Giấy triệu tập theo mẫu mới nhất

giay-trieu-tap

Giấy triệu tập là một loại văn bản được sử dụng trong thủ tục tố tụng hình sự và khi một người nhận được giấy này thì bắt buộc sẽ phải có mặt như trong văn bản đề cập. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp người được triệu tập lại không biết mức độ quan trọng của văn bản này, dẫn đến việc bỏ qua hay không đến cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu. Và cũng không nắm rõ được mục đích gửi giấy cho mình để làm gì? Bài viết dưới đây Tổng Đài Tư Vấn sẽ làm rõ các quy định và những vấn đề cần nắm rõ đối với vấn đề này. Nhanh tay gọi đến hotline 1900.6174 để được các Luật sư tư vấn cụ thể.

>>> Liên hệ luật sư lấy giấy để triệu tập theo mẫu mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

Giấy triệu tập là gì?

Giấy triệu tập được hiểu là biểu mẫu tố tụng hình sự được sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự, nên chỉ có cơ quan điều tra hoặc cơ quan khác trong lực lượng công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán mới có thẩm quyền ký và sử dụng giấy này (theo Thông tư 01/2006/TT-BCA (C11)). Thêm vào đó việc sử dụng giấy sẽ cần phải đúng mục đích, đúng đối tượng, tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục mà bộ luật tố tụng hình sự đã quy định.

giay-trieu-tap-h

Giấy dùng để triệu tập sẽ cần phải đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau đây:

+ Thể hiện thông tin cơ quan tiến hành triệu tập;

+ Có thông tin của người được triệu tập như: Họ tên, nơi ở,…;

+ Cụ thể về địa chỉ và thời gian triệu tập;

+ Quan trọng  đó chính là nội dung triệu tập;

+ Thời gian và xác nhận đã nhận được giấy.

Như vậy, giấy sẽ được các cơ quan có thẩm quyền ban hành và gửi đến người có liên quan để người đó tiến hành lên làm việc theo đúng quy định. Và khi giấy được đưa đến tay người có liên quan thì người đó sẽ cần phải xem rõ lý do được ghi trên giấy để xác định được đúng vai trò của mình để đảm bảo việc tham gia được đúng và đầy đủ theo quy định.

>>> Giấy dùng đtriệu tập là gì? Liên hệ ngay 1900.6174

Mẫu giấy triệu tập

Mẫu giấy  của cơ quan Công an theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu số 01: Giấy triệu tập (Mẫu số 211)

………………………………

………………………………Số: …………………..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

(Liên 1)   ……….., ngày ……. tháng ……. năm ………..

GIẤY   TRIỆU   TẬP

(Lần thứ ………………) ­

Cơ quan…………………………………………………………………….……

yêu cầu……………………………………………………………………………

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):……………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú:………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đúng ……… giờ …………..  ngày…… tháng………….. năm………………..

có mặt tại ………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

để …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

và gặp ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………

…………………………………….

…………………………………….

Số: ……………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

(Liên 2)   …………., ngày ……. tháng ……. năm ……….

                               

GIẤY   TRIỆU   TẬP

(Lần thứ ………………) ­

Cơ quan………………………………………………………………………..

yêu cầu……………………………………………………………………………

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc):……………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú:…………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………….…………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Đúng ……… giờ ………….  ngày………tháng………. năm…………………

có mặt tại ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

để ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………

…………………………………….

…………………………………….

Số: ……………………

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

(Liên 3)   ……….., ngày ……. tháng ……. năm ……….

                          Kính gửi: ………………………………………….

                           …………………………………………..

Cơ quan………………………………………………………………………….

Đề nghị……………………………………………………………………………

Chuyển Giấy triệu tập lần thứ ……. số ……ngày …….tháng ………năm…….

của…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cho………..………………………….……………………………………………

Yêu cầu ……………….………………………………………………………….

ký nhận và chuyển lại cho …………………………………….………………….

……………………………………………………………………………………                

                                                              ………………………………………….. 

Ngày ……… tháng ……… năm ………

NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

       (Ký, ghi rõ họ tên)

>>Xem thêm: Giấy tờ tùy thân là gì? Dùng giấy tờ tùy thân giả bị phạt như thế nào?

Mẫu số 02: Giấy triệu tập của bị can (Mẫu số 212)

…………………………………..

…………………………………..

Số: …………………….

(Liên 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

                     ……….., ngày ….tháng ……..năm……..

GIẤY TRIỆU TẬP BỊ CAN

(Liên thứ …………………..)

