Biên bản giao nhận tài sản cố định là gì và sử dụng với mục đích nào?

giay-trieu-tap

Biên bản giao nhận tài sản cố định là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển nhượng, chuyển giao tài sản cố định từ chủ sở hữu cũ sang chủ sở hữu mới. Việc lập biên bản này đảm bảo quyền lợi cho hai bên, tránh những tranh chấp về sau và tạo điều kiện cho việc quản lý tài sản cố định hiệu quả hơn. Hãy cùng tổng đài pháp luật tìm hiểu về biên bản giao nhận này nhé!

>>> Để giải đấp thắc mắc liên quan liên hệ: 1900.6174 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

Biên bản giao nhận tài sản cố định là gì?

Biên bản giao nhận tài sản cố định là một tài liệu quan trọng trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng, thu hồi hoặc thanh lý tài sản cố định của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân. Nó ghi lại các thông tin liên quan đến tài sản cố định được giao nhận như số lượng, tên, trạng thái, giá trị và các thông tin khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản cố định.

Giấy biên nhận giao nhận tài sản cố định thường được lập sau khi hai bên đã thống nhất và đồng ý về việc giao nhận tài sản cố định.

bien-ban-giao-nhan-tai-san-co-dinh-la-gi -ban-nen-biet

Trong biên bản giao nhận này cần ghi rõ các thông tin liên quan đến tài sản như tên tài sản, số lượng, tình trạng, giá trị, hạn sử dụng, v.v. Ngoài ra, biên bản cần có chữ ký và xác nhận của đại diện phía bên giao và đại diện phía bên nhận tài sản.

Việc lập giấy giao nhận tài sản cố định là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh rủi ro trong quá trình chuyển nhượng tài sản. Điều này cũng giúp tăng tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh của các bên liên quan. 

>>> Liên hệ ngay số hotline: 1900.6174 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

Biên bản giao nhận tài sản cố định nhằm mục đích gì?

Biên bản giao nhận tài sản cố định là tài liệu quan trọng trong quá trình chuyển nhượng tài sản cố định từ người này sang người khác. Đây là một trong những bước quan trọng để đảm bảo chính xác và minh bạch trong quá trình giao dịch.

Mục đích của biên bản này là để mô tả các chi tiết về tài sản cố định, bao gồm thông tin về tên và mô tả tài sản, thông tin về tình trạng hiện tại của tài sản, giá trị tài sản, và thông tin về người giao và người nhận tài sản.

bien-ban-giao-nhan-tai-san-co-dinh-nham-muc-dich-gi

giấy giao nhận tài sản cố định cũng là một tài liệu quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ trong việc đăng ký sở hữu tài sản cố định tại các cơ quan nhà nước. Nếu không có biên bản này, việc tranh chấp sở hữu tài sản và giải quyết các vấn đề phát sinh sau này có thể trở nên phức tạp.

Vậy, biên bản giao nhận tài sản cố định là một tài liệu quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao và tầm quan trọng của biên bản bàn giao công việc

Biên bản giao nhận TSCĐ được lập khi nào?

Là biên bản kèm theo khi DN mua TSCĐ và biên bản được lập khi bên bán đã bàn giao TSCĐ cho bên mua.

Biên bản này luôn đi kèm với : Hợp đồng mua TSCĐ, hóa đơn GTGT của việc mua TS, Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản nghiệm thu lắp ráp TSCĐ, thanh lý hợp đồng…

Biên bản giao nhận tài sản cố định là một văn bản quan trọng trong quá trình chuyển giao tài sản cố định giữa các bên liên quan. Thông thường, biên bản này được lập khi một tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mua hoặc nhận tài sản cố định từ một tổ chức hoặc cá nhân khác. 

bien-ban-giao-nhan-tai-san-co-dinh-duoc-lap-khi-nao

Để lập biên bản này hai bên cần phải cùng có một số thông tin chính xác về tài sản đó. Các thông tin này bao gồm tên tài sản, số seri, ngày sản xuất, tình trạng hiện tại và giá trị thực tế của tài sản. Sau khi cả hai bên đã đồng ý về các thông tin này, biên bản sẽ được ký và lưu trữ như một bằng chứng cho việc chuyển giao tài sản.

Việc lập biên bản này là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tránh các tranh chấp xảy ra sau này. Nó cũng giúp hai bên có thể kiểm tra lại thông tin về tài sản và đảm bảo rằng không có sự nhầm lẫn nào.

>>> Liên hệ hotline: 1900.6174 để được giải đáp mọi thác mắc miễn phí cùng chuyên viên.

Mẫu giao nhận tài sản cố định

Dưới đây là một số mẫu giao nhận tài sản cố định mới nhất bạn nên tham khảo và cập nhật ngay:

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 200

Đơn vị:………. Mẫu số  01- TSCĐ
Bộ phận:…….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
                  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

        Ngày …..tháng …..năm ……        

Số:….

Nợ: ….

Có: …

 

Căn cứ  Quyết định số: …………ngày …….tháng …….năm …….của ……….

……………………………………………….về việc bàn giao TSCĐ……….

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………..chức vụ ………………………… Đại diện bên giao

– Ông/Bà ……………………….chức vụ ………………………….Đại diện bên nhận

– Ông/Bà ………………………..chức vụ ………………………….Đại diện ………….

