Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa – Hotline: 1900.633.727

bao-hiem-that-nghiep-quang-ninh

Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa cung cấp cho người lao động những chính sách và quy định cụ thể để đảm bảo rằng họ có khả năng duy trì thu nhập trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Điều này giúp giảm bớt áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thích nghi với tình hình thất nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường lao động liên tục biến đổi, hiểu rõ về các quy định, điều kiện và thủ tục của BHTN Thanh Hóa là vô cùng quan trọng.

Vậy để hiểu rõ hơn các quy định liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa, Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng Đài Tư Vấn xin gửi đến quý bạn đọc câu trả lời qua bài viết dưới đây! Để được đảm bảo quyền lợi, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ.

>>>Thông tin Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa, liên hệ ngay 1900.633.727

bao-hiem-that-nghiep-quan-thanh-hoa-la

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

Người lao động được đóng bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: Điều này áp dụng cho những người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng trước khi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc chấm dứt. Điều này được xác nhận bởi tổ chức bảo hiểm xã hội. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không nhận tiền lương: Điều này áp dụng cho người lao động có tháng liền kề trước khi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc chấm dứt. Trong trường hợp này, người lao động không nhận được tiền lương trong tháng tại đơn vị làm việc và được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Điều này áp dụng cho những người lao động có tháng liền kề trước khi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc chấm dứt và đã tạm hoãn thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, người lao động không nhận được tiền lương trong tháng tại đơn vị làm việc và đủ điều kiện để hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật: Trường hợp này xảy ra khi người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà không tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này bao gồm các hành vi vi phạm cam kết trong hợp đồng, không tuân thủ các quy định về thời gian chấm dứt hợp đồng, hoặc các hành vi khác vi phạm quy định pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Trong trường hợp này, người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp do vi phạm quy định pháp luật.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn: Điều này áp dụng cho những trường hợp hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có thời gian kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định hoặc không xác định thời hạn. Người lao động cần đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất trong 12 tháng trước khi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc này chấm dứt, và thời gian tính từ lần đầu tiên đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến thời điểm chấm dứt hợp đồng phải là 24 tháng.

b) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng: Điều này áp dụng cho những trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Người lao động cần đã đóng bảo hiểm thất nghiệp ít nhất trong 12 tháng trước khi hợp đồng lao động này chấm dứt, và thời gian tính từ lần đầu tiên đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến thời điểm chấm dứt hợp đồng phải là 36 tháng.

Những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp một khoảng thời gian đủ lâu trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, để có quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần thực hiện việc nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Trung tâm Dịch vụ Việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét và giải quyết các yêu cầu liên quan đến trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động cần đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin về hợp đồng lao động đã chấm dứt, và các giấy tờ chứng minh khác. Thời hạn 3 tháng được xác định tính từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, và trong thời gian này, người lao động cần hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ để đảm bảo được quyền lợi trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người lao động để đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ. Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu và điều kiện, người lao động sẽ được xác nhận và hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn đối với người lao động về quy trình và các bước cần thực hiện để đạt được quyền lợi trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp sau khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, người lao động không tìm được việc làm trong vòng 15 ngày làm việc (theo lịch công ty tính từ ngày nộp hồ sơ), trừ một số trường hợp đặc biệt. Điều này có nghĩa là người lao động đã thực hiện nộp hồ sơ và chờ đợi trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc, nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm được công việc mới.

Những điều kiện này được thiết lập để đảm bảo rằng người lao động đã thực hiện các thủ tục liên quan và có thời gian cần thiết để tìm kiếm việc làm mới sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đồng thời, những trường hợp đặc biệt có thể được xem xét và áp dụng các quy định khác nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

>>>Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa, liên hệ ngay 1900.633.727

Địa chỉ bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa ở đâu?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 46 của Luật Việc làm năm 2013, để đảm bảo quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp được giải quyết kịp thời, người lao động tại Thanh Hóa phải thực hiện việc nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp tới các trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Thông tin cụ thể về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thanh Hóa được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Người lao động được cho phép lựa chọn một trong những địa điểm sau đây thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa để tiến hành nộp hồ sơ đề nghị:

