Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng có gia hạn được không?

bao-vo-co-duoc-thua-ke-the-vi-khong

 

Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng? Khi nào cần phải gia hạn đất trồng cây lâu năm? Bài viết dưới đây về đất trồng cây lâu năm của Tổng Đài Tư Vấn sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin giúp bạn tham khảo và hiểu rõ hơn. Mọi vướng mắc liên quan đến vấn đề trên, bạn vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ và tư vấn miễn phí! 

>>> Liên hệ luật sư tư vấn đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng? Gọi ngay: 1900.6174

Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm là đất thuộc vào nhóm đất nông nghiệp, căn cứ theo Điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật đất đai 2013 quy định về mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

 1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
 2. b) Đất trồng cây lâu năm;

…”

ky-dat-trong-cay-lau-nam-het-han-su-dung

Như vậy, đất trồng cây lâu năm là một loại đất được sử dụng dùng để trồng các loại cây lâu năm và cũng là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai.

>>> Xem thêm: Thừa kế thế vị theo di chúc cần điều kiện gì?

Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp

Luật Đất đai hiện hành dựa trên mục đích sử dụng đất phân loại đất thành 3 nhóm khác nhau, cụ thể:

 • Nhóm đất nông nghiệp
 • Nhóm đất phi nông nghiệp
 • Nhóm đất chưa sử dụng

Nhóm đất nông nghiệp được chia thành các loại đất với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về nhóm đất nông nghiệp bao gồm những loại đất sau:

 • Đất trồng cây hàng năm, trong đó gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác
 • Đất trồng cây lâu năm
 • Đất rừng sản xuất
 • Đất rừng phòng hộ
 • Đất rừng đặc dụng
 • Đất nuôi trồng thủy sản
 • Đất làm muối
 • Đất nông nghiệp khác bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh

Theo đó, đất trồng cây lâu năm chính là một trong những loại đất nông nghiệp được Luật Đất đai 2013 quy định. 

>>> Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp? Gọi ngay: 1900.6174

Đất trồng cây lâu năm được sử dụng bao nhiêu năm

Trường hợp thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là 50 năm

Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo khoản 1 Điều 126 của Luật Đất đai 2013 quy định là 50 năm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo khoản 2 Điều 129 của Luật Đất đai 2013 với hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cụ thể như sau:

– Hạn mức của giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không được quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng

– Đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi không được quá 30 héc ta.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức không được quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng và  không được quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

luat-dat-trong-cay-lau-nam-het-han-su-dung

Khi hết thời hạn, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định nếu trường hợp có nhu cầu.

Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức theo quy định thì thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết thời hạn thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định nếu có nhu cầu.

>>> Trường hợp thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là 50 năm? Gọi ngay: 1900.6174

Trường hợp thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm không quá 50 năm

Theo khoản 2 Điều 126 của Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không được quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất nếu có nhu cầu.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây lâu năm được Nhà nước cho thuê đất thì thời hạn sử dụng không được quá 50 năm  

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất trồng cây lâu năm với hộ gia đình, cá nhân

Theo Khoản 3 Điều 74 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp nếu cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Người sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.
 • UBND cấp xã nơi có đất tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thu hồi đất và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn để được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai năm 2013 vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi cho UBND cấp xã để trao.

Đối với các trường hợp phải gia hạn thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

Theo Điều 74 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất cụ thể như sau:

– Chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

– Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Cơ quan tài nguyên môi trường.

– Cơ quan tài nguyên môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai và trình lên UBND cùng cấp để quyết định việc gia hạn quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người sử dụng đất
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu người sử dụng đất phải bổ sung hồ sơ cho đến khi đầy đủ.

– Người gia hạn sẽ phải đóng lệ phí gia hạn. Sau đó nộp chứng từ thể hiện việc đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho Cơ quan tài nguyên môi trường.

– Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn vào Giấy chứng nhận. Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

– Người gia hạn sẽ nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại UBND cấp xã.

Lưu ý:

– Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất cần phải thực hiện trước khi đất trồng cây lâu năm hết hạn tối thiểu là 6 tháng.

– Theo Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì toàn bộ thời gian gia hạn sẽ không được quá 15 ngày.

>>> Xem thêm: Xử lý lấn chiếm đất đai khi tranh chấp được giải quyết như thế nào?

Trường hợp nào cần gia hạn?

Các trường hợp cần phải làm thủ tục gia hạn đất là:

– Tổ chức sử dụng nhằm vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối;

– Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng với mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở để sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư;

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam

Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng có được mua bán?

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm được quy định như sau theo quy định tại Khoản 1 điều 188 của Luật đất đai 2013 như sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp tại khoản 3 Điều 186 và nhận thừa kế theo khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất

dich-dat-trong-cay-lau-nam-het-han-su-dung

Ngoài các điều kiện trên người sử dụng đất khi thực hiện việc chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại thì cần có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, Điều 190, Điều 191, Điều 192, Điều 193, Điều 194 của Luật Đất đai 2013.

Như vậy, một trong những điều kiện để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đang trong thời hạn sử dụng đất cho nên nếu đất trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng thì không được mua bán. 

>>> Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng có được mua bán? Gọi ngay: 1900.6174

Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng có bị thu hồi?

Về nguyên tắc, Nhà nước sẽ thu hồi đất khi hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn. Đối với đất trồng cây lâu năm thuộc vào nhóm đất nông nghiệp vì vậy khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu có nhu cầu, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn không được quá 50 năm nếu đất có nguồn gốc là Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Để được tiếp tục sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất mà không cần phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất và không phải đóng tiền sử dụng đất.

Trong trường hợp đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất khi thực hiện thủ tục gia hạn. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân cần phải đóng tiền thuê đất theo quy định thì mới được cho phép gia hạn.

Tuy nhiên, Đất trồng cây lâu năm khi hết hạn có thể bị thu hồi nếu thuộc vào các trường hợp sau:

 • Thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh
 • Thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
 • Thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai (Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục)
 • Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy, nếu nằm trong các trường hợp được nêu trên thì đất trồng cây lâu năm có thể bị thu hồi. Trong trường hợp người sử dụng đất nếu muốn tiếp tục sử dụng nhưng lo ngại về việc bị thu hồi thì phải xem bản đồ quy hoạch ở địa phương mình để xác định thửa đất đó có nằm trong diện bị thu hồi không. Quy định về bồi thường được cụ thể hóa trong Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác về đất đai. Ngoài ra, đất trồng cây lâu năm khi hết hạn nhưng không được người sử dụng đất gia hạn thời gian sử dụng đất (trong trường hợp cần phải gia hạn) thì cũng sẽ bị Nhà nước thu hồi.

>>> Đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng có bị thu hồi? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về đất trồng cây lâu năm hết hạn sử dụng. Thông qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng rằng sẽ đem đến các bạn những thông tin hữu ích. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy nhấc máy và gọi ngay đến số hotline 1900.6174 để chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

 

  1900633727