Cơ quan …………………………………………………………………………………………………

yêu cầu …………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): …………………………………………………………..

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Đúng…………giờ…………..ngày…………..tháng…………năm ………………………………

có mặt tại ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

để ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

và gặp ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                          ……… …………………………………….. 

 

………………………………

………………………………

Số: ……………………

(Liên 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

.                        ………., ngày ……. tháng …… năm ……..

GIẤY TRIỆU TẬP BỊ CAN

(Lần thứ …………………..)

Cơ quan …………………………………………………………………………………………………

yêu cầu …………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Đúng……….giờ………….ngày………….tháng…………..năm ……………………………..

có mặt tại ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

để …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác

và gặp …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                           

                                               …………………………………………………….

 Ghi chú: Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải theo quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự..

 

……………………………….

……………………………….

Số: …………………….

(Liên 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

                       ………., ngày……..tháng ……năm …………

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………..

               ……………………………………………………………………………………… 

Cơ quan ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị …………………………………………………………………………………………………..

chuyển Giấy triệu tập lần thứ………..số:……………ngày………tháng………năm…….

của ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

cho ………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu ………………………………………………………………………………………………….

ký nhận và chuyển lại cho …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                               ……………………………………………………………………..

  Ngày ……..tháng ………… năm………

NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Giấy triệu tập theo Thông tư 96/2016/TT-BQP

BTL QK…. (BTTM, QCHQ)

PHÒNG THI HÀNH ÁN

——

Số: ………………./GTT-PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

                   …………, ngày…….tháng…….. năm ………

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ……………Điều………..Luật Thi hành án dân sự ………………………………

Chấp hành viên Phòng Thi hành án ………………………………………………………..

Triệu tập ông (bà):  ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Đến: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Vào hồi:………….giờ…………ngày…………tháng………năm ……………………………..

Để ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

CHẤP HÀNH VIÊN  

________________________________________________________________

Vào hồi: ……….. giờ ………. ngày…….. tháng ……… năm ………….. tại ………………..

Ông (bà): ………………………………………… đại diện …………………………………………

đã giao cho ông (bà) ………………………………………………Giấy triệu tập số: ………… ngày ………..tháng …………. năm …………….. của …………………………………………….

về việc ……………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 >>> Mẫu giấy dùng để triệu tập mới nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Các đối tượng phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là ai?

 

Giấy dùng để triệu tập sẽ được cơ quan có thẩm quyền sử dụng trong các mục đích khác nhau và các đối tượng cũng khác nhau. Vậy ai sẽ là người phải có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền? Cụ thể theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định các đối tượng sẽ phải có nghĩa vụ có mặt khi có đơn triệu tập của người có thẩm quyền tố tụng gồm có: 

– Bị can, bị cáo, Bị can, bị cáo;

– Người bị hại;

– Đương sự;

– Người có quyền và nghĩa vụ liên quan;

– Người tố giác, báo tin về tội phạm; người bị tố giác;

– Người bào chữa;

– Người làm chứng;

– Người giám định

– Người định giá tài sản;

–  Người phiên dịch

–  Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Trên đây là các đối tượng sẽ phải có mặt theo đơn triệu tập do cơ quan có thẩm quyền tố tụng ký và gửi về. Việc triệu tập các đối tượng trên là để phục vụ cho mục đích giải quyết vụ án, do đó mà nếu không có lý do được chấp nhận thì việc vắng mặt có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm tùy vào mức độ vi phạm.

>>> Các đối tượng phải có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là ai? liên hệ ngay 1900.6174

Đặc điểm của giấy triệu tập

 

Như đã nêu ở trên thì không phải ai cũng sẽ có thẩm quyền ký và sử dụng đơn triệu tập. Mà cần phải sử dụng đúng thẩm quyền, đúng mục đích và đối tượng. Cụ thể các cơ quan sẽ có thẩm quyền để ban hành giấy này gồm có: Tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Đây sẽ 3 cơ quan mà pháp luật quy định có thẩm quyền ký và ban hành đơn triệu tập cho các đối tượng có liên quan đến vụ việc hay vụ án mà mình đang thụ lý và giải quyết.

Giấy dùng để triệu tập là một văn bản mà phải thích ban hành khi nào cũng được. Sẽ cần căn cứ vào các thời điểm cụ thể để sử dụng đến, đó là khi mà quyết định khởi tố vụ án đã được ban hành. Bởi đây mới là thời điểm mà tư cách của những người tham gia tố tụng được xác định cụ thể.

bi-thu-giay-trieu-tap

Bởi đây là giấy do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ban hành theo quy định nên đây là loại văn bản có tính bắt buộc. Khi một người nhận được giấy bắt buộc cần phải có mặt đúng tại địa điểm được triệu tập và ngày giờ đã ghi trên giấy. Trong trường hợp không có mặt thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như áp giải, dẫn giải, truy nã nếu không có lý do bất khả kháng hay gặp phải trở ngại khách quan.