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đặt tại địa chỉ chi tiết sau:

Địa chỉ: Số 02 đường Tây Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm chính thức và trung tâm quan trọng để người lao động tại Thanh Hóa tiếp cận và liên hệ trong việc xử lý các thủ tục và hồ sơ liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp. Tại đây, người lao động có thể gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với nhân viên chuyên viên, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Văn phòng đại diện Ngọc Lặc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa có địa chỉ chi tiết như sau:

Địa chỉ: Trụ sở tại Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm đặt văn phòng đại diện tại khu vực Ngọc Lặc, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, người lao động trong khu vực có thể tiếp cận với các dịch vụ, tư vấn và thủ tục liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp. Văn phòng đại diện Ngọc Lặc là một địa điểm tiện lợi và gần gũi cho người lao động trong việc tra cứu thông tin, nộp hồ sơ và nhận hỗ trợ từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Thông qua địa chỉ chi tiết này, người lao động ở khu vực Ngọc Lặc có thể tìm đúng địa điểm và dễ dàng đến văn phòng đại diện để thực hiện các thủ tục và nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Văn phòng đại diện Hà Trung của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa được đặt tại địa chỉ chi tiết sau:

Địa chỉ: Trụ sở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm cụ thể và đại diện địa phương của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tại Hà Trung. Văn phòng đại diện này có địa chỉ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Trung, nằm tại trung tâm thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. Tại đây, người lao động và cư dân trong khu vực Hà Trung có thể tiếp cận với các dịch vụ Bảo hiểm thất nghiệp, gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với nhân viên chuyên viên, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Thông tin địa chỉ này sẽ giúp người lao động tại Hà Trung dễ dàng xác định và tìm đúng vị trí của văn phòng đại diện Hà Trung, đồng thời hỗ trợ trong việc đi lại và tìm đường khi cần thiết.

>>>Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp Thái Bình thông tin liên hệ, chức năng nhiệm vụ

Văn phòng đại diện Vĩnh Lộc của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa có địa chỉ chi tiết như sau:

Địa chỉ: Trụ sở tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm cụ thể và đại diện địa phương của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tại Vĩnh Lộc. Văn phòng đại diện này được đặt tại Trung tâm dạy nghề huyện Vĩnh Lộc, nằm tại trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Tại đây, người lao động và cư dân trong khu vực Vĩnh Lộc có thể tiếp cận với các dịch vụ Bảo hiểm thất nghiệp, gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với nhân viên chuyên viên, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Thông tin địa chỉ này sẽ giúp người lao động tại Vĩnh Lộc dễ dàng xác định và tìm đúng vị trí của văn phòng đại diện Vĩnh Lộc, đồng thời hỗ trợ trong việc đi lại và tìm đường khi cần thiết.

Văn phòng đại diện Nông Cống của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa có địa chỉ chi tiết như sau:

Địa chỉ: Trụ sở tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, xã Minh Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm cụ thể và đại diện địa phương của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tại Nông Cống. Văn phòng đại diện này được đặt tại Trung tâm dạy nghề huyện Nông Cống, nằm tại trung tâm xã Minh Thọ, huyện Nông Cống. Tại đây, người lao động và cư dân trong khu vực Nông Cống có thể tiếp cận với các dịch vụ Bảo hiểm thất nghiệp, gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với nhân viên chuyên viên, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Thông tin địa chỉ này sẽ giúp người lao động tại Nông Cống dễ dàng xác định và tìm đúng vị trí của văn phòng đại diện Nông Cống, đồng thời hỗ trợ trong việc đi lại và tìm đường khi cần thiết.

Văn phòng đại diện Tĩnh Gia của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa có địa chỉ chi tiết như sau:

Địa chỉ: Trụ sở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là địa điểm cụ thể và đại diện địa phương của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tại Tĩnh Gia. Văn phòng đại diện này được đặt tại Trung tâm dạy nghề huyện Tĩnh Gia, nằm tại trung tâm thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia. Tại đây, người lao động và cư dân trong khu vực Tĩnh Gia có thể tiếp cận với các dịch vụ Bảo hiểm thất nghiệp, gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với nhân viên chuyên viên, nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Thông tin địa chỉ này sẽ giúp người lao động tại Tĩnh Gia dễ dàng xác định và tìm đúng vị trí của văn phòng đại diện Tĩnh Gia, đồng thời hỗ trợ trong việc đi lại và tìm đường khi cần thiết.

