Biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Tại sao cần lập biên bản?

nguoi-con-nuoi-co-duoc-thua-ke-the-vi-khong

 

Biên bản giao nhận hàng hóa là một công cụ quan trọng trong quá trình thương mại, giúp ghi nhận và xác định sự chuyển giao hàng hoá giữa bên bán và bên mua. Được coi là một tài liệu pháp lý, biên bản giao nhận hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, chính xác và công bằng cho cả hai bên trong hợp đồng mua bán hàng hoá. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.633.727 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.633.727

Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa là một tài liệu quan trọng đóng vai trò trong việc ghi nhận sự giao hàng và nhận hàng đã diễn ra thực tế. Đây là một văn bản hợp đồng pháp lý, thể hiện sự đồng ý và thỏa thuận giữa bên bán và bên mua hàng hóa.

Trong quá trình giao nhận hàng hóa, việc lập biên bản giao nhận là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và xác nhận rằng hàng hóa đã được giao đúng theo sự thỏa thuận trước đó.

Thường thì biên bản giao nhận hàng được tạo ra ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Bên bán sẽ giao hàng hóa theo chủng loại và số lượng đã được bên mua đăng ký, và khi bên mua nhận được hàng đúng như đã thỏa thuận, hai bên sẽ ký vào biên bản giao nhận để chứng nhận.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

Trong biên bản giao nhận, các thông tin về hàng hóa và thông tin liên lạc của hai bên mua bán cần được ghi rõ. Biên bản cần được sao chép thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương.

Việc lập biên bản giao nhận hàng là trách nhiệm của bên mua và bên bán, và hiện tại không có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về nội dung của biên bản này. Tuy nhiên, biên bản giao nhận có một số đặc điểm như sau:

 • Biên bản được lập ngay sau khi hợp đồng mua bán được ký kết.
 • Sau khi bên bán giao đủ số lượng hàng hóa cho bên mua, bên mua sẽ kiểm tra và ký xác nhận trên biên bản.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần chứa đầy đủ thông tin của các bên tham gia, bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, và người đại diện, cũng như thông tin chi tiết về hàng hóa như tên loại, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan.

Qua việc lập biên bản giao nhận hàng, hai bên có thể xác nhận rõ ràng về việc giao nhận hàng hóa và bảo đảm quyền lợi của mỗi bên trong quá trình giao dịch

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề mẫu biên bản giao nhận hàng hóa?  Gọi ngay 1900.633.727

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Hiện nay, không có mẫu cố định cho biên bản giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, để giúp việc mua bán, sản xuất kinh doanh trở nên thuận tiện hơn, quý vị có thể tận dụng hình thức và đối tượng giao nhận để tự tạo một mẫu biên bản chung áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

– Căn cứ Hợp đồng mua bán số 86/ HĐ-202…

– Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…/…/20… của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Phúc

Hôm nay, ngày ….tháng….năm…. Tại trụ sở TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Phúc, Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng)     :  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Phúc
Địa chỉ  :         số 72 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại :    024.35.846.245         Fax : 024.35.846.245
Đại diện Ông/bà:  Nguyễn Tuấn Ngọc Chức vụ: giám đốc

BÊN B (Bên giao hàng) :     Công ty cổ phần Yeallio
Địa chỉ  :           Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38.635.587     Fax : 024.38.635.567
Đại diện Ông/bà  Đỗ Phúc Toàn Chức vụ: giám đốc
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Bát sứ cẩm hoa Bộ 50

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 ĐẠI DIÊN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

   (Bên nhận hàng)                                                          (Bên giao hàng)

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu mẫu biên bản giao nhận hàng hóa. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.633.727  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Địa điểm và thời hạn giao hàng hóa, các chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định thế nào?  Gọi ngay 1900.633.727

Địa điểm và thời hạn giao hàng hóa, các chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định thế nào?

