Thủ tục xác nhận không nợ thuế theo quy định Luật Quản lý thuế 2019

khi-nao-co-ma-so-thue-ca-nhan-cu-the

Thủ tục xác nhận không nợ thuế được vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của tất cả công dân. Việc không đóng thuế, trốn thuế,… đều có thể bị xử lý vi phạm tùy mức độ. Trong đó, người có nghĩa vụ đóng thuế nhưng trốn tránh không đóng thuế trong thời hạn có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Sau đây, Tổng Đài Tư Vấn sẽ cung cấp đến bạn một số vấn đề cơ bản về thủ tục xác nhận không nợ thuế như thủ tục không nợ thuế là gì, khi nào thủ tục xác nhận không nợ thuế, quy trình thủ tục xác nhận không nợ thuế ra sao,… với hotline 1900.6174

>> Liên hệ 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

 

 Thủ tục xác nhận không nợ thuế là gì

 

>> Hướng dẫn miễn phí thủ tục xác nhận không nợ thuế nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Thủ tục xác nhận không nợ thuế được hiểu là một trong những biện pháp mà Tổng Cục Thuế áp dụng đối với những nợ thuế có khả năng bị thu hồi theo Luật Quản lý Thuế mà người nộp thuế, tổ chức tín dụng, tổ chức bảo lãnh, kho bạc Nhà nước, các tổ chức, cá nhân nhân khác có liên quan có các hành vi trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế như hết hạn nộp chậm, gia hạn nhưng vẫn không đóng thuế, bỏ trốn, tẩu tán tài sản,…

thu-tuc-xac-nhan-khong-no-thue-khai-niem

>> Xem thêm: Có được nợ thuế chuyển mục đích sử dụng đất không? Thủ tục ghi nợ?

 

 Các trường hợp doanh nghiệp thủ tục xác nhận không nợ thuế

 

>> Hướng dẫn chi tiết thủ tục xác nhận không nợ thuế miễn phí, liên hệ 1900.6174

Người nộp thuế là doanh nghiệp có thể rơi vào 04 trường hợp thủ tục xác nhận không nợ thuế theo khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về Hướng dẫn về thủ tục xác nhận không nợ thuế thi hành quyết định hành chính thuế.

Bao gồm các hành vi:

Doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế;

Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản;

Doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 (mười) ngày mà doanh nghiệp không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

Nếu doanh nghiệp có một trong các hành vi nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế nợ thuế và bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế tùy từng trường hợp theo Điều 3 của Thông tư trên.

>> Xem thêm: Ai phải nộp thuế đất phi nông nghiệp? Giải đáp chi tiết nhất

 

 Quy trình thủ tục xác nhận không nợ thuế theo quy định mới nhất?

 

>> Tư vấn chi tiết thủ tục xác nhận không nợ thuế miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Đối với từng biện pháp thủ tục xác nhận không nợ thuế khác nhau sẽ có quy trình thủ tục xác nhận không nợ thuế khác nhau.

Về cơ bản, có thể chia thành 02 quy trình cơ bản như sau:

Quy trình thủ tục xác nhận không nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của người nợ thuế mở tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác:

Bước 1: Lập danh sách người bị cưỡng chế

Theo Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022, cơ sở để xác định những người nợ thuế có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế được quy định tại điểm a mục 1.1 Điều 1 Phần II trong Quyết định này.

Bước 2: Thu thập và xác minh thông tin của người nợ thuế

Theo Mục 1.2 Điều 1 của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022, sau khi có danh sách người nợ thuế chuẩn bị cưỡng chế tại Bước 1, công chức sẽ thực hiện rà soát thông tin về tài khoản của người nợ thuế để chuẩn bị cưỡng chế.

Theo đó:

Nếu như cơ quan thuế đã có đầy đủ thông tin về một hoặc một số tài khoản của người nợ thuế thì người nợ thuế sẽ được chuyển sang danh sách phải áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Đối với người nợ thuế là doanh nghiệp, tổ chức mà nếu như cơ quan thuế không có thông tin về tài khoản của người nợ thuế hoặc thông tin tài khoản của người nợ thuế không chính xác thì công chức dự thảo sẽ báo cáo và công chức nợ thuế sẽ yêu cầu người nợ thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác cung cấp thông tin.

Đối với người nợ thuế là cá nhân thì cơ quan thuế có thể thự hiện xác minh thông tin tài khoản của họ nếu cần thiết.

Các thông tin mà công chức thuế cần thu thập, xác minh và cũng được quy định cụ thể trong Mục 1.2 này và trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được thông tin cung cấp từ các tổ chức/cá nhân, công chức thuế phải cập nhật thông tin vào danh sách người nợ thuế chuẩn bị cưỡng chế.

Bước 3: Lập danh sách người nợ thuế phải cưỡng chế

Tiến hành theo Mục 1.3 Điều 1 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Theo đó, sau khi thu, xác minh các thông tin cần thiết, công chức sẽ phải lập danh sách người nợ thuế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.