>>>Địa chỉ bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa ở đâu? liên hệ ngay 1900.633.727

Số điện thoại liên hệ bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa:

Theo thông tin được cung cấp trên Trang Facebook chính thức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, người lao động thất nghiệp trên địa bàn có thể liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ và tư vấn:

Số điện thoại: 0237 3852 310.

Người lao động có thể gọi vào số điện thoại trên trong khung giờ làm việc để được đội ngũ cán bộ tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng như các chính sách hỗ trợ việc làm khác.

Thời gian làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa được chia thành hai buổi trong ngày:

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 hoặc từ 8h00 đến 12h00.

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30.

Tuy nhiên, Trung tâm sẽ không làm việc vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ và ngày nghỉ Tết. Vì vậy, người lao động cần lưu ý thời gian để liên hệ trong khoảng thời gian làm việc hợp lệ để được phục vụ một cách tốt nhất.

>>>Số điện thoại liên hệ bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa, liên hệ ngay 1900.633.727

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa

Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ:

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ và chính xác để đăng ký trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội: Sổ bảo hiểm xã hội được coi là bằng chứng chính xác và cần thiết để xác định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Để đảm bảo tính chính xác và tránh việc giả mạo, Sổ bảo hiểm xã hội nên là bản gốc và đã được chốt thời gian tham gia.

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một tài liệu quan trọng được sử dụng để đăng ký và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Người lao động có thể lấy mẫu Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm hoặc có thể tải mẫu về từ các nguồn thông tin chính thức. Mẫu đơn này thường được cung cấp miễn phí và người lao động chỉ cần điền đúng và đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Người lao động cần chuẩn bị bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động: Đây là tài liệu chứng minh quá trình làm việc của người lao động và định kỳ kết thúc hợp đồng lao động đã được ký kết giữa người lao động và nhà tuyển dụng.

– Quyết định thôi việc: Đây là quyết định chính thức từ phía nhà tuyển dụng thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động không còn làm việc tại công ty đó.

– Quyết định sa thải: Đây là quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do vi phạm các điều khoản quy định hoặc vi phạm nghiêm trọng.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc: Đây là quyết định kỷ luật mà một trong các hình thức kỷ luật là buộc thôi việc.

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Đây là thông báo hoặc thỏa thuận giữa người lao động và nhà tuyển dụng về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo thoả thuận hai bên đạt được.

– Điều này đảm bảo rằng người lao động có các bằng chứng hợp pháp để chứng minh tình trạng thất nghiệp và đáp ứng yêu cầu hồ sơ khi nộp đơn hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Các giấy tờ này phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực để đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của thông tin.

Bên cạnh các giấy tờ đã đề cập ở trên, khi người lao động đến nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau:

– 2 ảnh 3×4 hoặc 2 ảnh 4×6: Đây là các ảnh chụp khuôn mặt của người lao động, được sử dụng để đính kèm vào hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Kích thước ảnh cần tuân thủ quy định để đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn.

– Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân: Đây là bản sao có chứng thực của giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người lao động. Tài liệu này được yêu cầu để xác minh danh tính và thông tin cá nhân của người lao động.

– Bản gốc giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân: Bản gốc của giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cần được mang đến để đối chiếu thông tin với bản sao đã được chứng thực. Điều này đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin cá nhân được đăng ký.

– Quá trình nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu người lao động cung cấp đầy đủ các tài liệu, bao gồm cả ảnh và bản sao chứng thực, để đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của thông tin cá nhân và hồ sơ.

Nộp hồ sơ đã chuẩn bị:

Để tiến hành quy trình đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, người lao động cần đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mà họ muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nộp các giấy tờ này. Qua quy trình nộp hồ sơ, trung tâm sẽ tiếp nhận và xem xét các giấy tờ cung cấp, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ. Sau đó, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ và xác định điều kiện và quyền lợi của người lao động trong việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Qua quá trình này, người lao động sẽ được xử lý hồ sơ và nhận được hướng dẫn cụ thể về các bước tiếp theo và thời gian giải quyết.

