Biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Tại sao cần lập biên bản?

nguoi-con-nuoi-co-duoc-thua-ke-the-vi-khong

 

Biên bản giao nhận hàng hóa là một giấy tờ quan trọng trong quá trình thương mại, giúp ghi nhận và xác định sự chuyển giao hàng hoá giữa bên bán và bên mua. Được coi là một tài liệu pháp lý, biên bản giao nhận hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, chính xác và công bằng cho cả hai bên trong hợp đồng mua bán hàng hoá. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.6174

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa không chỉ là một văn bản thông báo việc giao hàng và nhận hàng, mà còn là bằng chứng thực tế của sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Đây là một tài liệu quan trọng giúp đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Ý Nghĩa và Mục Đích

Biên bản giao nhận hàng hóa thể hiện sự đồng ý của cả hai bên về việc giao hàng và nhận hàng. Đây là bằng chứng chứng minh rằng bên bán đã giao hàng đúng chủng loại và số lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, và bên mua đã nhận hàng một cách đúng đắn. Văn bản này cũng cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa và thông tin liên lạc của cả hai bên, giúp tránh những tranh cãi sau này.

Quy Trình Lập Biên Bản

Thường thì biên bản giao nhận hàng hóa được lập ngay sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng mua bán. Bên bán sẽ giao hàng theo số lượng và chủng loại đã thỏa thuận, và bên mua sẽ kiểm tra hàng và ký vào biên bản để xác nhận việc nhận hàng.

Nội Dung và Thông Tin Cần Có

Trong biên bản giao nhận hàng hóa, cần phải ghi đầy đủ thông tin về các bên tham gia giao nhận hàng (tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email, người đại diện) cũng như thông tin chi tiết về hàng hóa (tên, chủng loại, số lượng). Văn bản này cần được sao chép làm hai bản, mỗi bên giữ một bản, và có giá trị pháp lý như nhau.

Đặc Điểm Của Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa

 • Lập ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Bên bán giao đủ số lượng hàng hóa cho bên mua, và bên mua kiểm tra và ký xác nhận vào biên bản.
 • Phải chứa đựng đầy đủ thông tin về các bên tham gia và thông tin hàng hóa.

Biên bản giao nhận hàng hóa không chỉ là một tài liệu đơn giản mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong quá trình mua bán hàng hóa. Việc lập và giữ biên bản này có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong giao dịch thương mại.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu biên bản giao nhận hàng hóa?  Gọi ngay 1900.6174

Vai trò của biên bản giao nhận hàng hóa

Trong quá trình giao nhận hàng hóa, việc thực hiện biên bản bàn giao không chỉ là một biện pháp đề xuất mà còn là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi và tránh các vấn đề phức tạp sau này. Biên bản bàn giao đóng vai trò không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là một bảo vệ quan trọng cho cả doanh nghiệp và cá nhân tham gia.

Đầu tiên, biên bản bàn giao cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng về hàng hóa. Điều này bao gồm thông tin về đại diện của cả bên giao và bên nhận, cũng như chi tiết về số lượng, chất lượng và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa. Việc này giúp tạo ra một bản “hồ sơ” đầy đủ về quá trình giao nhận, đồng thời giúp mọi bên có thể xác định và giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả.

Thứ hai, biên bản bàn giao cũng là bằng chứng hợp lệ về quá trình giao nhận. Nó xác nhận rằng đơn vị giao hàng đã thực hiện giao nhận đúng theo những điều khoản được quy định trong hợp đồng. Khi cả hai bên ký vào biên bản, họ đồng ý và chấp nhận thông tin được ghi trong văn bản này. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên mà còn ngăn chặn khách hàng sau này có thể đổ lỗi cho bên bán về bất kỳ hàng hóa thiếu sót hoặc hỏng hóc nào.

Thứ ba, biên bản bàn giao cung cấp một cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp có xung đột sau quá trình giao nhận, văn bản này sẽ được sử dụng như một bằng chứng quan trọng để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách công bằng và minh bạch. Điều này giúp tránh được những rắc rối pháp lý và tăng cơ hội để các bên đạt được một giải pháp hòa bình.

Cuối cùng, việc thực hiện biên bản bàn giao giúp đơn vị bán hàng trở nên chuyên nghiệp hơn. Bằng cách cung cấp giấy tờ kèm theo khi giao hàng, công ty không chỉ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về nội dung của lô hàng mà còn tạo dựng một hình ảnh chuyên nghiệp. Điều này không chỉ làm cho khách hàng ghi nhớ về thương hiệu một cách tích cực mà còn giúp tăng độ tin cậy và uy tín của đơn vị bán hàng trong mắt khách hàng.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Hiện nay, không có mẫu cố định cho biên bản giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, để giúp việc mua bán, sản xuất kinh doanh trở nên thuận tiện hơn, quý vị có thể tận dụng hình thức và đối tượng giao nhận để tự tạo một mẫu biên bản chung áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa đơn giản

CÔNG TY…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……..               ……., ngày….tháng…..năm …….          

