân giả bị phạt như thế nào?

Mẫu giấy biên nhận tiền mua đất

Mẫu giấy biên nhận tiền mặt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

BIÊN NHẬN

(Về việc thu tiền phí, lệ phí, ….)

Tôi là:…

Đơn vị công tác:…

Có nhận của Ông/bà ….

Số CMND:…..

Số tiền là: …..

Bằng chữ:….

Lý do:…..

…….. , ngày     tháng     năm 20…

Người giao tiền       

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Biên nhận này không còn giá trị khi Sở Tài nguyên và Môi trường đã viết Biên lai thu tiền chính thức khi gửi trả kết quả giải quyết TTHC cho khách hàng.

Mẫu biên bản giao tiền mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…, Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:….

Số chứng minh thư:…Ngày cấp:….Nơi cấp:….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:…

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):…

Số chứng minh thư:….Ngày cấp:…Nơi cấp:….

Đại chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:…được lập ngày…..tháng…..năm ….. tại…Ông/Bà:…

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…VNĐ (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày………tháng……….năm ………

BÊN GIAO TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

 

BÊN NHẬN TIỀN

( ký , ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:…….

Số chứng minh thư: ….Ngày cấp:….Nơi cấp:…..

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:…..

Chỗ ở hiện tại:…..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:….. (Viết bằng chữ:…..)  theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu biên bản nhận tiền chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

GIẤY NHẬN TIỀN

(Về việc:….)

Tôi là:…..

Địa chỉ:…..

Số CMTND:……

Có nhận của Ông/bà …..

Số CMTND:….

Số tiền là: ……

Bằng chữ:….

Lý do:…..

Chứng từ này được đi kèm với: …..

….. , ngày     tháng     năm 20…

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm … ông/bà … đã nhận đủ số tiền …..(bằng chữ ….) của ông/bà ..

Mẫu giấy giao nhận tiền có giá trị pháp lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND: ……..Ngày cấp:……..Nơi cấp: …….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: ……

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại….. Ông/Bà:…… đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….

Số CMND: ….Ngày cấp:……Nơi cấp: ….

Địa chỉ:…..

Hộ khẩu thường trú: …..

Chỗ ở hiện tại: …..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ: ……..) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

 >>> Mẫu giấy biên nhận tiền mua đất mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

Những điều cần lưu ý trong giấy biên nhận mua đất

Khi thực hiện lập giấy biên nhận mua đất cũng sẽ cần phải đảm bảo yếu tố sau đây, để một giấy biên nhận đúng theo quy định pháp lý và có giá trị với các bên:

Nội dung giấy biên nhận mua đất

Bất cứ một văn bản nào được lập ra để có thể có giá trị về sau điều quan trọng cần đảm bảo đầu tiên đó là về mặt nội dung của giấy đó. Giấy biên nhận mua đất cũng cần phải đảm bảo các quy định về nội dung cụ thể, rõ ràng, các phần quan trọng không thể thiếu gồm có:

– Tên biên bản

– Thông tin của bên giao và nhận tiền, thông tin của bên làm chứng (nếu có): Họ và tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, SĐT,…

– Cụ thể về thời gian, địa điểm giao nhận tiền

– Nội dung giao nhận tiền

– Quyền và nghĩa vụ của các bên

– Chữ ký của các bên tham gia

Các bên sẽ cần phải căn cứ theo thỏa, cam kết đã ký để thực hiện bên giao cần phải chuẩn bị số tiền tương ứng với giá trị mảnh đất, còn bên nhận có trách nhiệm kiểm tra và giao lại các giấy tờ cần thiết. Đặc biệt quan trọng trong giấy biên nhận mua đất cần được chú ý là việc xác nhận đã bàn giao tiền giữa các bên, cần ghi rõ số tiền đã giao và nhận, trách nhiệm của mỗi bên.

Trường hợp các bên đã thỏa thuận đồng ý, không xảy ra mâu thuẫn thì văn bản này sẽ được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản để đảm bảo về lợi ích và hợp pháp.

>>>Nội dung giấy biên nhận mua đất có những gì? liên hệ ngay 1900.6174

Tầm quan trọng của giấy biên nhận mua đất

Nhiều trường hợp chuyển nhượng đất nhưng lại chủ quan không lập giấy biên nhận mua đất, dẫn đến việc sau này có tranh chấp, dẫn đến kiện cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như tình cảm trước đó của hai bên. Vậy mới thấy rằng việc lập giấy biên nhận mua đất rất quan trọng, không thể thiếu trong quá trình thực hiện việc mua bán nhà đất.

Số tiền để mua bán nhà đất không phải số tiền nhỏ vì thế mà cần có văn bản chứng minh việc giao tiền, để đảm bảo quyền lợi cũng như ràng buộc trách nhiệm đối với các bên liên quan. Một số trường hợp là giao dịch mua bán với các đơn vị cơ quan thì bộ phận kế toán cần tiến hành rà soát lại các hóa đơn, thống kê tài chính. Lúc này giấy biên nhận tiền sẽ cơ sở cho việc giao dịch đã được thanh toán.

dat-su-dung-giay-bien-nhan-tien-mua-dat

>>>Xem thêm: Mua đất chưa có sổ đỏ như thế nào? Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chi tiết

Có thể thấy, giấy biên nhận tiền mua đất là văn bản cần thiết phải được lập khi các bên đã thỏa thuận xong các vấn đề xoay quanh việc mua bán nhà đất. Xác nhận việc giao và nhận tiền giữa các bên, cũng như các trách nhiệm kèm theo. Để không phát sinh những vấn để không mong muốn xảy ra sau này.