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Việc làm năm 2013, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nếu vượt quá thời hạn trên, dù người lao động đáp ứng đủ các điều kiện và nộp đầy đủ hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động sẽ không thể được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời điểm đó. Thay vào đó, khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu và tích lũy để tính vào mức hưởng cho lần tiếp theo khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng quyền lợi của người lao động không bị mất đi hoàn toàn, mà chỉ được lùi lại để hưởng sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Tiếp nhận giải quyết hồ sơ và trả kết quả:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và giấy tờ cần thiết để làm bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ có trách nhiệm tiến hành xem xét và xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian 20 ngày làm việc. Đồng thời, họ sẽ chuyển hồ sơ lên cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét và đưa ra quyết định. Trong trường hợp hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp được gửi qua đường bưu điện, ngày mà hồ sơ được nhận sẽ được xác định dựa trên ngày ghi trên dấu bưu điện khi hồ sơ đến đích. Điều này đảm bảo tính chính xác và đúng thời điểm xử lý hồ sơ để quyết định việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Theo quy định, trong khoảng thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp, nếu người lao động vẫn chưa tìm được việc làm, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đó. Người lao động sẽ nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, nơi mà thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp đã được tiến hành. Sau khi trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận rằng đã giải quyết việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động và đã ghi vào sổ bảo hiểm xã hội, họ sẽ chụp lại trang sổ bảo hiểm xã hội để lưu trữ trong hồ sơ. Qua đó, đảm bảo việc xác nhận và ghi nhận đầy đủ thông tin về trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội của người lao động.

Sau khi trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ sẽ gửi 01 bản quyết định đến Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương để tiến hành việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. Đồng thời, họ cũng sẽ gửi 01 bản quyết định đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp người lao động không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ phải thông báo bằng văn bản cho người lao động đó và nêu rõ lý do tại sao họ không được hưởng quyền lợi này. Điều này giúp đảm bảo rằng người lao động được biết và hiểu rõ về tình hình của họ và có thể tìm kiếm các giải pháp khác để đáp ứng nhu cầu của mình.

>>>Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa, liên hệ ngay 1900.633.727

Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa

Vị trí và chức năng

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, mà còn là một tổ chức có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp liên quan đến việc làm. Trung tâm này được quản lý và chỉ đạo trực tiếp bởi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Với tư cách là một tổ chức pháp nhân, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa được trang bị con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc và các ngân hàng theo quy định hiện hành. Điều này cho phép Trung tâm thu thập, phân tích và dự báo thông tin về thị trường lao động, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm cũng có trách nhiệm cung cấp lao động cho các đơn vị và doanh nghiệp được cấp phép để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, Trung tâm còn tổ chức các khóa đào tạo và tập huấn nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động, cung cấp đào tạo kỹ năng và dạy nghề khác theo quy định của pháp luật. Từ đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đóng góp vào việc xây dựng một môi trường lao động thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động tiếp cận với công việc phù hợp và ổn định.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa không chỉ đơn thuần là một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, mà còn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp liên quan đến việc làm. Trung tâm này được quản lý và chỉ đạo trực tiếp bởi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Với tư cách là một tổ chức pháp nhân, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa được trang bị con dấu riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc và các ngân hàng theo quy định hiện hành. Điều này cho phép Trung tâm thực hiện mọi hoạt động tài chính một cách chính thức và minh bạch.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 38 của Luật việc làm 2013. Trung tâm có trách nhiệm thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu vực tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, Trung tâm cũng có vai trò quan trọng trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Từ những chức năng và nhiệm vụ trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đóng góp quan trọng vào việc tạo ra một môi trường lao động thuận lợi và cung cấp cơ hội việc làm ổn định cho người lao động trong khu vực.

Trách nhiệm của Trung tâm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm quan trọng trong việc giúp đỡ người lao động tìm kiếm việc làm và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường lao động trong khu vực. Với tư cách là một đơn vị sự nghiệp có thu và được quản lý trực tiếp bởi Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm không chỉ thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin việc làm mà còn chịu trách nhiệm trong việc xây dựng chính sách và quy định hướng dẫn trong lĩnh vực này.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của mình. Đồng thời, Trung tâm cũng xác định mục tiêu xây dựng một quy chế hoạt động toàn diện, tuân thủ hướng dẫn từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ việc làm.

