Đất tái định cư có tách sổ được không?

mau-tranh-chap-dat-dai-co-giay-chung-nhan

Đất tái định cư có tách sổ được không? Hiện nay, do nhu cầu sử dụng đất nên khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân thì có nhiều trường hợp người được bồi thường vẫn chưa nắm rõ các quy định về đất tái định cư. Đặc biệt là khi có nhu cầu tách sổ thì không hiểu rõ đất tái định có tách sổ được không? Bài viết dưới đây của Tổng Đài Tư Vấn 190.633.727 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định cũng như thủ tục thực hiện.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến việc đất tái định cư có tách sổ được không? Gọi ngay: 1900.6174

Đất tái định cư là gì?

Pháp luật hiện hành chưa có khái niệm cụ thể về đất tái định cư. Nhưng dựa trên các quy định của pháp luật, có thể hiểu đất tái định cư là đất được Nhà nước cấp cho người dân bị thu hồi đất nhằm mục đích để bồi thường cho người dân khi bị thu hồi đất. Mục đích của việc cấp đất tái định cư là để giúp người dân có nơi an cư mới, ổn định cuộc sống. Xét về mặt pháp lý, đất tái định cư là đất thổ cư, có đầy đủ quyền sở hữu được cấp cho các chủ sở hữu mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định tại Điều 75, 79 Luật đất đai 2013, theo đó, chỉ những trường hợp bị thu hồi đất ở vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mới được hỗ trợ tái định cư. Những trường hợp này, đất bị thu hồi xuất phát từ nhu cầu của Nhà nước cho nên đặt ra vấn đề hỗ trợ tái định cư. ‘

Đối với các trường hợp đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai hoặc thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người,… do không xuất phát từ nhu cầu của Nhà nước nên không được hỗ trợ tái định cư.

Tuy nhiên, khi thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu người được bồi thường không có nhu cầu được hỗ trợ tái định cư thì vẫn có quyền yêu cầu được bồi thường bằng tiền.

Đối tượng áp dụng bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì thấy rằng về nguyên tắc ta quy định thì tất cả các chủ thể mà sử dụng đất họ có quyền sử dụng đất hợp pháp và họ đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật thì họ đều có thể được bồi thường.

Và chúng ta không có sự phân biệt giữa chủ thể trong nước với chủ thể có yếu tố nước ngoài, điều đó có nghĩa là bao gồm hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng vấn đề, các đối tượng này khi muốn được bồi thường về đất hay bồi thường về tài sản hoặc được các khoản hỗ trợ bố trí tái định cư thì phải thoả mãn được các điều kiện mà pháp luật quy định.

Và về nguyên tắc, phải xây dựng khu tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất.

dat-tai-dinh-cu-co-tach-so-duoc-khong-3

>>>Luật sư giải đáp miễn phí đất tái định cư là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Tách sổ đỏ đất tái định cư là gì?

Nhiều người sau khi được Nhà nước hỗ trợ tái định cư thì sau này muốn thực hiện tách thửa mảnh đất để dễ sử dụng nó cho nhiều mục đích nhau. Nhưng đôi khi người muốn thực hiện tách sổ chỉ hiểu đơn giản là đang cần tách nhỏ mảnh đất ra nhưng lại không hiểu rõ bản chất tách sổ đỏ là gì. Vậy cụ thể, tách sổ đỏ đất tái định cư là gì?

Tách sổ đỏ đất tái định cư có thể hiểu đơn giản đó là một thủ tục chia một thửa đất thành 2 hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn. 

Còn theo quy định của pháp luật đất đai, tách sổ đỏ đất tái định cư là thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn,…

Sau khi hoàn tất thủ tục tách sổ đỏ đất tái định cư, từ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban đầu sẽ xuất hiện thêm hai hay nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khác.

>>>Luật sư giải đáp miễn phí tách sổ đỏ đất tái định cư là gì? Gọi ngay: 1900.6174

Đất tái định cư có tách sổ được không?

Sau khi được Nhà nước hỗ trợ đất tái định cư, vì những lý do khác nhau mà người được bồi thường muốn tách sổ mảnh đất tái định cư để dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vì là đất tái định cư được Nhà nước hỗ trợ, bồi thường nên sẽ không thể như những loại đất khác được quyền tách sổ. Vậy thực tế, đất tái định cư có tách sổ được không?

Hiện nay, pháp luật đất đai, các văn bản khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn vẫn chưa có quy định cụ thể về đất tái định cư, nhưng dựa vào thực tiễn cũng như bản chất của đất tái định cư, cụ thể như sau:

 • Theo quy định, đất tái định cư thực chất là đất ở, tức là nó cũng giống như những loại đất khác. Khi chủ sở hữu có quyền sử dụng đất đối với đất tái định cư thì chủ sở hữu sẽ có quyền thực hiện các loại giao dịch đối với đất tái định cư.
 • Như đã nêu ở phần “Đất tái định cư là gì?” thì đó là biện pháp mà Nhà nước thực hiện để bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
 • Pháp luật đất đai cũng không có quy định về việc cấm thực hiện tách sổ đất tái định cư. 