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………

– Địa chỉ  : …………………………………………….

– Điện thoại : ………………………

– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..

BÊN B (Bên giao hàng): ………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:  ……………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………

– Đại diện Ông/bà  ………………………………..  Chức vụ: …………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT Tên hàng Quy cách ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

Đơn vị:……………….
Bộ phận:…………….
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA KIÊM PHIẾU XUẤT KHO
Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
    Số: …………………………….. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………….. Địa chỉ (bộ phận)………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………Địa điểm ……………………………….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá số Đơnvị

tính

Số lượng Đơngiá Thànhtiền
Yêucầu Thựcxuất
A B C D 1 2 3 4
Cộng

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

                                           Ngày …. tháng ….năm…
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu biên giao nhận nhận hàng hóa và nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký ngày … tháng … năm 20…

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…

Điện thoại: ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành giao nhận, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/ DANH MỤC HÀNG HÓA GIAO NHẬN GỒM:

TT Tên hàng hóa ĐVT Quy cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/ KẾT LUẬN:

– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã giao nhận theo mục III.

– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức giao nhận và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Biên bản này được sử dụng khi bộ phận kho bàn giao vật tư, nguyên vật liệu, tài sản cố định,…cho các bộ phận có liên quan để đưa vào sản xuất, kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………… (Bên giao)

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhận tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú
1
2
3

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu mẫu biên bản giao nhận hàng hóa. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Địa điểm và thời hạn giao hàng hóa, các chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định thế nào?  Gọi ngay 1900.6174

Nội dung và cách viết của biên bản giao nhận hàng hóa 

Nội dung cần có trong biên bản giao nhận hàng hóa

Hiện nay, mặc dù chưa có quy định cụ thể từ pháp luật về việc xây dựng biên bản giao nhận hàng hóa, tuy nhiên, để giảm thiểu các tranh chấp có thể phát sinh, nội dung của biên bản cần phải tuân thủ các yếu tố sau đây một cách cẩn thận và chi tiết:

 1. Tên đơn vị, doanh nghiệp bán hàng: Thông tin này cần phải được ghi rõ và đầy đủ để xác định rõ bên gửi hàng và bên nhận hàng. Bằng cách này, mọi bên có thể xác định được nguồn gốc và định rõ trách nhiệm pháp lý đối với hàng hóa.
 2. Ngày tháng năm thực hiện giao nhận hàng hóa: Việc ghi chính xác ngày tháng năm thực hiện giao nhận không chỉ cung cấp thông tin về thời điểm cụ thể mà còn tạo điều kiện cho việc xác định thời gian giao nhận theo đúng quy định trong hợp đồng.
 3. Bên giao hàng và bên nhận hàng: Mỗi bên cần được mô tả cụ thể bằng các thông tin như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, tên người đại diện và chức vụ của họ. Điều này giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình giao nhận.
 4. Thông tin liên quan đến hàng hóa: Thông tin này là một phần quan trọng, bao gồm mã hàng, chủng loại, số lượng, đơn giá và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến hàng hóa. Việc ghi chính xác thông tin này là cần thiết để đảm bảo rằng hàng hóa được giao nhận theo đúng yêu cầu và mô tả trong hợp đồng.
 5. Chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên: Đây là phần quan trọng nhất của biên bản, là bước cuối cùng xác nhận sự đồng ý và chấp nhận của cả hai bên đối với thông tin được ghi trong biên bản. Chữ ký và dấu xác nhận là bằng chứng về việc giao nhận hàng hóa đã diễn ra và được chấp nhận một cách hợp pháp.

Cách viết biên bản giao nhận hàng hóa

Cách thức trình bày biên bản giao nhận hàng hóa là một phần quan trọng không chỉ để thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao nhận. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách trình bày biên bản giao nhận hàng hóa mà các doanh nghiệp có thể tham khảo:

