Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội bao gồm những nội dung gì?

bao-hiem-that-nghiep-quan-8

 

Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội là gì? Người dân hiện nay vẫn chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về vấn đề bảo hiểm. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, quý bạn đọc có thể theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ tư vấn pháp lý của Tổng Đài Tư Vấn. Nếu trong quá trình tìm hiểu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay: 1900.6174 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí mẫu đơn gộp sổ BHXH? Gọi ngay: 1900.6174

Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Mẫu đơn đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội là mẫu văn bản mà được cá nhân lập ra nhằm để gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin gộp sổ bảo hiểm xã hội.Đơn đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội trong bảo hiểm xã hội nhằm được dùng với tên gọi là tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tờ khai này do người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế viết và đề nghị cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội mà thay đổi thông tin trong bảo hiểm xã hội.

>>> Xem thêm: Đơn xin rút bảo hiểm xã hội 1 lần chuẩn nhất năm 2023

Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội lập ra với mục đích gì?

Thứ nhất, Kê khai các thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thành viên Hộ gia đình khi mà không có mã số bảo hiểm xã hội.

cap-don-xin-gop-so-bao-hiem-xa-hoi

Thứ hai, Kê khai khi mà có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp LĐ-BNN như là : nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

>>> Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội lập ra với mục đích gì? Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất, mời bạn đọc tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

  1. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp

 Họ và tên (viết chữ in hoa): … Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: …. /…. /…… Quốc tịch: …

Dân tộc: …Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …

Điện thoại: …. Email (nếu có): …

Nơi đăng ký khai sinh: Xã: …. Huyện: ….. Tỉnh: ….

Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……

Địa chỉ nhận kết quả:  Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: …..

Xã: … Huyện: …. Tỉnh: ……

 Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

  1. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số bảo hiểm xã hội đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 Mã số bảo hiểm xã hội: …  Điều chỉnh thông tin cá nhân:

Họ và tên (viết chữ in hoa): …Giới tính: …

Ngày, tháng, năm sinh: …… / … /…… Nơi đăng ký khai sinh: Xã … Huyện: … Tỉnh: …

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …

Mức tiền đóng: …   Phương thức đóng: …

Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: …

Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: …

Hồ sơ kèm theo (nếu có): …

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

  …, ngày … tháng … năm …

Người kê khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số bảo hiểm xã hội; Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ: … Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú): …

Mã số hộ gia đình: … Điện thoại liên hệ: …

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể: …

Thôn (bản, tổ dân phố): … Xã (phường, thị trấn): …

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh): …Tỉnh (Tp thuộc Trung ương): …

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt Họ và tên Mã số bảo hiểm xã hội Ngày tháng năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Nơi đăng ký khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   

                                                                                              ……, ngày …… tháng …… năm ………

 Người kê khai

(ký và ghi rõ họ tên)

>>> Mẫu đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay? Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề xin gộp sổ bảo hiểm xã hội?

 Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên (bằng chữ in hoa có dấu của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp LĐ-BNN)

– Ngày tháng năm sinh thì ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân.

– Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu như là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu như là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Quốc tịch thì ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Dân tộc thì ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

– Nơi đăng ký Giấy khai sinh thì cần ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố mà đã đăng ký giấy khai sinh.

giay-don-xin-gop-so-bao-hiem-xa-hoi

– Địa chỉ nhận hồ sơ thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống mà để cơ quan bảo hiểm xã hội mà gửi trả sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế hoặc kết quả về giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

– Họ tên cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ (áp dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi): thì Ghi họ tên cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

– Mã số bảo hiểm xã hội: thì ghi mã số bảo hiểm xã hội mà đã được cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội khi điều chỉnh thông tin); trường hợp mà không nhớ mã số bảo hiểm xã hội thì người kê khai thì có thể tra cứu mã số bảo hiểm xã hội tại Bưu điện văn hóa xã hoặc địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc Đơn vị sử dụng lao động, ủy ban nhân dân của xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở mà trợ giúp xã hội, Cơ sở mà nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng nhằm để xác định mã số bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp mà không xác định được mã số bảo hiểm xã hội mà có số sổ bảo hiểm xã hội hoặc số thẻ bảo hiểm y tế thì cần ghi số sổ bảo hiểm xã hội hoặc số thẻ bảo hiểm y tế.

– Mã hộ gia đình: thì ghi mã hộ gia đình đã được cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp mà đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội khi điều chỉnh thông tin); trường hợp mà không nhớ mã số bảo hiểm xã hội thì người kê khai thì có thể tra cứu mã số bảo hiểm xã hội tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn hoặc phối hợp với Cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc Đơn vị sử dụng lao động, ủy ban nhân dân của xã, Đại lý thu/nhà trường, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội và cơ quan quản lý đối tượng để xác định mã hộ gia đình.

– Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện): thì ghi mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

– Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động mà ở nước ngoài, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện): thì ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng …

– Nơi đăng ký kcb ban đầu: thì ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB của ban đầu được cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, ủy ban nhân dân của xã, đại lý thu).

– Nội dung thay đổi, yêu cầu: thì ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …

– Hồ sơ kèm theo: Đối với người mà điều chỉnh thông tin, thì ghi các loại giấy tờ chứng minh; Đối với người tham gia mà được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn, thì ghi các loại giấy tờ chứng minh.

Sau khi mà hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường hợp mà kê khai thay đổi về nhân thân (như họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) mà đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. Đối với người mà đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải xác nhận.

>>> Xem thêm: Thời gian gộp sổ bảo hiểm xã hội mất bao nhiêu lâu?

Hướng dẫn thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ tại khoản 4 Điều 46 của Quyết định 595/QĐ-bảo hiểm xã hội có quy định như sau: 

“Một người mà có từ hai sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm xã hội vào sổ mới”.

Người tham gia có từ hai sổ bảo hiểm xã hội trở lên thì cần phải làm thủ tục gộp sổ thành một số bảo hiểm xã hội duy nhất nhằm để cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý thuận tiện ghi nhận quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

– Các bước mà làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội như sau:

Bước 1: Kiểm tra về thông tin cá nhân trên sổ bảo hiểm xã hội

Kiểm tra về thông tin các nhân của người tham gia (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch) trên hai sổ bảo hiểm xã hội, xảy ra hai trường hợp vowis như sau:

Trường hợp 1: Thông tin cá nhân người lao động maf trùng khớp thì thực hiện kiểm tra tiếp quá trình về đóng bảo hiểm xã hội

Trường hợp 2: Thông tin cá nhân người tham gia mà khác nhau thì làm hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân để thông tin trên hai sổ bảo hiểm xã hội trùng khớp.

Hồ sơ bao gồm:

– Mẫu TK1-TS  (theo Tờ khai tham gia, điều chỉnh về thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): Đơn vị cần ghi rõ yêu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội vào mục số (14) nội dung thay đổi, yêu cầu.

– Sổ bảo hiểm xã hội mà sai thông tin

– Các giấy tờ (như CMND/giấy khai sinh/ trích lục khai sinh/…)

– Mẫu D01-TS(Bảng kê thông tin) (nếu như có): Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thông tin.

Nộp hồ sơ điều chỉnh về thông tin cá nhân sai cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội mà sai thông tin

Bước 2: Kiểm tra nội dung về ghi nhận sổ bảo hiểm xã hội

Quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội mà sẽ xảy ra các trường hợp ghi nhận thiếu quá trình tham gia, sai chức danh

Trường hợp 1: Nội dung mà ghi nhận trên sổ bảo hiểm xã hội đầy đủ, chính xác.

Trường hợp 2: Nội dung trên sổ ghi nhận mà thiếu quá trình đóng/sai thông tin chức danh/mức lương,….thì Làm hồ sơ điều chỉnh nội dung mà ghi trên sổ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ bao gồm: là Sổ bảo hiểm xã hội; Công văn do đơn vị xác nhận về điều chỉnh sai chức danh/mức lương/ …. (nếu như có),  Mẫu D02-TS (nếunhư có)

Sau đó Nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội mà nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội sai cho Người lao động để điều chỉnh lại thông tin chính xác trước khi làm hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội

Bước 3: Thủ tục về gộp sổ bảo hiểm xã hội

Sau khi mà thực hiện kiểm tra thông tin ghi nhận trên sổ bảo hiểm xã hội thông tin đầy đủ chính xác, tiếp theo là làm hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội gồm:

– Mẫu TK1-TS (theo Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế): Đơn vị cần ghi rõ yêu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội vào mục số (14) nội dung thay đổi, yêu cầu.

– Hai sổ bảo hiểm xã hội

– Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin) (nếu như có): Đơn vị kê khai các giấy tờ làm căn cứ gộp sổ bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thông tin.

– Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo như quy định. Không quá 45 ngày đối với trường hợp mà cần xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại các tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị.

gop-don-xin-gop-so-bao-hiem-xa-hoi

 >>> Hướng dẫn thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội? Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về các nội dung mà liên quan đến Đơn xin gộp sổ bảo hiểm xã hội.Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho quý bạn đọc nhé..

  1900633727