Mẫu đơn yêu cầu thi hành án MỚI NHẤT 2023

van-phong-luat-su-quan-1

Đơn yêu cầu thi hành án là văn bản mà do chủ thể là người có quyền hoặc chủ thể là người mà có nghĩa vụ theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án gửi lên Cơ quan thi hành án trong quân đội nhằm để đề nghị tổ chức thi hành án dân sự. Vậy mẫu đơn này có cấu trúc như thế nào? Tổng Đài Tư Vấn 1900.6174 sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết mọi vấn đề liên quan đến loại đơn này trong bài viết dưới đây. 

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về luật thi hành án dân sự. Liên hệ ngay: 1900.6174

Đơn yêu cầu thi hành án là gì?

Khái niệm Đơn yêu cầu thi hành án được quy định theo mẫu số 19-PTHA:

 • Là văn bản mà do chủ thể là người có quyền hoặc chủ thể là người mà có nghĩa vụ theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án gửi lên Cơ quan thi hành án trong quân đội nhằm để đề nghị tổ chức thi hành án dân sự.
 • Dùng để các cá nhân thể hiện ý chí, mong muốn mà được cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức thi hành án.
 • Thể hiện những nội dung như thông tin về chủ thể được thi hành án, chủ thể mà có nghĩa vụ cần phải thi hành án, nội dung yêu cầu thi hành án, thông tin về các tài sản, điều kiện thi hành án.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về yêu cầu thi hành án dân sự. Liên hệ ngay: 1900.6174

Quy định về tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án dân sự

Việc tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án dân sự theo Điều 31 của Luật Thi hành án dân sự 2008 có quy định như sau:

 • Đương sự được tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức là trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu cần phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. Ngày yêu cầu thi hành án sẽ được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.
 • Đơn yêu cầu phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Thi hành án Dân sự 2008
 • Trường hợp mà người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự cần phải lập biên bản có các nội dung, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này mà có giá trị như đơn yêu cầu.
 • Khi mà tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự cần phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.
 • Cơ quan thi hành án dân sự từ chối về yêu cầu thi hành án và cần  phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án 

don-yeu-cau-thi-hanh-an-1

>>>Xem thêm: Hoãn thi hành án được pháp luật quy định như thế nào?

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mới nhất

Dưới đây là mẫu đơn để yêu cầu thi hành án dân sự bạn có thể tham khảo.

Mẫu số: D 04-THADS (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP  ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Phòng Thi hành án …… (1)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án: ……(2) (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ: ……. (3)

Họ và tên người được thi hành án ……. (4)

Địa chỉ: …… (5)

Họ và tên người phải thi hành án ……. (6)

Địa chỉ: ……. (7)

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

…….. (8)

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

……. (9)

 1. Các tài liệu kèm theo: (10)

– Bản án, Quyết định số ……. ngày …… tháng ……. năm ……… của ……

– Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

– Tài liệu có liên quan khác ……

…….., ngày…tháng…năm…

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về đơn đề nghị, yêu cầu thi hành án. Liên hệ ngay: 1900.6174

Thẩm quyền và thời hiệu yêu cầu thi hành

* Về thẩm quyền yêu cầu thi hành:

Theo khoản 1, Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi, bổ sung 2010 thì cơ quan thi hành án của cấp huyện thì sẽ có thẩm quyền thi hành đối với bản án, quyết định của Giám đốc thẩm của Tòa án của cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án của cấp huyện nơi cơ quan thi hành dân sự của cấp huyện có trụ sở.

Trong trường hợp nếu như thấy cần thiết, bản án, quyết định của Giám đốc thẩm có thể chuyển giao cho cơ quan thi hành dân sự của cấp tỉnh.