Mỗi năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đề ra và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo sự chuẩn bị và triển khai các hoạt động theo đúng tiến độ và mục tiêu đã đề ra, đồng thời đáp ứng nhu cầu của cộng đồng lao động trong tỉnh.

tranh-chap-bao-hiem-that-nghiep-thanh-hoa

>>> Xem thêm: Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa – Hotline: 1900.633.727

Trung tâm cũng chú trọng thực hiện đúng quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại đây, tuân thủ các quy định về chế độ, mức lương, và điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo sự công bằng và tôn trọng quyền lợi của nhân viên trong Trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa cũng cam kết thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, và những người được tư vấn và giới thiệu việc làm. Điều này đảm bảo sự đáng tin cậy và trách nhiệm của Trung tâm trong việc hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động trong khu vực.

Trung tâm tiến hành theo dõi tình trạng việc làm của người lao động trong các trường hợp như hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên, việc theo dõi sẽ được tiến hành trong thời gian kéo dài 12 tháng. Điều này giúp đánh giá và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong suốt thời gian làm việc.

Trung tâm cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác và hữu ích để giúp các bên liên quan đưa ra quyết định trong lĩnh vực việc làm.

Trung tâm thực hiện phân tích và dự báo thị trường lao động để xây dựng kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Qua việc phân tích và dự báo, Trung tâm đóng góp vào việc xác định xu hướng, nhu cầu và cung-cầu của thị trường lao động, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp và hướng dẫn phát triển kinh tế-xã hội.

Cuối cùng, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về hoạt động dịch vụ việc làm của mình. Định kỳ mỗi 6 tháng và hàng năm, Trung tâm thực hiện việc này theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc báo cáo này giúp cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm và đánh giá hiệu quả của các dịch vụ việc làm, từ đó đề xuất các cải tiến và điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

>>>Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, liên hệ ngay 1900.633.727

Làm ở tỉnh khác, về trợ cấp thất nghiệp có được hay không?

Theo hướng dẫn về quy trình nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, khoản 1 của Điều 17 trong Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định chi tiết như sau:

Trong khoảng thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động không có việc làm và muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 16 của Nghị định trên. Hồ sơ này sẽ được nộp tại trung tâm dịch vụ việc làm địa phương mà người lao động mong muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Điều này đảm bảo rằng người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa phương thuận tiện cho mình và giúp trung tâm dịch vụ việc làm có thông tin đầy đủ và chính xác để tiến hành xét duyệt hồ sơ. Qua đó, quy trình này đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc xử lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Theo quy định, người lao động thất nghiệp có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp tại một địa phương cụ thể có thể nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc cùng địa phương đó.

Nghĩa là, ngay cả khi người lao động không làm việc tại Thanh Hóa nhưng lại muốn nhận trợ cấp tại địa phương này, họ hoàn toàn có thể chọn một trong các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa để nộp hồ sơ.

Điều này cho phép người lao động tự do lựa chọn nơi nộp hồ sơ thuận tiện nhất cho mình mà không bị ràng buộc bởi địa điểm làm việc trước đây. Đồng thời, việc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa phương mong muốn giúp trung tâm dịch vụ việc làm có thông tin đầy đủ và chính xác để xét duyệt hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Khi đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị và mang theo một số loại giấy tờ quan trọng như sau:

(1) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đây là đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động điền thông tin cá nhân và yêu cầu hỗ trợ.

(2) Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm: Đây là phiếu do trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp, chứa thông tin về việc lao động đã tư vấn hoặc giới thiệu về các cơ hội việc làm.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động: Đây là những giấy tờ quan trọng để chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm hợp đồng lao động hết hạn, quyết định thôi việc, quyết định sa thải, thông báo chấm dứt hợp đồng lao động,…

(4) Bản gốc sổ bảo hiểm xã hội: Đây là bản gốc của sổ bảo hiểm xã hội, chứng minh rằng người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội.

