Giấy thôi trả lương là gì? Mẫu giấy thôi trả lương mới nhất 2023

huong-dan-tach-thua-dat-tho-cu-chuan-nhat-hien-nay

 

Giấy thôi trả lương được dùng trong trường hợp nào? Sau quá trình làm việc và công tác sẽ có sự điều chuyển công việc, khi đó sẽ cần phải tiến hành bàn giao các công việc trước đây mình phụ trách, cũng như đơn vị cần tiến hành việc thanh toán các vấn đề về lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép cho nhân viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng Tổng Đài Pháp Luật tìm hiểu bài viết dưới đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ: 1900.633.727 để nhận được tư vấn nhanh nhất khi có các thắc mắc.

>> Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí về giấy dùng thôi trả lương? Gọi ngay: 1900.633.727

Giấy thôi trả lương là gì?

Đây là loại giấy dùng cho trường hợp cá nhân chuyển vị trí công tác đến cơ quan mới, hoặc với trường hợp cá nhân đó nghỉ việc tại cơ quan, doanh nghiệp. Trong giấy thôi trả lương sẽ đề rõ các thông tin về thông tin của người nhân viên, thông tin về lương thưởng, phụ cấp, các vấn đề bảo hiểm xã hội, ngày nghỉ phép.

giay-thoi-tra-luong

>>> Xem thêm: Quan hệ pháp luật là gì? Yếu tố cấu thành nên quan hệ pháp luật

Mẫu Giấy thôi trả lương mới nhất năm 2023

TÊN ĐƠN VỊ……             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      ——-                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:…/….                                                      ———****——–

                                                                               ..…,Ngày…..tháng…..năm….. 

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Nay chuyển đến công tác tại……theo Quyết định số…… ngày….. tháng….. năm….. của Đơn vị…. đã trả lương và các khoản phụ cấp đến hết ngày….. tháng….. năm….. theo chi tiết như sau:

  1. Lương và các khoản phụ cấp:

– Mã số ngạch:………………………………………………………………………………………..

– Hệ số lương:………………………………………………………………………………………….

– Phụ cấp chức vụ:……………………………………………………………………………………..

– Phụ cấp khác (nếu có):……………………………………………………………………………..

Tổng số tiền:…………………………………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ:………………………………………………..…………………)

  1. Các quyền lợi khác:

– Bảo hiểm xã hội: đã đóng hết tháng……………..năm……………………………………..

– Ngày phép:………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan mới tiếp tục trả lương và nộp BHXH cho Ông/Bà………………………từ ngày….. tháng….. năm….. theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

>>> Liên hệ luật sư để lấy mẫu đơn thôi trả lương mới nhất 2023? Gọi ngay: 1900.633.727

 Trình tự, thủ tục chuyển công tác công chức

Với những trường cần điều chuyển công tác thì cụ thể các trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào, cần lưu ý những gì? Việc điều chuyển công tác sẽ cần phải tuân thủ qua các bước cụ thể sau:

Bước 1: Cần có chủ trương để xuất:

Sẽ phải căn cứ vào nhu cầu thực tế luân chuyển công chức từ phía các cấp có thẩm quyền và những cơ quan tham mưu từ đó sẽ cần thực hiện quy trình rà soát, đánh giá đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức; và sau đó sẽ cần xây dựng kế hoạch luân chuyển và tiếp đó thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2. Thực hiện đề xuất nhân sự luân chuyển:

Sau khi đã thực hiện rà soát, trình cấp trên có thẩm quyền và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thì sẽ tiến hành thông báo về các cơ quan, tổ chức để từ đó đề xuất nhận sự luân chuyển phù hợp.

Bước 3: Lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự luân chuyển

Sau khi có được nhân sự đề xuất thì cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ sẽ tiến hành tổng hợp gửi đề xuất của các địa phương, cơ quan, tổ chức. Sau đó cần phải tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. Và cần phải  lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Tiếp đó sẽ thực hiện việc đánh giá, nhận xét về phẩm chất đạo đức, lối sống, quá trình công tác và những ưu, khuyết điểm của công chức luân chuyển từ phía Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp sử dụng công chức đó.  Sau khi có được kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng sẽ thực hiện việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định luân chuyển cán bộ.