 1. Tiêu đề và thông tin công ty: Đầu tiên, bên trái của văn bản là tên công ty, trong khi bên phải là quốc hiệu hoặc tiêu ngữ của công ty đó. Dưới tên công ty và quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề “BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA” nên được căn giữa để làm nổi bật và nhấn mạnh tính chính xác và quan trọng của văn bản.
 2. Căn cứ hợp đồng và thỏa thuận: Phần này nêu rõ căn cứ pháp lý của việc giao nhận hàng hóa, bao gồm sự tham chiếu đến hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các thỏa thuận đã được đạt trước đó giữa hai bên. Điều này giúp xác định rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình giao nhận.
 3. Ngày/tháng/năm lập biên bản: Phần này cần ghi chính xác ngày, tháng và năm mà biên bản được lập. Thông tin này cung cấp căn cứ cho việc xác định thời điểm chính xác của giao nhận hàng hóa, cũng như là thông tin quan trọng khi cần phải thực hiện xem xét hoặc kiểm tra sau này.
 4. Thông tin cá nhân người giao và nhận hàng: Phần này nêu rõ thông tin cá nhân của người giao hàng và người nhận hàng, bao gồm tên, chức vụ và các thông tin liên lạc khác cần thiết. Điều này giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình giao nhận.
 5. Thông tin hàng hóa được giao nhận: Phần này cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa được giao nhận, bao gồm mã hàng, chủng loại, số lượng, đơn giá và bất kỳ thông tin nào khác liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu và chấp nhận về nội dung và số lượng của hàng hóa được giao nhận.
 6. Chữ ký và đóng dấu xác nhận: Cuối cùng, biên bản cần có chữ ký xác nhận từ cả hai bên, kèm theo tên và có thể là dấu xác nhận của họ. Chữ ký và dấu xác nhận này là bằng chứng về sự đồng ý và chấp nhận của cả hai bên đối với thông tin được ghi trong biên bản.

Ngoài ra, biên bản giao nhận cần được lập ít nhất thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh trong trường hợp có tranh chấp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao nhận, cũng như cung cấp bằng chứng hợp pháp khi cần thiết.

Địa điểm và thời hạn giao hàng hóa, các chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định thế nào?

Căn cứ vào Điều 35 Luật Thương mại năm 2005, việc định rõ địa điểm giao hàng được quy định như sau:

“Điều 35. Địa điểm giao hàng

 1. Bên bán có trách nhiệm giao hàng tại đúng địa điểm đã được thỏa thuận.
 2. Trong trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng, địa điểm giao hàng sẽ được xác định như sau: 

a) Nếu hàng hóa là những vật được liên kết với đất, bên bán phải giao hàng tại nơi mà hàng hoá đó đang có; 

b) Nếu hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá, bên bán phải giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên; 

c) Nếu trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, và tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên biết địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc địa điểm sản xuất hàng hoá, bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó; 

d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh, thì phải giao hàng tại địa chỉ cư trú của bên bán tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán.”

Do đó, theo quy định của pháp luật, địa điểm giao hàng được xác định như trên.

Căn cứ vào Điều 37 Luật Thương mại năm 2005, việc định rõ thời hạn giao hàng được quy định như sau:

“Điều 37. Thời hạn giao hàng

 1. Bên bán phải giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Trong trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm cụ thể, bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
 3. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng, bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi ký kết hợp đồng.”

Căn cứ vào Điều 42 của Luật Thương mại năm 2005, việc giao các chứng từ liên quan đến hàng hoá được quy định như sau:

“Điều 42. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

 1. Trong trường hợp có thỏa thuận về việc giao chứng từ, bên bán có trách nhiệm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua đúng trong thời hạn, tại địa điểm và theo phương thức đã thỏa thuận.
 2. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn và địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua, bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.
 3. Trong trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận, bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại.
 4. Trong trường hợp bên bán tiến hành khắc phục những thiếu sót như đã quy định ở khoản 3 trên mà gây bất lợi hoặc phát sinh chi phí không hợp lý cho bên mua, bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.”

Do đó, theo quy định của pháp luật, việc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá được quy định như trên.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa? Gọi ngay 1900.6174

Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa?

Biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận và chứng minh rằng bên bán đã giao hàng đúng và đủ số lượng cho bên mua. Đồng thời, nó cũng là một chứng từ pháp lý quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

Biên bản giao nhận hàng có thể được thực hiện trực tiếp giữa bên bán và bên mua, hoặc thông qua một đơn vị trung gian vận chuyển hàng hóa.

Hiện nay, việc giao nhận hàng hóa có thể diễn ra dựa trên đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán hàng hoặc các hình thức hợp đồng khác liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa nói chung.

Biên bản giao nhận hàng, còn được gọi là biên bản bàn giao hàng hóa, có vai trò quan trọng trong việc xác nhận quá trình giao nhận hàng hóa. Đây là một bước không thể thiếu để đảm bảo nghĩa vụ của cả bên bán và bên mua trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

 Qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên mua xác nhận đã nhận được số lượng hàng hóa thực tế đã kiểm kê theo biên bản. Đồng thời, nó cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh rằng bên bán đã giao hàng cho bên mua và ngược lại.