Địa điểm giao nhận TSCĐ :……………………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

STT Tên,

 ký hiệu

quy cách  (cấp

hạng TSCĐ)

Số

hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

(XD)

Năm

sản

xuất

Năm

đưa

vào sử

dụng

Công Tính nguyên giá tài sản cố định
suất Giá

mua

(ZSX)

Chi Chi Nguyên

giá

TSCĐ

Tài liệu

kỹ thuật

kèm theo

(diện phí phí
tích vận chạy
thiết kế) chuyển thử
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
                         
                         
                         
  Cộng x x x x x           x

 DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số

 thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ,

phụ tùng

Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
         
         
         

 

Giám đốc

 bên nhận

Kế toán trưởng    bên nhận   Người nhận               Người giao
  (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (              Ký, họ tên)

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133

Đơn vị:…………                               Mẫu số  01- TSCĐ
Bộ phận:………
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
                  Ngày 26/08/2016 của Bộ  Tài chính)

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

                     Ngày …..tháng …..năm ……        

Số:……..

Nợ:…….

Có: …….

 

Căn cứ  Quyết định số: ……………ngày …….tháng …….năm …….của ……

…………………………………………………….về việc bàn giao TSCĐ……….

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

– Ông/Bà ………………………..chức vụ ………………………… Đại diện bên giao

– Ông/Bà ……………………….chức vụ ………………………….Đại diện bên nhận

– Ông/Bà ………………………..Địa điểm giao nhận TSCĐ :………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

STT Tên, ký hiệu quy cách  (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước

sản

xuất

(XD)

Năm

sản

xuất

Năm

đưa

vào sử

dụng

Công Tính nguyên giá tài sản cố định
suất Giá

mua

(ZSX)

Chi Chi Nguyên

giá

TSCĐ

Tài liệu

kỹ thuật

kèm theo

(diện phí phí
tích vận chạy
thiết kế) chuyển thử
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E
                         
                         
                         
  Cộng x x x x x           x

 

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số

 thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ,

phụ tùng

Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2
         
         
         
         

 

Giám đốc

 bên nhận

Kế toán trưởng    bên nhận Người nhận Người giao
  (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)                   Ký, họ tên)

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm kê tài sản và những cập nhật mới nhất trong năm 2023 

Cách lập giấy giao nhận tài sản cố định

* Cách lập giấy giao nhận tài sản cố định theo Thông tư 200:

Góc trên bên trái của Biên bản giao nhận TSCĐ cần ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có tài sản mới được đưa vào sử dụng hoặc điều tài sản cho đơn vị khác, đơn vị phải lập hội đồng bàn giao gồm: Đại diện bên giao, đại diện bên nhận và 1 số uỷ viên.

Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng lúc nhiều tài sản cùng loại, cùng giá trị và do cùng 1 đơn vị giao có thể lập chung 1 biên bản giao nhận TSCĐ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) của TSCĐ.

Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ.

Cột D: Ghi nước sản xuất (xây dựng).

Cột 1: Ghi năm sản xuất.

Cột 2: Ghi năm bắt đầu đưa vào sử dụng.

Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như xe TOYOTA 12 chỗ ngồi, hoặc máy phát điện 75 KVA, …

Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các yếu tố cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm: Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4); chi phí vận chuyển, lắp đặt (cột 5); chi phí chạy thử (cột 6).

Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 7 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +…).

Cột E: Ghi những tài liệu kỹ thuật kèm theo TSCĐ khi bàn giao.

Bảng kê phụ tùng kèm theo: Liệt kê số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo TSCĐ khi bàn giao. Sau khi bàn giao xong cho các thành viên bàn giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản.

Biên bản giao nhận TSCĐ sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và lưu.

* Cách lập giấy giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133:

Góc trên bên trái Biên bản giao nhận TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có tài sản mới đưa vào sử dụng hoặc điều tài sản cho đơn vị khác, đơn vị phải lập hội đồng bàn giao bao gồm: Đại diện bên giao, đại diện bên nhận và 1 số ủy viên.

Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng lúc nhiều tài sản cùng loại, cùng giá trị và do cùng 1 đơn vị giao có thể lập chung 1 biên bản giao nhận TSCĐ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) của TSCĐ.

Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ.

Cột D: Ghi nước sản xuất (xây dựng).

Cột 1: Ghi năm sản xuất.

Cột 2: Ghi năm bắt đầu đưa vào sử dụng.

Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như xe FORD 16 chỗ ngồi, hoặc máy phát điện 75 KVA, …

Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các yếu tố cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm: Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4); chi phí vận chuyển, lắp đặt (cột 5); chi phí chạy thử (cột 6).

Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 7 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +…).

Cột E: Ghi những tài liệu kỹ thuật kèm theo TSCĐ khi bàn giao.

Bảng kê phụ tùng kèm theo: Liệt kê số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo TSCĐ khi bàn giao.

Sau khi bàn giao xong cho các thành viên ban giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản.

Biên bản giao nhận TSCĐ sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và lưu.

>>> Nhanh tay gọi vào tổng đài tư vấn miễn phí của chuyên viên: 1900.6174 liên hệ dể dàng.

Trên đây nội dung tư vấn của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về biên bản giao nhận tài sản cố định. Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ phần nào cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích để có thể thực hiện thủ tục liên quan đến biên bản này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6174 để được nhanh chóng tư vấn và hỗ trợ.

 

  1900633727