Bước 4: Thực hiện việc trao đổi với các cơ quan liên quan, công chức được dự kiến luân chuyển

Tiếp theo đó cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ cần phải gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, thực hiện việc trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển, tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan liên quan;

Sau khi đã thực hiện trao đổi với các bên thì cần phải tổ chức gặp gỡ  để quán triệt mục đích, yêu cầu cũng như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ được luân chuyển. 

giay-thoi-tra-luong

>>> Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Tại sao cần lập biên bản?

Bước 5: Cuối cùng tổ chức hiện luân chuyển

Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định luân chuyển. Cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định luân chuyển.

Thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện luân chuyển của công chức. Phối hợp với các cơ quan có liên quan phân công, bố trí và thực hiện chính sách đối với công chức sau khi luân chuyển.

Như vậy, trên đây là các bước cần phải trải qua để thực hiện việc luân chuyển công tác của cán bộ. Sẽ cần phải thực theo đúng trình tự thủ tục, để đảm bảo việc thực hiện được minh bạch, công khai, có sự rõ ràng trong từ bước. Được cơ quan có thẩm quyền quản lý đánh giá đưa nhận xét đúng về cán bộ được thực hiện luân chuyển. Để từ đó có thể đảm bảo việc luân chuyển công tác sẽ đúng người đúng việc, đảm đương được ở vị trí mới.

>>> Trình tự, thủ tục chuyển công tác công chức như thế nào? Gọi ngay: 1900.633.727

Lưu ý khi viết giấy thôi trả lương

Khi thực hiện viết giấy thôi trả lương sẽ cần phải chú các điểm sau:

  • Thực hiện việc viết đầy đủ các thông tin cơ bản sau: họ và tên, thuộc bộ phận, chức vụ gì, ngày nghỉ việc cụ thể đối với nhân viên nghỉ việc;
  •  Chi tiết về số lương thanh toán là bao nhiêu, hoặc nếu đã thanh toán thì thanh toán hết vào ngày nào;
  • Nếu nhân viên chuyển sang chi nhánh khác thì phải viết rõ thông tin chi nhánh;
  • Kèm với giấy thôi trả lương sẽ là việc chấm dứt hợp đồng lao đồng, thì sẽ cần phải có sự xác nhận các điều khoản trong việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên; 
  • Thời gian thực hiện viết sẽ cần phải thực hiện sớm để không ảnh hướng đến cả hai bên; 
  • Và điều quan trọng cần nhớ là giấy thôi trả lương cần có chữ ký ban quản lý và giám đốc.

 >>> Chuyên viên tư vấn miễn phí cách viết mẫu đơn thôi trả lương nhanh chóng và đơn giản nhất. Gọi ngay: 1900.633.727

Công chức chuyển công tác có được giữ nguyên lương hay không?

Pháp luật có quy định theo Mục II  của Thông tư 79/2005/TT-BNV có quy định như sau:

– Trường hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức, viên chức hoặc chức danh chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát thì:

+ Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức sẽ cần phải đúng với công việc và mức lương theo ngạch tương ứng. 

+ Căn cứ được xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch bổ nhiệm sẽ không phụ thuộc vào kết quả phân loại tuyển dụng cũng như kết quả thi nâng ngạch. 

+ Việc thay đổi công việc hay chuyển công tác sẽ không kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch. 

Với trường hợp chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

Trường hợp luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng.

Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

+ Khi được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, thì giữ nguyên ngạch, bậc lương đang hưởng và hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo được đảm nhiệm; nếu ngạch công chức, viên chức đang giữ không phù hợp với chuyên môn theo chức danh lãnh đạo mới được đảm nhiệm thì phải chuyển ngạch.

  Như vậy, thì theo quy định của pháp luật thì nếu công chức chuyển công tác sẽ được giữ nguyên mức lương cũ ở đơn vị mới, dù trong trường hợp công việc được điều chuyển có mức lương thấp hơn thì vẫn sẽ được giữ nguyên ngạch và nguyên lương.

giay-thoi-tra-luong

>>> Công chức chuyển công tác có được giữ nguyên lương hay không? Gọi ngay: 1900.633.727

Trên đây là toàn bộ thông tin mà Tổng Đài Tư Vấn về những kiến thức cần phải biết và nắm rõ giấy thôi trả lương. Đối với trường hợp nào sẽ dùng giấy này, khi viết sẽ cần phải lưu ý những gì để đảm bảo đúng quy định và được ký duyệt. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay: 1900.633.727 để được tư vấn miễn phí

  1900633727