Đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật như thế nào?

pham-vi-uy-quyen-su-dung-dat

Đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật cần được tiến hành một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hai bên. Trong quá trình thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ, trong hồ sơ sang tên sổ đỏ đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là một trong những giấy tờ quan trọng và cần thiết.

Trong bài viết này, Tổng Đài Tư Vấn sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến Đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu nội dung, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.6174 để được các Luật sư, chuyên gia pháp lý giải đáp kịp thời!

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Liên hệ ngay 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất.

 

Khi nào cần chuẩn bị đơn sang tên sổ đỏ?

 

Căn cứ tại điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp khi thực hiện chuẩn bị đơn sang tên sổ đỏ theo quy định. Cụ thể:”Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.

don-sang-ten-so-do-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Theo đó, khi chủ sở hữu đất thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất hay tài sản gắn liền với đất cần phải chuẩn bị đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Sang tên sổ đỏ từ cá nhân sang công ty được thực hiện như thế nào?

 

Mẫu đơn sang tên sổ đỏ – Đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

 

Căn cứ tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định trường hợp sang tên sổ đỏ, người yêu cầu cần chuẩn bị 01 hồ sơ, trong đó có Đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định theo Mẫu số 09/ĐK. Cụ thể:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Mẫu số 09/ĐK

  ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Vĩnh Phúc – tỉnh Vĩnh Phúc
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

  1. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ     

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất2

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): LÊ THỊ V

  1.2. Địa chỉ(1): Số nhà 08, ngõ 04 đường X, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

  1. Giấy chứng nhận đã cấp3

2.1. Số vào sổ cấp GCN:………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

3. Nội dung biến động về: Đăng ký biến động khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– Ông Nguyễn Văn T.

– Sinh năm 1967

– CMND số 050xxx178.

– Địa chỉ: Số nhà 09, đường N, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

– Bà Nguyễn Hồng N.

– Sinh năm 1974.

– CMND số 060xxx001.

– Địa chỉ: Số xxx, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3.2. Nội dung sau khi biến động:

– Bà Lê Thị V

– Sinh năm 1990.

– CMND số 023xxx167.

– Địa chỉ: Số nhà 08, ngõ 04 đường X, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc

  1. Lý do biến động

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động 6

– Đã nộp tiền sử dụng đất;

– Chưa nộp thuế thu nhập cá nhân.

  1. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:7

– Giấy chứng nhận đã cấp.

– Hợp đồng chuyển nhượng.

– Chứng từ nộp tiền sử dụng đất.

 Tôi       ☐ Có nhu cầu cấp GCN mới              ☒ Không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         …, ngày tháng …. năm…
              Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
  (Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm ……

  1. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..…

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  (Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí cách viết đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Liên hệ ngay 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất.

 

Hướng dẫn cách viết đơn sang tên sổ đỏ từ A-Z

 

Căn cứ theo Mẫu đơn 09/ĐK, Tổng Đài Tư Vấn sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu đơn sang tên sổ đỏ từ A-Z theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Về nơi gửi đơn

– Đối với cá nhân, hộ gia đình: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp địa phương đó chưa có Văn phòng đăng ký đất đai, ghi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện/quận/thị xã/thành phố.

– Đối với tổ chức: Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất: Người làm đơn cần ghi rõ họ và tên người sử dụng đất đồng thời phải viết chữ in hoa.

Về thông tin Giấy chứng nhận: Người làm đơn ghi đầy đủ các thông tin theo đúng nội dung và thông tin mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

don-sang-ten-so-do-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

>>> Xem thêm: Sang tên sổ đỏ thừa kế – Hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

Về nội dung biến động:

– Trước khi biến động: Tùy thuộc vào từng trường hợp biến động mà thông tin người làm đơn cung cấp có sự khác nhau.

– Sau khi biến động: Trong trường hợp chuyển nhượng, thông tin cung cấp sẽ bị thay đổi thành thông tin của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trường hợp là vợ và chồng cùng nhau nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải ghi rõ và đầy đủ thông tin của cả hai người.

Về lý do biến động: Sẽ tùy từng trường hợp đăng ký biến động mà người làm đơn điền sao cho phù hợp, bao gồm: chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: Người làm đơn ghi rõ nội dung thông tin liên quan đến tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đóng các loại phí, loại thuế mà pháp luật đã quy định.

Về các giấy tờ khác có liên quan: Bao gồm các loại giấy tờ như sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

– Các trường hợp như: chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì cần phải có hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho và đã được Văn phòng công chứng hoặc chứng thực.

– Trường hợp thừa kế thì phải có di chúc hoặc bản án về vấn đề phân chia di sản theo quy định của pháp luật.

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Liên hệ ngay 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất.

 

Điền mẫu đơn sang tên sổ đỏ cần lưu ý gì?

 

Trên thực tế, khi người làm đơn thực hiện việc điền mẫu đơn sang tên sổ đỏ theo Mẫu 09/ĐK cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Người làm đơn cần kê khai đúng tên và địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã được cơ quan Nhà nước cấp. Trong trường hợp có sự thay đổi thì cần phải ghi đầy đủ cả thông tin trước và sau khi thay đổi. Đồng thời, nộp kèm thêm giấy tờ để chứng minh sự thay đổi đó.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xác định lại diện tích đất ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV của Đơn này.

don-sang-ten-so-do-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

>>> Chuyên viên tư vấn miễn phí đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Liên hệ ngay 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư của Tổng Đài Tư Vấn về vấn đề Đơn sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Hy vọng bài viết trên của chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích giúp bạn giải quyết được những vấn đề đang gặp phải liên quan đến lĩnh vực Sổ đỏ. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào cần được chúng tôi giải đáp, hãy nhấc máy lên và gọi đến số hotline 1900.6174 để được đội ngũ luật sư hỗ trợ nhanh chóng!

>>> Xem thêm: Anh em ruột sang tên sổ đỏ được thực hiện như thế nào?

 

Liên hệ chúng tôi

 

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  1900633727