(5) Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân: Đây là bản sao của Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để xác minh thông tin cá nhân của người lao động.

Việc chuẩn bị và mang theo đầy đủ các giấy tờ này khi đi nộp hồ sơ sẽ giúp người lao động có đầy đủ thông tin và chứng minh về tình trạng thất nghiệp của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận và xem xét hồ sơ một cách chính xác và nhanh chóng.

Theo quy định, hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình, chỉ khi đã thực hiện thông báo này mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, Tổng Đài Tư Vấn đề xuất bạn nên chọn trung tâm dịch vụ việc làm gần nhất để thuận tiện trong việc thông báo thông tin về việc làm của mình trong tương lai.

Việc đến trung tâm dịch vụ việc làm hàng tháng để thông báo tình hình tìm kiếm việc làm là một yêu cầu quan trọng để duy trì quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bằng việc thường xuyên cập nhật về tình trạng tìm việc của mình, người lao động đang chứng minh rằng họ đang nỗ lực và tích cực tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Điều này giúp đảm bảo rằng trợ cấp thất nghiệp được cung cấp cho những người thực sự cần thiết và đồng thời tạo sự cân đối và minh bạch trong quản lý hỗ trợ từ phía trung tâm dịch vụ việc làm.

Tuy nhiên, để tiện lợi và tiết kiệm thời gian, việc chọn trung tâm dịch vụ việc làm gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn là một lựa chọn cần thiết. Điều này giúp bạn dễ dàng đến trung tâm để thực hiện các thủ tục thông báo việc làm hàng tháng và nhận trợ cấp thất nghiệp một cách thuận tiện.

>>>Làm ở tỉnh khác, về trợ cấp thất nghiệp có được hay không? liên hệ ngay 1900.633.727

Nội dung tư vấn bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa

Khi tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội, người lao động thường gặp khó khăn trong việc hiểu rõ về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi và lợi ích mà họ có được. Đặc biệt, trong trường hợp người lao động đang trải qua giai đoạn thất nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới. Với mục tiêu hỗ trợ người lao động trên toàn quốc hiểu rõ hơn về các quy định và chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cũng như để giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp.

Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng người lao động được thông tin chính xác và đầy đủ về quyền và lợi ích mà họ có trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. BHTN sẽ cung cấp hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp, từ quy trình đăng ký, yêu cầu điều kiện, đến các quyền lợi và trợ cấp mà người lao động có thể được hưởng.

Ngoài việc giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin, BHTN cũng sẽ hỗ trợ người lao động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Dịch vụ tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp  cung cấp một loạt các nội dung chi tiết và đầy đủ nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ trong quá trình xin hưởng các quyền lợi liên quan. Các nội dung tư vấn bao gồm:

– Tư vấn về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp: cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện cần thiết để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm thời gian làm việc, thời gian đóng bảo hiểm, và các quy định khác liên quan.

– Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết: Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ người lao động trong việc soạn thảo hồ sơ và thu thập các giấy tờ cần thiết để đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp một cách chính xác và đầy đủ.

– Tư vấn về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp:  cung cấp thông tin chi tiết về các quy định và cách tính toán mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động hiểu rõ về số tiền mà họ có thể được hưởng theo quy định.

– Tư vấn về thời gian được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp: giải đáp về thời gian và quy định liên quan đến việc nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm thời hạn và điều kiện để tiếp tục nhận trợ cấp.

– Tư vấn về địa chỉ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đội ngũ tư vấn sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn về việc đăng ký địa chỉ để nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định của cơ quan chức năng.

– Tư vấn về trình tự và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp: hướng dẫn chi tiết về trình tự và thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cách nộp đơn, thời gian xét duyệt và các quy định khác liên quan.

– Tư vấn về các trường hợp tạm ngưng, tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp:  giúp người lao động hiểu rõ về các trường hợp tạm ngưng và tạm dừng việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cùng các quy định và điều kiện liên quan.

– Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc, khó giải quyết:  sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và khó khăn mà người lao động gặp phải trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ và giải quyết hiệu quả.