Căn cứ vào Điều 35 Luật Thương mại năm 2005, việc định rõ địa điểm giao hàng được quy định như sau:

“Điều 35. Địa điểm giao hàng

 1. Bên bán có trách nhiệm giao hàng tại đúng địa điểm đã được thỏa thuận.
 2. Trong trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng, địa điểm giao hàng sẽ được xác định như sau: 
 1. a) Nếu hàng hóa là những vật được liên kết với đất, bên bán phải giao hàng tại nơi mà hàng hoá đó đang có; 
 2. b) Nếu hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá, bên bán phải giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên; 
 3. c) Nếu trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, và tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên biết địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc địa điểm sản xuất hàng hoá, bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó; 
 4. d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh, thì phải giao hàng tại địa chỉ cư trú của bên bán tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán.”

Do đó, theo quy định của pháp luật, địa điểm giao hàng được xác định như trên.

Căn cứ vào Điều 37 Luật Thương mại năm 2005, việc định rõ thời hạn giao hàng được quy định như sau:

“Điều 37. Thời hạn giao hàng

 1. Bên bán phải giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Trong trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm cụ thể, bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
 3. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng, bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi ký kết hợp đồng.”

Căn cứ vào Điều 42 của Luật Thương mại năm 2005, việc giao các chứng từ liên quan đến hàng hoá được quy định như sau:

“Điều 42. Giao chứng từ liên quan đến hàng hoá

 1. Trong trường hợp có thỏa thuận về việc giao chứng từ, bên bán có trách nhiệm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua đúng trong thời hạn, tại địa điểm và theo phương thức đã thỏa thuận.
 2. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn và địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua, bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.
 3. Trong trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận, bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại.
 4. Trong trường hợp bên bán tiến hành khắc phục những thiếu sót như đã quy định ở khoản 3 trên mà gây bất lợi hoặc phát sinh chi phí không hợp lý cho bên mua, bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.”

Do đó, theo quy định của pháp luật, việc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá được quy định như trên.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa? Gọi ngay 1900.633.727

Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa?

Biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận và chứng minh rằng bên bán đã giao hàng đúng và đủ số lượng cho bên mua. Đồng thời, nó cũng là một chứng từ pháp lý quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

Biên bản giao nhận hàng có thể được thực hiện trực tiếp giữa bên bán và bên mua, hoặc thông qua một đơn vị trung gian vận chuyển hàng hóa.

Hiện nay, việc giao nhận hàng hóa có thể diễn ra dựa trên đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán hàng hoặc các hình thức hợp đồng khác liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa nói chung.

Biên bản giao nhận hàng, còn được gọi là biên bản bàn giao hàng hóa, có vai trò quan trọng trong việc xác nhận quá trình giao nhận hàng hóa. Đây là một bước không thể thiếu để đảm bảo nghĩa vụ của cả bên bán và bên mua trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.

 Qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên mua xác nhận đã nhận được số lượng hàng hóa thực tế đã kiểm kê theo biên bản. Đồng thời, nó cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh rằng bên bán đã giao hàng cho bên mua và ngược lại.

Vấn đề này trở nên quan trọng hơn khi có sự tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong trường hợp không có biên bản giao nhận hàng, không có bằng chứng pháp lý chứng minh rằng bên mua đã chấp thuận hay không chấp thuận việc nhận hàng theo hợp đồng hoặc đơn hàng đã ký kết có phù hợp và đúng theo yêu cầu của hợp đồng.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

Một ví dụ cụ thể để minh họa tình huống trên như sau:

Giả sử bên A và bên B đã ký kết một hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó bên A cam kết bán cho bên B 1000 bộ bát. Tuy nhiên, khi hàng hóa được giao, bên B chỉ nhận được 900 bộ bát mà không có bất kỳ sự hư hỏng nào, đồng thời số lượng này đáp ứng đúng theo yêu cầu được quy định trong hợp đồng mua bán.

Trong tình huống này, biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng để chứng minh việc giao nhận hàng hóa đã diễn ra. Được lập qua quá trình kiểm tra và ghi nhận tình trạng của hàng hóa, biên bản này là một chứng cứ pháp lý quan trọng. Qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường và giao bổ sung 100 bộ bát bị vỡ, hỏng trong quá trình vận chuyển.