Vấn đề này trở nên quan trọng hơn khi có sự tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong trường hợp không có biên bản giao nhận hàng, không có bằng chứng pháp lý chứng minh rằng bên mua đã chấp thuận hay không chấp thuận việc nhận hàng theo hợp đồng hoặc đơn hàng đã ký kết có phù hợp và đúng theo yêu cầu của hợp đồng.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

Một ví dụ cụ thể để minh họa tình huống trên như sau:

Giả sử bên A và bên B đã ký kết một hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó bên A cam kết bán cho bên B 1000 bộ bát. Tuy nhiên, khi hàng hóa được giao, bên B chỉ nhận được 900 bộ bát mà không có bất kỳ sự hư hỏng nào, đồng thời số lượng này đáp ứng đúng theo yêu cầu được quy định trong hợp đồng mua bán.

Trong tình huống này, biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng để chứng minh việc giao nhận hàng hóa đã diễn ra. Được lập qua quá trình kiểm tra và ghi nhận tình trạng của hàng hóa, biên bản này là một chứng cứ pháp lý quan trọng. Qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường và giao bổ sung 100 bộ bát bị vỡ, hỏng trong quá trình vận chuyển.

Việc này có thể được thực hiện dựa trên những thông tin ghi trong biên bản giao nhận, bao gồm mô tả số lượng hàng hóa và tình trạng của chúng. Bên B có thể đưa ra yêu cầu bên A cung cấp 100 bộ bát bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển để đảm bảo rằng bên mua nhận được đúng số lượng hàng hóa đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ban đầu.

Do đó, thông qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường và cung cấp 100 bộ bát bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng hợp đồng mua bán hàng hóa được thực hiện đầy đủ và đúng theo cam kết ban đầu.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa?. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>> Xem thêm: Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ bao gồm những ai?

Lưu ý khi lập Biên bản giao nhận hàng hóa

Để đảm bảo rằng biên bản giao nhận hàng là chính xác và có giá trị pháp lý, người lập biên bản cần lưu ý các yếu tố sau đây:

 1. Thông tin đầy đủ và chính xác về bên bán và bên mua: Trong quá trình lập biên bản, cần chú ý đảm bảo rằng thông tin về bên bán và bên mua được ghi đúng và đầy đủ. Tránh nhầm lẫn thông tin để tránh việc xảy ra tranh chấp sau này.
 2. Biên bản giao nhận hàng hóa cần dựa trên một hợp đồng hoặc đơn đặt hàng khác làm căn cứ: Biên bản này nên dựa trên một tài liệu pháp lý như hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc đơn đặt hàng đã được thỏa thuận trước đó. Điều này giúp xác định rõ ràng các yêu cầu và cam kết đã được đặt ra trong giao dịch.
 3. Chữ ký và con dấu của cả hai bên: Để biểu thị sự đồng ý và chấp thuận của cả hai bên, cần có chữ ký và con dấu của cả bên bán và bên mua trên biên bản. Đặc biệt, chữ ký của bên nhận hàng rất quan trọng, vì nếu không có chữ ký này, biên bản sẽ không thể chứng minh được sự kiện giao nhận hàng đã diễn ra.
 4. Lập ít nhất hai bản biên bản: Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin, biên bản giao nhận hàng nên được lập ít nhất hai bản, trong đó mỗi bên giữ một bản. Điều này giúp mỗi bên có bằng chứng và tư liệu để bảo vệ quyền lợi và tránh tranh cãi trong tương lai.

Với những lưu ý trên, việc lập biên bản giao nhận hàng hóa sẽ trở nên đáng tin cậy và hữu ích trong việc chứng minh giao nhận hàng hóa và tránh tranh chấp sau này.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Hàng hoá đang được người nhận hàng nắm giữ thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng sẽ do ai chịu trách nhiệm?Gọi ngay 1900.6174

Hàng hoá đang được người nhận hàng nắm giữ thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng sẽ do ai chịu trách nhiệm?

Căn cứ vào Điều 59 Luật Thương mại 2005, chúng ta có quy định về việc chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển. Điều này được quy định như sau:

“Điều 59. Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khi hàng hoá đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
 2. Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.”

Như vậy, theo quy định trên, khi người nhận hàng đang nắm giữ hàng hoá để giao mà không phải là người vận chuyển, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua sẽ xảy ra trong hai trường hợp sau đây: khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá hoặc khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.

Việc biên soạn mẫu biên bản giao nhận hàng hóa và cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề giao nhận hàng hóa như trên nhằm cung cấp cho người đọc một tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn về quy định và quy trình giao nhận hàng hóa.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Biên bản giao nhận hàng hóa?. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.6174  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

  1900633727