Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc – Hotline tư vấn luật 1900.633.727

bao-hiem-xa-hoi-nghe-an

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc thực hiện toàn bộ chức năng quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Qua từng giai đoạn, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc luôn tích cực trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ toàn dân, có nhiều cải cách hành chính nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Nếu bạn có nhu cầu hỗ trợ về bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tư vấn các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua đường dây nóng 1900.633.727. Các chuyên gia, chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi miễn phí và nhanh chóng nhất!

>> Tổng đài hỗ trợ bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc miễn phí, gọi ngay 1900.633.727

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tam-dao

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

>> Hướng dẫn điều chỉnh thông tin BHXH miễn phí, gọi ngay 1900.633.727 

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc có trụ sở đặt tại: số 132 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Số điện thoại: 0234 3871 165

Email: phuloc@thuathienhue.vss.gov.vn

Website: http://bhxhthuathienhue.vn

Đơn vị cấp trên trực tiếp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ của Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trên Google Maps:

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thành phố Huế – Hotline tư vấn luật 1900.633.727

Vị trí và chức năng của bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

 

>> Giải đáp chi tiết về điều kiện, mức hưởng bảo hiểm xã hội, liên hệ ngay 1900.633.727

Căn cứ Điều 5 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có thể thấy Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc có vị trí, chức năng như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại huyện, có chức năng hỗ trợ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Phú Lộc theo quy định.

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nếu bạn có thắc mắc về vị trí hoặc chức năng của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc trong việc giải quyết các vấn đề về  luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gọi ngay 1900.633.727. Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi câu hỏi của bạn.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy- Hotline tư vấn luật 1900.633.727

Nhiệm vụ và quyền hạn của bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

 

>> Giải đáp chi tiết chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng sau khi nghỉ việc. Gọi ngay 1900.633.727 

Theo Điều 6 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện bao gồm:

– Trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể như:

+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với trường hợp không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

+ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định pháp luật;

+ Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định;

+ Quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;

+ Ký và tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

+ Giải quyết các kiến nghị và khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cụ thể về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.

– Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do phía cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

– Quản lý viên chức và người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội huyện.

– Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao việc.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền – Hotline tư vấn luật 1900.633.727

 

trung-tam-bao-hiem-xa-hoi-huyen-phu-loc

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

 

>> Chuyên viên giải đáp miễn phí về chế độ nghỉ hưu sớm, liên hệ ngay 1900.633.727 

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được áp dụng theo quy định giờ hành chính Nhà nước, cụ thể như sau:

– Thời gian làm việc vào buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00.

– Thời gian làm việc vào buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền – Tổng đài tư vấn luật 1900.633.727

Nội dung tư vấn thông tin bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

>> Hướng dẫn cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, gọi ngay 1900.633.727 

Tổng đài bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc chuyên hỗ trợ, giải đáp miễn phí mọi vấn đề trên các lĩnh vực sau:

– Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội: Báo tăng, báo giảm lao động, chốt sổ bảo hiểm, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tử tuất… và giải quyết các vướng mắc khi thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội.

– Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp: Tư vấn thủ tục, hồ sơ, điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động,… và giải quyết các trường hợp vướng mắc, khó trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

– Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: Mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế, quy định về bảo hiểm y tế trái tuyến, vượt tuyến, không đúng tuyến, sử dụng công nghệ cao,… và giải quyết các vướng mắc khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

– Tư vấn các quy định về chế độ hưu trí: Chế độ nghỉ hưu, chế độ nghỉ hưu sớm, chế độ tai nạn lao động, chế độ mất sức,…

– Tư vấn các quy định về xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Xử phạt hành chính, lãi suất khi chậm đóng, chậm nộp BHXH, các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vi phạm về bảo hiểm xã hội,…

– Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

– Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn cách kê khai, nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến qua mạng BHXH của cơ quan Nhà nước.