Hiện nay cơ quan thi hành án của các cấp bao gồm:

 • Cấp huyện là Chi cục Thi hành án dân sự của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Cơ quan thi hành án cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Về thời hiệu yêu cầu thi hành

Theo Điều 30 của Luật Thi hành án có quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

 • Trong thời hạn là 05 năm, tính từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người mà được thi hành án, người cần phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự sẽ có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn để thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm mà được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm mà được áp dụng cho từng định kỳ, tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ mà không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, ngoại trừ trường hợp người mà được thi hành án đồng ý cho người cần phải thi hành án hoãn thi hành án.
 • Trường hợp mà người yêu cầu thi hành án chứng minh mà được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì sẽ thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.
don-yeu-cau-thi-hanh-an-2
Luật sư Nguyễn Văn Hùng – Luật sư điều hành Tổng Đài Tư Vấn

>>>Xem thêm: Luật sư Nguyễn Văn Hùng – Tư vấn luật Thi hành án chuyên nghiệp

Hướng dẫn và thủ tục

Dưới đây là hướng dẫn, thủ tục thi hành án:

Bước 1: Đầu tiên cần phải có tên cơ quan mà có thẩm quyền giải quyết. Thẩm quyền để giải quyết đơn yêu cầu thi hành án là Cục/Chi cục thi hành án dân sự (nơi mà Tòa ban hành bản án)

Bước 2: Tiếp theo là ghi tên, nơi cư trú của người mà yêu cầu thi hành án

Bước 3: Ghi thông tin của người mà được thi hành án và người cần phải thi hành án

Bước 4: Trình bày về nội dung yêu cầu thi hành án (lý do yêu cầu: việc thi hành bản án để nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự, ngăn chặn được hành vi tẩu tán tài sản, đảm bảo tính khách quan và công bằng,…)

Bước 5: Cuối đơn yêu cầu là chữ ký cũng như họ tên đầy đủ người yêu cầu thi hành án.

Bước 6: Trình bày về danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo đơn tố cáo chứng minh nhân dân, bản án/quyết định của tòa án

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về hướng dẫn, thủ tục thi hành án. Liên hệ ngay: 1900.6174

Nội dung cần có trong Đơn yêu cầu thi hành án

Theo khoản 2 Điều 31 của Luật Thi hành án Dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung 2014 có quy định các nội dung cần có trong Đơn để yêu cầu thi hành án bao gồm:

– Tên, địa chỉ của người yêu cầu thi hành án;

– Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu thi hành án;

– Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người cần phải thi hành án;

– Nội dung về yêu cầu thi hành án

– Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người cần phải thi hành án, nếu có;

– Ngày, tháng, năm mà làm đơn;

– Chữ ký hoặc điểm chỉ của người mà làm đơn.

Trường hợp là pháp nhân thì cần phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân(nếu như có).

Ngoài hình thức làm đơn, người yêu cầu cũng có thể yêu cầu thi hành án trực tiếp bằng lời nói. Khi đó, cơ quan thi hành án dân sự cần phải lập biên bản có các nội dung nếu trên và có chữ ký của người lập biên bản. Biên bản này thì sẽ có giá trị như đơn yêu cầu.

don-yeu-cau-thi-hanh-an-3

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về nội dung làm đơn đề nghị thi hành án. Liên hệ ngay: 1900.6174

Sau bao lâu thì cơ quan thi hành án sẽ thực hiện thi hành án?

Căn cứ Điều 36 của Luật thi hành án dân sự thì trong vòng 05 ngày làm việc cơ quan thi hành án cần phải ra quyết định thi hành án. Quyết định thi hành án đã có đủ các nội dung: 

 • Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định thi hành; 
 • Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định thi hành án; 
 • Tên, địa chỉ của người cần phải thi hành án, người mà được thi hành; 
 • Phần nghĩa vụ mà cần phải thi hành án; 
 • Thời hạn về tự nguyện thi hành án.

Đây là các thông tin hữu ích để người mà được thi hành án trao đổi và yêu cầu chấp hành viên cung cấp thông tin về quá trình thi hành án.

>>>Tổng Đài Tư Vấn – Tư vấn, giải đáp nhanh chóng, chính xác các vấn đề liên quan đến Luật Thi hành án. Gọi ngay: 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về các nội dung mà liên quan đến Đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho bạn nhé.

  1900633727