Nếu sau thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin mà người bị yêu cầu không cung cấp hoặc người nợ thuế không có tài khoản thì sẽ tổng hợp những người này vào danh sách áp dụng biện pháp cưỡng chế khác.

Bước 4: Ra quyết định cưỡng chế

Công chức thuế sẽ đưa ra Dự thảo quyết định cưỡng chế và báo cáo lãnh đạo phòng/đội trình Thủ trưởng cơ quan thuế để ký, ban hành quyết định cưỡng chế.

Sau khi nhận được Dự thảo quyết định cưỡng chế, lệnh thu ngân sách nhà nước và giấy tờ đầy đủ, Thủ trưởng cơ quan thuế ký và ban hành quyết định cưỡng chế trong thời hạn quy định cụ thể với từng trường hợp tại điểm b Mục 1.4 Điều 1 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 5: Gửi và công khai quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế và Lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi cho người nợ thuế bị cưỡng chế, kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nợ thuế mở tài khoản ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế.

Việc đăng tải thông tin về người nợ thuế bị cưỡng chế do cơ quan thuế thực hiện theo Mục 1.5 Điều 1 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 6: Tổ chức thực hiện

Trong khi quyết định cưỡng chế vẫn còn hiệu lực, công chức thuế sẽ thực hiện theo dõi việc thi hành quyết định cưỡng chế, được quy định cụ thể tại Mục 1.6 Điều 1 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

thu-tuc-xac-nhan-khong-no-thue-cu-the

Quy trình cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập:

Tương tự như quy trình cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản cũng gồm 06 bước:

Bước 1: Lập danh sách người nợ thuế chuẩn bị cưỡng chế

Người nợ thuế chuẩn bị cưỡng chế là những người có hành vi theo quy định tại điểm a Mục 2.1 Điều 3 của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 2: Thu thập, xác minh thông tin của người nợ thuế chuẩn bị cưỡng chế

Các thông tin cần thiết để thu thập, xác minh thông tin của người nợ thuế được quy định tại Mục 2.2 Điều 3 của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 3: Lập danh sách người nợ thuế phải bị cưỡng chế

Sau khi thu thập, xác minh đủ thông tin, công chức phải lập danh sách những người nợ thuế phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

Nếu quá thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu mà người bị yêu cầu không cung cấp hoặc cung cấp không đủ thì công chức sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế khác.

Bước 4: Ban hành quyết định cưỡng chế

Ở bước này, công chức thuế cũng phải lập Dự thảo quyết định cưỡng chế và các hồ sơ, sau đó báo cáo lãnh đạo phòng/đội trình Thủ trưởng cơ quan thuế để ký ban hành quyết định cưỡng chế theo điểm a Mục 2.4 Điều 2 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 5: Gửi và công khai quyết định cưỡng chế

Quyết định cưỡng chế sẽ được gửi cho người nợ thuế bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức chi trả tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế, cơ quan, tổ chức có liên quan khác ngay trong ngày ban hành quyết định.

Việc công khai thông tin về cưỡng chế nợ thuế lên trang thông tin điện tử ngành thuế được thực hiện bởi công chức thuế, cụ thể tại Mục 2.5 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Bước 6: Tổ chức thực hiện

Việc theo dõi thực hiện quyết định cưỡng chế được thực hiện theo Mục 2.6 Phần II của Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022.

Tóm lại, về cơ bản, hai quy trình áp dụng biện pháp thủ tục xác nhận không nợ thuế trên đều có trình tự như nhau, chỉ khác biệt về các tiêu chí lập danh sách người nợ thuế chuẩn bị bị cưỡng chế, việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

>> Xem thêm: Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật Miễn Phí

Ảnh hưởng của doanh nghiệp khi thủ tục xác nhận không nợ thuế

 

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp thủ tục xác nhận không nợ thuế có thể bị áp dụng các biện pháp:

Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngừng sử dụng hóa đơn

Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền nộp chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân đang giữ.

thu-tuc-xac-nhan-khong-no-thue-luu-y

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

Về cách áp dụng: Nếu doanh nghiệp thủ tục xác nhận không nợ thuế áp dụng các biện pháp trước đó hoặc đã áp dụng mà vẫn không đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế tiếp theo

Lưu ý rằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập thì chỉ áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về chủ đề thủ tục xác nhận không nợ thuế nhanh chóng và chính xác nhất, liên hệ ngay 1900.6174

 

Tổng Đài Tư Vấn vừa chia sẻ đến các bạn một số thông tin về thủ tục xác nhận không nợ thuế, quy trình cưỡng chế cũng như ảnh hưởng của doanh nghiệp khi bị cưỡng chế nợ thuế. nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể liên hệ số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời!

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  1900633727