>>>Tầm quan trọng của giấy biên nhận mua đất là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Sử dụng người làm chứng

Việc có người làm chứng trong một số trường hợp giao dịch dân sự không còn quá xa lạ. Có người làm chứng cũng là một cách tăng sự tin cậy về mặt pháp lý. Là người làm chứng thì sẽ cần phải cung cấp các thông tin cơ bản như: Họ và tên, số CCCD/CMND/Hộ chiếu, địa chỉ, hộ khẩu thường trú.

Người làm chứng sẽ có quyền và nghĩa vụ trong việc chứng kiến toàn bộ quá trình giao – nhận tiền, cam kết thỏa thuận của các bên trong quá trình mua bán nhà đất, chứng minh cho sự tự nguyện tham giao dịch, không có sự ép buộc.

Thực chất có người thứ ba làm chứng mục đích nhằm đem đến giá trị hiệu lực cao nhất của văn bản này. Nếu sau này có trường hợp phát sinh tranh chấp, người làm chứng sẽ đứng ra với tư cách người chứng kiến toàn bộ quá trình, góp phần trong quá trình giải quyết vụ việc.

>>>Sử dụng người làm chứng như thê nào?  liên hệ ngay 1900.6174

Những lưu ý khi viết giấy biên nhận tiền mua đất

  Cần phải lưu ý đến những vấn để sau để đảm bảo cho một văn bản giấy biên nhận tiền mua đất có giá trị, có ý nghĩa ràng buộc trách nhiệm các bên:

Người lập văn bản cần điền đầy đủ các thông tin của bên giao và bên nhận (như họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu, địa chỉ thường trú,…), tránh những sai sót phải sửa chữa trong văn bản.

–  Cần phải ghi rõ ràng cụ thể số tiền giao nhận bằng cả chứ và số đúng theo thỏa thuận.

–  Cần phải có chữ ký xác nhận của các bên giao nhận để đạt hiệu quả pháp lý, tránh những rủi ro sau này.

Trong trường hợp có tranh chấp người làm chứng có trách nhiệm làm chứng, khai báo đúng sự thật. Nếu có sự gian lận thì có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

–   Mặc dù văn này không yêu cầu công chứng, nhưng hai bên có thể lựa chọn việc công công chứng, để đảm bảo chính xác chữ ký của các bên.

>>>Những lưu ý khi viết giấy biên nhận tiền mua đất, liên hệ ngay 1900.6174

Điều kiện để giấy biên nhận tiền có giá trị là gì?

Giấy biên nhận tiền mua đất được dùng với vai trò chứng minh cho việc giao nhận tiền trên thực tế của các bên. Do vậy để giấy biên nhận mua đất có giá trị cần đảm bảo các điều kiện sau:

Thực tế có việc giao nhận tiền, đây không phải là giao dịch giải tạo, hay được lập nên để trốn tránh nghĩa vụ của các bên.

Đảm bảo rằng chủ thể giao nhận tiền có đủ năng lực hàng vi dân sự khi thực hiện giao dịch.

–  Các nội dung trong văn bản giao giao nhận tiền không vi phạm điều cấm của luật.

Như vậy, việc lập giấy biên nhận mua đất vô cùng quan trọng, vậy nên nếu giấy này lập nên nhưng lại không có giá trị thì đồng nghĩa với việc đã giao tiền nhưng như chưa giao. Khi đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi các bên, mâu thuẫn có thể xảy ra, do vậy mà khi lập văn bản này các bên cần chú ý các điều kiện để đảm bảo tính hợp pháp của loại giấy này.

>>>Điều kiện để giấy biên nhận tiền có giá trị là gì? liên hệ ngay 1900.6174

Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không?

Như đã phân tích ở trên giấy biên nhận mua đất không bắt buộc phải thực hiện công chứng, chứng thực. Do vậy mà giấy biên nhận mua đất viết tay vẫn hoàn toàn có giá trị pháp luật, khi đáp ứng đủ các điều kiện về hiệu lực giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015, như sau:

–  Mục đích giao nhận tiền phù hợp với năng lực hành vi của các bên giao dịch và không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Các bên giao dịch hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Như vậy, khi lập giấy biên nhận mua đất để thuận tiện thì các bên có thể lựa chọn việc viết tay, chỉ cần đảm bảo các điều kiện về mặt giao dịch, chủ thể để văn bản sau khi lập ra có giá trị sử dụng pháp lý.

cac-loai-giay-bien-nhan-tien-mua-dat

>>> Giấy biên nhận tiền viết tay có giá trị không? liên hệ ngay 1900.6174

Qua bài viết này mong rằng bạn đọc đã có thêm những kiến thực về giấy biên nhận tiền mua đất, đây là văn bản quan trọng trong quá trình mua bán nhà đất, nên khi lập cần chú ý các vấn đề nội dung, các điều kiện kèm theo để đảm bảo sau khi lập sẽ có giá trị ràng buộc các bên. Chứng minh cho việc đã giao nhận tiền giữa các bên cũng là để không có những tranh chấp, kiện cáo về sau, ảnh hưởng đến cả hai bên.

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện nếu bạn còn có những băn khoăn hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số Tổng Đài Tư Vấn 1900.6174.

  1900633727