Việc này có thể được thực hiện dựa trên những thông tin ghi trong biên bản giao nhận, bao gồm mô tả số lượng hàng hóa và tình trạng của chúng. Bên B có thể đưa ra yêu cầu bên A cung cấp 100 bộ bát bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển để đảm bảo rằng bên mua nhận được đúng số lượng hàng hóa đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán ban đầu.

Do đó, thông qua biên bản giao nhận hàng hóa, bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường và cung cấp 100 bộ bát bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, nhằm đảm bảo rằng hợp đồng mua bán hàng hóa được thực hiện đầy đủ và đúng theo cam kết ban đầu.

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Tại sao cần lập biên bản bàn giao hàng hóa?. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.633.727 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

>>> Xem thêm: Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ bao gồm những ai?

Lưu ý khi lập Biên bản giao nhận hàng hóa

Để đảm bảo rằng biên bản giao nhận hàng là chính xác và có giá trị pháp lý, người lập biên bản cần lưu ý các yếu tố sau đây:

 1. Thông tin đầy đủ và chính xác về bên bán và bên mua: Trong quá trình lập biên bản, cần chú ý đảm bảo rằng thông tin về bên bán và bên mua được ghi đúng và đầy đủ. Tránh nhầm lẫn thông tin để tránh việc xảy ra tranh chấp sau này.
 2. Biên bản giao nhận hàng hóa cần dựa trên một hợp đồng hoặc đơn đặt hàng khác làm căn cứ: Biên bản này nên dựa trên một tài liệu pháp lý như hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc đơn đặt hàng đã được thỏa thuận trước đó. Điều này giúp xác định rõ ràng các yêu cầu và cam kết đã được đặt ra trong giao dịch.
 3. Chữ ký và con dấu của cả hai bên: Để biểu thị sự đồng ý và chấp thuận của cả hai bên, cần có chữ ký và con dấu của cả bên bán và bên mua trên biên bản. Đặc biệt, chữ ký của bên nhận hàng rất quan trọng, vì nếu không có chữ ký này, biên bản sẽ không thể chứng minh được sự kiện giao nhận hàng đã diễn ra.
 4. Lập ít nhất hai bản biên bản: Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin, biên bản giao nhận hàng nên được lập ít nhất hai bản, trong đó mỗi bên giữ một bản. Điều này giúp mỗi bên có bằng chứng và tư liệu để bảo vệ quyền lợi và tránh tranh cãi trong tương lai.

Với những lưu ý trên, việc lập biên bản giao nhận hàng hóa sẽ trở nên đáng tin cậy và hữu ích trong việc chứng minh giao nhận hàng hóa và tránh tranh chấp sau này.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Hàng hoá đang được người nhận hàng nắm giữ thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng sẽ do ai chịu trách nhiệm?Gọi ngay 1900.633.727

Hàng hoá đang được người nhận hàng nắm giữ thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng sẽ do ai chịu trách nhiệm?

Căn cứ vào Điều 59 Luật Thương mại 2005, chúng ta có quy định về việc chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển. Điều này được quy định như sau:

“Điều 59. Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khi hàng hoá đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
 2. Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.”

Như vậy, theo quy định trên, khi người nhận hàng đang nắm giữ hàng hoá để giao mà không phải là người vận chuyển, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua sẽ xảy ra trong hai trường hợp sau đây: khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá hoặc khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.

Việc biên soạn mẫu biên bản giao nhận hàng hóa và cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề giao nhận hàng hóa như trên nhằm cung cấp cho người đọc một tài liệu tham khảo để hiểu rõ hơn về quy định và quy trình giao nhận hàng hóa.

bien-ban-giao-nhan-hang-hoa

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Biên bản giao nhận hàng hóa? Gọi ngay 1900.633.727

Trên đây là giải đáp của luật sư cho câu Biên bản giao nhận hàng hóa?. Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề này hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng  1900.633.727  được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

  1900633727