Trong quá trình triệu tập thì cơ quan có thẩm quyền nếu người được triệu tập ở xa trụ sở của cơ quan điều tra có thể triệu tập đến cơ quan công an nơi người đó cơ trú hoặc làm việc để tiến hành các công việc theo giấy, lấy lời khai hoặc báo cáo đề xuất Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công chỉ đạo điều tra vụ án thực hiện việc ủy thác điều tra. Và pháp luật cũng nghiêm cấm việc điều tra viên gọi điện, thông báo qua người khác gián tiếp để yêu cầu người được triệu tập lên làm việc mà không có giấy.

>>> Đặc điểm của giấy dùng để triệu tập là gì? Liên hệ ngay 1900.6174

Khi nào công an gửi giấy triệu tập?

Như đã biết thì trong tố tụng hình sự thì có điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán có quyền sử dụng giấy. Trong tố tụng dân sự, hành chính thì chỉ có thẩm phán mới có quyền sử dụng giấy này. Vậy công an sẽ gửi giấy khi nào? Một người nếu không có liên quan đến một vụ án hay một vụ việc thì sẽ không thể bị triệu tập. Công an có thể gửi giấy khi:

+ Thực hiện triệu tập và hỏi cung bị can

+ Thực hiện việc triệu tập và lấy lời khai của các đối tượng: Người tố giác, báo tin về tội phạm; Người bị tố giác, kiến nghị khởi tố; Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

+ Triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, bị hại, đương sự

Như vậy, công an sẽ chỉ gửi giấy dùng để triệu tập khi đó là một vụ án hình sự, nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ, để phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án. Và theo quy định của pháp luật người được triệu tập bắt buộc phải phải đến nếu không có thể sẽ bị áp giải, dẫn giải.

>>> Khi nào công an gửi giấy để triệu tập? Liên hệ ngay 1900.6174

Giấy triệu tập khác giấy mời ở chỗ nào?

Thực tế đã không ít những trường hợp nhận được giấy nhưng lại chỉ nghĩ đơn giản đó là giấy mời lên làm việc. Vì đã là giấy mời thì không thích thì sẽ không đến, dẫn đến việc phải chịu hậu quả pháp lý sau này tùy vào mức độ nghiêm trọng.

Cụ thể thì giấy mời được hiểu là loại giấy được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mời những có liên quan lên làm việc để phục vụ cho việc thu thập thêm thông tin giải quyết vụ việc. Người nhận được giấy mời sẽ có quyền lựa chọn đến hoặc không. Nhưng thông thường nến sắp xếp thời gian đến theo giấy mời để biết được cụ thể hơn lý do được mới đến để làm việc.  

Vậy giấy để triệu tập và giấy mời sẽ khác nhau thế nào? Cụ thể sẽ thấy điểm khác qua các yếu tố sau:

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý:

Giấy mời: chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về giấy mời.

Giấy để triệu tập: Được quy định nhiều tại các điều luật của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như Điều 60,61,62,63,…

Thứ hai, về thẩm quyền ban hành:

Giấy mời: Sẽ do các cơ quan tiến hành tố tụng ban hành.

Giấy để triệu tập: Gồm có cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án ban hành.

Thứ ba, về chủ thể áp dụng:

Giấy mời sẽ là bất kỳ ai, bất kì tổ chức nào có liên quan hoặc có thông tin về vụ việc.

Giấy để triệu tập: Gồm có các đối tượng được quy định theo Luật tố tụng hình sự như đã phân tích ở trên ví dụ như: Bị can, bị cáo, người bị hại, đương sự,…..

Thứ tư, thời gian áp dụng:

Giấy mời: Sẽ được sử dụng ở giai đoạn chưa khởi tố vụ án.

Giấy để triệu tập: Còn đối với loại giấy này sẽ được sử dụng khi đã có quyết định khởi tố.

Thứ năm, về tính bắt buộc thi hành:

Giấy mời: Thực tế thì người nhận được giấy mời có quyền đến hoặc không đến, nhưng tuy nhiên nên đến để hợp tác làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thể hiện tinh thần hợp tác và thượng tôn pháp luật. Việc không tham gia sẽ không được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

Giấy để triệu tập: Với loại giấy này thì người nhận được giấy sẽ bắt buộc phải có mặt đúng giờ tại địa điểm làm việc đã ghi. Nếu không có mặt thì rất có thể sẽ bị thi hành các biện pháp cưỡng chế như áp giải, dẫn giải hoặc bị truy nã nếu bỏ trốn.

