Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu? Giải đáp chi tiết nhất

don-to-cao-lan-chiem-dat-2

 

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu? Trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, một trong những vấn đề quan trọng là xác định người chịu trách nhiệm về chi phí liên quan. Việc đánh giá và phân bổ chi phí cưỡng chế đất có vai trò quyết định đối với các bên liên quan và đảm bảo sự công bằng trong quá trình thực hiện. Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề này, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>> Luật sư tư vấn về vấn đề Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu? Gọi ngay 1900.6174

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất là tổng số tiền phải chi trả để thực hiện hoạt động cưỡng chế thu hồi đất. Hoạt động này đòi hỏi sự tham gia của nhiều nhân lực và phải trải qua các giai đoạn cụ thể. 

chi-phi-cuong-che-thu-hoi-dat-ai-chiu

Chi phí trong hoạt động cưỡng chế thu hồi đất được liệt kê tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Chi phí cưỡng chế thu hồi đất gồm những gì?Gọi ngay 1900.6174

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất gồm những gì?

Các chi phí này bao gồm:

– Chi phí thông báo, tuyên truyền và vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

– Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện và thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, cũng như các thiết bị và phương tiện khác cần thiết để thực hiện hoạt động cưỡng chế thu hồi đất.

– Chi phí phục vụ công tác tổ chức và thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

– Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ và vận chuyển tài sản, di chuyển người bị cưỡng chế và những người có liên quan ra khỏi khu đất bị cưỡng chế. Đồng thời, chi phí thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí khác phục vụ trực tiếp việc bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán.

– Chi phí cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất.

– Chi phí bảo vệ và chống tái chiếm đất sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho thửa đất cưỡng chế thu hồi.

Ngoài những chi phí đã đề cập trước đó, còn có các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc tổ chức và thực hiện hoạt động cưỡng chế kiểm đếm và thu hồi đất. Các chi phí này bao gồm:

– Chi phí tiến hành kiểm đếm: Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình cưỡng chế, cần có các hoạt động kiểm đếm tài sản, như đếm số lượng và ghi chép chi tiết về các tài sản thu hồi. Các chi phí liên quan đến việc tiến hành kiểm đếm, bao gồm chi phí cho nhân công, vật liệu, công cụ, và các dịch vụ hỗ trợ khác.

– Chi phí pháp lý: Trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất, có thể phát sinh các chi phí liên quan đến việc tư vấn pháp lý, xử lý các thủ tục pháp lý và các thủ tục liên quan khác. Điều này bao gồm chi phí cho luật sư, tư vấn pháp lý, công chứng, và các khoản phí pháp lý khác.

– Chi phí giám sát và kiểm soát: Để đảm bảo quá trình cưỡng chế diễn ra đúng quy định và tuân thủ pháp luật, cần có các hoạt động giám sát và kiểm soát. Các chi phí liên quan đến việc giám sát và kiểm soát bao gồm chi phí cho nhân công giám sát, các thiết bị và công cụ theo dõi, và các chi phí khác liên quan.

– Chi phí đền bù và hỗ trợ: Trong trường hợp cưỡng chế thu hồi đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế của các bên liên quan, có thể phải chi trả các khoản đền bù và hỗ trợ. Các chi phí này bao gồm chi phí cho việc xác định và tính toán các khoản đền bù, chi trả hỗ trợ tạm thời và tái định cư, cũng như các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại.

Tổng hợp lại, các chi phí cần thiết để thực hiện hoạt động cưỡng chế thu hồi đất không chỉ bao gồm các hoạt động thông báo, tháo dỡ

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Chi phí cưỡng chế thu hồi đất do ai chịu?Gọi ngay 1900.6174

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu?

Anh Hùng – Thanh Hóa có câu hỏi mong muốn được Luật sư tư vấn như sau:

“Tôi có vay một khoản nợ ngân hàng tuy nhiên đến hạn tôi đã không thực hiện được việc trả nợ, hiện tại đang bị cưỡng chế tài sản là đất và nhà trên đất tại thành phố Thanh Hóa để phục vụ cho việc thi hành án. Vậy tôi xin hỏi chi phí cưỡng chế thu hồi đất do tôi hay ngân hàng chịu?

Tôi xin cảm ơn Luật sư!”

Cảm ơn anh Hùng đã gửi câu hỏi đến với đội ngũ Luật sư Tổng Đài Tư Vấn, với những thắc mắc của anh chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 61/2022/TT-BTC, người tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hoặc chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này, việc sử dụng và thanh toán kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện như sau:

+ Đối với các dự án, tiểu dự án do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được sử dụng và thanh toán theo quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 61/2022/TT-BTC.

+ Đối với các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được xác định trong dự toán đã được phê duyệt và là nguồn thu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường.