Như vậy, khi được hỗ trợ đất tái định cư thì người được bồi thường cũng sẽ có đầy đủ các quyền đối với đất được cấp, trong đó có quyền tách sổ. Tuy nhiên, việc tách sổ cũng chỉ được thực hiện khi đáp ứng các quy định, điều kiện theo quy định của pháp luật.  

dat-tai-dinh-cu-co-tach-so-duoc-khong-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về việc tách sổ đỏ đất tái định cư. Gọi ngay: 1900.6174

Điều kiện tách sổ đất tái định cư

Đất tái định cư vẫn được quyền tách sổ, tuy nhiên, để quá trình tách sổ được coi là hợp pháp thì người thực hiện cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, để được tách sổ đỏ đất tái định cư cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên bảo đảm thi hành án;
 • Đất còn thời hạn sử dụng;
 • Thửa đất đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành.

Khi đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì người muốn thực hiện tách sổ mới được quyền thực hiện. Nếu chưa đủ điều kiện nhưng lại thực hiện việc tách sổ thì khi đến cơ quan Nhà nước để thực hiện thì cũng sẽ không được chấp nhận và có thể gây tốn kém thời gian cũng như chi phí. 

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về điều kiện tách sổ đất tái định cư. Gọi ngay: 1900.6174

Hồ sơ, thủ tục tách sổ đất tái định cư?

Khi thực hiện quá trình tách sổ đất tái định cư, cần chuẩn bị đúng và đủ hồ sơ cũng như thực hiện theo đúng thủ tục pháp luật quy định để tránh làm tốn kém thời gian cũng như giảm thiểu khả năng làm sai, có thể dẫn đến các tranh chấp sau này.

Khi thực hiện tách sổ, cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo căn cứ tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa (mẫu số 11/ĐK)*;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

dat-tai-dinh-cu-co-tach-so-duoc-khong-1

>>>Xem thêm: Tách sổ hồng bao lâu? Bị chậm thủ tục thì xử lý như thế nào?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trên, người thực hiện tách sổ cần thực hiện theo đúng thủ tục dưới đây để thực hiện theo đúng quy định và tránh làm phát sinh các vấn đề không cần thiết:

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Người có đất cần tách sổ sẽ nộp hồ sơ trực tiếp (bao gồm các hồ sơ đã liệt kê ở trên) tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.

– Nếu không nộp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất, thì sẽ dựa vào các trường hợp cụ thể dưới đây để xác định cơ quan nhận hồ sơ:

 • Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp huyện.
 • Trường hợp địa phương chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có thửa đất hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa tổ chức Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, nếu bộ phận tiếp nhận hồ sơ không đưa giấy đã tiếp nhận hồ sơ thì người nộp hồ sơ để thực hiện tách thửa cần phải đề nghị bộ phận tiếp nhận ghi và đưa cho giấy tiếp nhận và trả kết quả. Bởi đây là căn cứ để xác định người nộp hồ sơ tách thửa đã thực hiện theo quy định và là căn cứ để nhận kết quả khi thủ tục hoàn tất.

Nếu không nhận được giấy tiếp nhận từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thì khi hồ sơ không được giải quyết hoặc có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hồ sơ đã nộp thì cũng không có cơ sở để chứng minh người thực hiện tách sổ đã nộp hồ sơ và sẽ khó để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Thời gian để thực hiện thủ tục tách sổ đất tái định cư là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo thì thời gian không quá 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí

Khi thực hiện thủ tục tách sổ đất tái định cư, các bên phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và lệ phí địa chính. Các bên có quyền thỏa thuận với nhau về người nộp các loại thuế, lệ phí trên, trường hợp không có thỏa thuận được thì các bên phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí như sau:

 • Bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan nhà nước với giá trị là: 2% tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng, không được thấp hơn so với giá theo khung giá nhà đất đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm.
 • Bên nhận chuyển nhượng phải nộp cho cơ quan nhà nước 2 khoản lệ phí như sau:
 • Lệ phí địa chính có giá trị là: 0,15% giá trị chuyển nhượng.
 • Lệ trí trước bạ nhà đất có giá trị là: 0,5% giá trị chuyển nhượng.

Bước 5: Trả kết quả.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết phải trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Cần lưu ý các nội dung trên đây để đảm bảo chuẩn bị đúng và đủ hồ sơ, cũng như thực hiện theo đúng thủ tục được quy định để đảm bảo quyền lợi cho người thực hiện tách sổ đất tái định cư, tránh làm tốn kém thời gian khi phải làm lại nhiều lần. 

>>>Xem thêm: Tách thửa đất dân cư xây dựng mới cần thủ tục, điều kiện gì?

Trên đây là toàn bộ thông tin mà Tổng Đài Tư Vấn chúng tôi đã tìm hiểu mà muốn cung cấp thêm thông tin cho các bạn về vấn đề Đất tái định cư có tách sổ được không. Với bài viết này, hi vọng rằng các bạn đã có cái nhìn sâu và hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ về những vấn đề pháp lý khác, các bạn vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900.6174 để được tư vấn nhanh chóng nhất.

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  1900633727