>>>Dịch vụ tư vấn bảo hiểm thất nghiệp ở Thanh Hóa tại Tổng Đài Tư Vấn, liên hệ ngay 1900.633.727

Một số câu hỏi thắc mắc khi sử dụng dịch vụ tư vấn bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa tại Tổng Đài Tư Vấn

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại Điều 49 của Luật Việc làm 2013. Các điều kiện này bao gồm:

– Người lao động phải thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Người lao động chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có một số trường hợp không được hưởng chế độ này, bao gồm việc tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc việc nhận lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

– Người lao động đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc, hoặc trong trường hợp ký hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, thì đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi nghỉ việc.

– Người lao động phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nghỉ việc theo quyết định của công ty hoặc doanh nghiệp.

– Sau khi nộp hồ sơ, người lao động không tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Việc đáp ứng đủ các điều kiện trên là cần thiết để người lao động có thể được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo sự hỗ trợ tài chính cho người lao động trong thời gian tìm kiếm việc làm mới.

>>>Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì? liên hệ ngay 1900.633.727

Quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian hưởng như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được quy định chi tiết như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được tính dựa trên 60% mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng liền kề trước khi trở thành người thất nghiệp. Tuy nhiên, mức trợ cấp này không được vượt quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Nếu người lao động không thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, thì mức trợ cấp không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, áp dụng cho người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Điều này đảm bảo rằng mức trợ cấp thất nghiệp mà người lao động nhận được sẽ phù hợp với mức lương trước khi trở thành người thất nghiệp, giúp người lao động duy trì cuộc sống và tái hòa nhập vào thị trường lao động một cách thuận lợi.

tong-da-bao-hiem-that-nghiep-thanh-hoa

Thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được quy định cụ thể như sau:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính dựa trên số năm và số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ khi tham gia. Theo đó, khi người lao động đã đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng bảo hiểm thất nghiệp, sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng. Sau đó, mỗi khi người lao động đóng thêm 12 tháng (tương đương 1 năm), sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, mức tối đa không được vượt quá 12 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Điều này có nghĩa là người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo tỷ lệ số tháng đã đóng bảo hiểm. Điều kiện là phải đóng đủ số tháng quy định và không vượt quá mức tối đa 12 tháng trợ cấp. Thời gian này giúp đảm bảo rằng người lao động có sự hỗ trợ tài chính liên tục trong giai đoạn tìm kiếm việc làm mới và thích nghi với tình hình thất nghiệp.

>>>Chuyên viên tư vấn quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian hưởng như thế nào? liên hệ ngay 1900.633.727

Đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao lâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư 28/2015/TT–BLĐTBXH về cách tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp, các điều kiện và phương pháp tính toán được mô tả chi tiết như sau:

Thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính bằng cách trừ thời gian đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần tìm hiểu về phương thức tính toán chi tiết:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu sẽ bằng tổng thời gian đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Trong trường hợp này, mỗi tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính như 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó.

Điều này có nghĩa là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính toán và lưu trữ cho việc sử dụng trong tương lai. Khi người lao động gặp tình huống thất nghiệp sau này, thời gian đã đóng bảo hiểm trước đó sẽ được trừ đi từ thời gian bảo lưu, để xác định thời gian thực tế còn lại mà người lao động có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông qua cách tính này, người lao động có thể tận dụng các thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó khi cần lãnh trợ cấp thất nghiệp, giúp đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tài chính liên tục trong quá trình tìm kiếm việc làm mới.

>>>Đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao lâu? liên hệ ngay 1900.633.727

Trên đây là toàn bộ thông tin để giải đáp thắc mắc về Bảo hiểm thất nghiệp Thanh Hóa mà Đội ngũ luật sư của Tổng Đài Tư Vấn muốn cung cấp cho quý bạn đọc. Trong quá trình theo dõi, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.633.727 để được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ nhất!

Tổng Đài 1900.633.727 là tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật Thiên Mã có trách nhiệm và quyền hạn tư vấn luật đa lĩnh vực như đất đai, hôn nhân & gia đình, hình sự, dân sự, bảo hiểm xã hội… Chúng tôi không phải là cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi không mạo danh bất cứ cơ quan đoàn thể nào. Quý khách hàng có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ đến hotline tổng đài của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900.9068

  1900633727