– Tư vấn khiếu nại các quyết định hành chính không chính xác của cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình quản lý doanh nghiệp

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

bao-hiem-xa-hoi-huyen-tam-dao

Một số câu hỏi thực tế tư vấn bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

 

Bị mất sổ BHXH thì làm sao? Làm sổ mới thì có còn thông tin khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm ban đầu không?

 

>> Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại BHXH khi bị mất, bị hỏng nhanh chóng, gọi ngay 1900.633.727 

Khi làm mất hoặc làm hỏng sổ bảo hiểm xã hội buộc phải xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, sổ BHXH mới sẽ được dùng để thực hiện các ghi chép, làm căn cứ để hưởng các chế độ từ bảo hiểm xã hội của người tham gia.

Nếu đang tham gia làm việc ở công ty, bạn sẽ nộp hồ sơ xin cấp lại sổ tới cơ quan BHXH công ty đang tham gia đóng. Nếu đang nghỉ việc mà đã chốt sổ thì bạn phải nộp tại cơ quan BHXH nơi đang sinh sống. Trong trường hợp nghỉ việc mà chưa chốt sổ, bạn cần liên hệ tới cơ quan BHXH nơi cuối cùng tham gia đóng.

Hồ sơ xin cấp lại sổ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Việc làm sổ mới vẫn còn lưu giữ thông tin khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm ban đầu, quá trình đó sẽ không bị mất đi và cũng không bị thời gian đóng BHXH của bạn.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội huyện Hòa Vang – Tổng đài tư vấn luật 1900.633.727

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

 

>> Hỗ trợ tra cứu quá trình tham gia BHXH miễn phí, gọi ngay 1900.633.727 

Để tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Tại danh mục “Tra cứu trực tuyến” chọn “Tra cứu quá trình tham gia BHXH”

Bước 3: Nhập thông tin theo hướng dẫn trên màn hình để tra cứu mã số BHXH

+ Chọn chính xác tên và tỉnh thành nơi cơ quan bảo hiểm mà người cần tra cứu tham gia trong các thanh tùy chọn. Nhập khoảng thời gian tương ứng mà bạn tham gia BH tại cơ quan đó, hoặc toàn bộ thời gian từ khi bắt đầu tham gia BHXH cho đến hiện tại.

+ Phần thông tin cá nhân, hãy điền đầy đủ số CMND, họ tên của người cần tra cứu, tên viết có dấu hay không có dấu, hãy kích vào tùy chọn ngay bên dưới. Nhập chính xác mã số BHXH trong ô tương ứng.
Nhập chính xác số điện thoại mà bạn có thể nhận tin nhắn để nhận mã số OTP của dịch vụ Chăm sóc khách hàng BHXH. Tích chọn ô “tôi không phải người máy” để xác minh thông tin, sau đó kích chuột vào ô “Lấy mã OTP”. Mã xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đăng ký.

+ Khi thông tin được điền đầy đủ, hệ thống sẽ tự động xuất hiện thêm phần Nhập mã OTP.

+ Điền mã số xác nhận OTP trong tin nhắn nhận được vào ô “ Nhập mã OTP” (trong thời gian 240s từ khi nhận được tin nhắn), kích chọn nút “Tra cứu” để bắt đầu quá trình tra cứu. Khi các thông tin được điền là hợp lệ, bạn sẽ nhận được bảng kết quả tra cứu ngay phía dưới. Quá thời gian nhập mã, hệ thống sẽ yêu cầu bạn lấy lại mã.

+ Khi muốn thực hiện lại quá trình tra cứu, bạn hãy kích chuột vào nút “Nhập lại”.

+ Sau khi bạn nhập đủ thông tin, hãy tích chọn vào ô “Tôi không phải là người máy” rồi ấn “Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu mã số BHXH của bạn.

>> Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng – Tổng đài tư vấn luật 1900.633.727

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản về Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để được hỗ trợ giải đáp miễn phí mọi vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc, hãy nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.633.727 của Tổng đài tư vấn. Đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn 24/7.

Tổng Đài 1900.633.727 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068

  1900633727