>>> Giấy để triệu tập khác giấy mời ở chỗ nào? liên hệ ngay 1900.6174

Nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập trong tố tụng hình sự

Như đã liệt kê ở trên về các đối tượng phải có mặt theo giấy để triệu tập, cụ thể nghĩa vụ có mặt theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

Thứ nhất, đối với bị can: Theo điểm a khoản 3 Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có quy định bị can sẽ phải có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu bị can vắng mặt nhưng không có lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì với trường hợp này có thể sẽ bị áp giải, còn nếu bỏ trốn sẽ bị truy nã.

Thứ hai, với bị cáo sẽ phải có mặt theo đơn triệu tập của tòa án theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Và trong trường hợp nếu vắng mặt nhưng không do trở ngại khách quan hoặc lý do bất khả kháng cũng sẽ có thể bị áp giải hoặc truy nã nếu bỏ trốn.

Thứ ba, đối với bị hại thì có quy định có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, nếu cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hay không do trở ngại thì có thể sẽ bị dẫn giải đến (theo điểm a khoản 4 Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Thứ tư, đối với nguyên đơn dân sự cũng cần phải có mặt theo đơn triệu tập được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 63 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Thứ năm, cũng sẽ phải có mặt theo đơn triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là bị đơn dân sự (quy định theo điểm a khoản 3 Điều 64 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Thứ sáu, người làm chứng cũng cần phải có mặt theo đơn triệu tập được quy định theo khoản 4 điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nếu có ý vắng mặt nhưng không có lý do bất khả kháng hay trở ngại khách quan và việc vắng mặt đó làm trở ngại đến vấn đề giải quyết vụ việc thì có thể bị dẫn giải.

Thứ bảy, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người giám định, người phiên dịch, người định giá tài sản cũng đều phải có mặt theo giấy dùng để triệu tập của người có thẩm quyền tố tụng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại các Điều 65, 67, 68, 69, 70.

Như vậy, tùy vào tình hình vụ việc mà người có thẩm quyền tố tụng sẽ cần sử dụng đơn triệu tập, để những người có liên quan đó lên làm việc. Và khi nhận được đơn triệu tập thì người có liên quan căn cứ vào lý do trong giấy để biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình như thế nào, từ đó đảm bảo việc tham giam, để không phải sử dụng các biện pháp cưỡng chế khác.

>>>Nghĩa vụ có mặt theo đơn triệu tập trong tố tụng hình sự? liên hệ ngay 1900.6174

Có thể gửi giấy dùng để triệu tập cho đương sự bằng các hình thức nào?

 Về vấn đề sẽ gửi giấy cho đương sự bằng cách nào có thể là thắc mắc của nhiều người. Bởi không phải trường hợp nào cũng sẽ gặp được trực tiếp các đương sự để đưa tận tay giấy cho họ. Theo quy định của Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng gồm:

– Thực hiện qua bưu chính hoặc người thứ ba được ủy quyền;

– Thực hiện theo phương thức điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định;

– Thực hiện việc niêm yết công khai;

– Thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

– Thực hiện bằng các phương thức khác.

Như vậy, việc gửi đơn triệu tập cho đương sự có thể tiến hành qua các phương thức ở trên như gửi qua bưu điện, qua người được ủy quyền, qua phương thức điện tử hay niêm yết công khai tại địa phương,…. tùy vào các tình huống, trường hợp cụ thể mà cơ quan chức năng sẽ lựa chọn hình thức phù hợp nhất thuận tiện nhất để phục vụ cho việc khai thác thông tin và giải quyết vụ việc.

ky-mau-giay-trieu-tap

>>>Có thể gửi đơn triệu tập cho đương sự bằng các hình thức nào? liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây là những phân tích xoay quanh Giấy triệu tập, mong rằng qua bài viết các bạn đọc sẽ có thêm những hiểu biết về giấy như tại sao lại sử dụng, được các cơ quan nào ký và sử dụng, sử dụng nhằm mục đích gì và tính pháp lý của loại giấy này. Trong quá trình tìm hiểu nếu còn thắc mắc hãy gọi ngay đến Tổng đài tư vấn của Tổng Đài Tư Vấn qua số điện thoại 1900.6174

  1900633727