Theo đó, nguồn thu này được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị và được sử dụng và thanh toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Lập dự toán, sử dụng kinh phí cưỡng chế thu hồi đất? Gọi ngay 1900.6174

Lập dự toán, sử dụng kinh phí cưỡng chế thu hồi đất

Việc có quyết định cưỡng chế thu hồi đất từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tạo ra một loạt vấn đề về chi phí trong tình huống này. Tổ chức đảm nhận nhiệm vụ bồi thường phải căn cứ vào các khoản phải chi trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất và mức chi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để lập dự toán chi tiết kinh phí. Sau đó, dự toán này được gửi đến cơ quan tài chính có thẩm quyền, chẳng hạn như Phòng Tài chính hoặc Sở Tài chính, để tiến hành thẩm định và được Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Trong quá trình lập dự toán, cần tuân thủ các tiêu chuẩn, định mức và đơn giá đã được quy định trước đối với các khoản chi phí như thông báo, vận động người bị thu hồi đất, phục vụ công tác tổ chức thu hồi đất, và cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để quyết định về tiêu chuẩn, định mức, đơn giá cụ thể. Các chi phí về in ấn, photo tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất cũng được tính theo thực tế từng dự án, tiểu dự án.

Sau khi dự toán kinh phí cưỡng chế thu hồi đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi bản dự toán đã được phê duyệt đến Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án, Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước để phối hợp cấp ngân sách cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất.

chi-phi-cuong-che-thu-hoi-dat-do-ai-chiu

>>>Xem thêm: Cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật khiếu nại như thế nào?

Trong trường hợp số chi thực tế khi cưỡng chế thu hồi đất theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ phải chuyển trả số tiền chênh lệch cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất (nếu nhận kinh phí từ Quỹ phát triển đất) trong thời hạn 30 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Ngoài việc thực hiện việc chuyển trả số tiền chênh lệch, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường còn có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán, bao gồm bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên quan theo quy định của pháp luật. Việc này đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc ghi nhận, kiểm soát, và báo cáo về quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất cho từng dự án, tiểu dự án.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm bảo quản hồ sơ này một cách cẩn thận và lưu trữ nó trong thời gian quy định. Điều này là để đảm bảo sự minh bạch và khả năng tra cứu khi cần thiết, đồng thời đáp ứng yêu cầu kiểm toán và giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

Qua việc quản lý hồ sơ quyết toán một cách chính xác và đầy đủ, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đảm bảo rằng mọi hoạt động và giao dịch liên quan đến kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, nó cung cấp căn cứ cho việc xác định, kiểm tra và phê duyệt quyết toán chi phí cưỡng chế thu hồi đất theo yêu cầu của Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất ?Gọi ngay 1900.6174

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất

Anh Hoàng – Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

“Tôi là một nông dân sống tại một khu vực nông thôn. Gần đây, tôi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về việc cưỡng chế thu hồi đất nơi tôi đang sinh sống để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội.

Tôi không đồng ý với quyết định này vì tôi đã gắn bó với mảnh đất này suốt đời và đã đầu tư công sức, tâm huyết vào việc trồng trọt và nuôi trồng. Tôi muốn bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo rằng quy trình cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Do đó xin Luật sư tư vấn giúp tôi rằng Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất như thế nào?

Tôi xin cả ơn!”

Cảm ơn anh Hoàng đã gửi câu hỏi đến với đội ngũ Luật sư Tổng Đài Tư Vấn, với những thắc mắc của anh chúng tôi xin trả lời như sau:

Khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền phải tuân thủ các trình tự và thủ tục sau đây:

– Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế.

– Ban thực hiện cưỡng chế phải tiến hành vận động, thuyết phục và đối thoại với người bị cưỡng chế.

– Nếu người bị cưỡng chế chấp hành, Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất phải được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

– Trong trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế phải tổ chức thực hiện cưỡng chế.

chi-phi-cuong-che-thu-hoi-dat-do-ai-chiu

– Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất bị cưỡng chế và tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất. Trong trường hợp không thực hiện, Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và những người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

– Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản, Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản và tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho người sở hữu tài sản để nhận lại tài sản đó.

– Qua việc thực hiện đầy đủ các trình tự và thủ tục trên, việc cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng và tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đối thoại và chấp hành.

>>> Luật sư tư vấn về vấn đề Điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất? Gọi ngay 1900.6174

Điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật đất đai 2013, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Người sở hữu đất bị thu hồi không tuân thủ quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tại địa phương có đất thu hồi đã tiến hành vận động, thuyết phục.

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

– Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành.

– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở các điều kiện trên, cưỡng chế thu hồi đất sẽ được tiến hành để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật. Quá trình này cần sự phối hợp và thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cả người sở hữu đất và những bên liên quan.

>>>Điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất là gì? Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là giải đáp của luật sư Tổng Đài Tư Vấn cho câu Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu?.Nếu anh, chị và các bạn còn thắc mắc về vấn đề Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu hay cần được giải đáp thêm những vấn đề có liên quan, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174 được luật sư tư vấn miễn phí và nhanh chóng và kịp thời nhất!

  1900633727