Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì? Ý nghĩa, quyền lợi của BHYT 5 năm liên tục

thoi-diem-du-5-nam-lien-tuc-la-gi

Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì? Các quy định về đối tượng, cách tính thời điểm đóng BHYT 5 năm liên tục và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục hiện nay. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật sư của Tổng Đài Tư Vấn sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về vấn đề liên quan đến thời điểm 5 năm liên tục. Trong quá trình tìm hiểu nội dung, nếu bạn đọc gặp bất kỳ vướng mắc nào về BHYT, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn BHXH tại tổng đài chúng tôi qua số điện thoại 1900.633.727 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

thoi-diem-du-5-nam-lien-tuc-la-gi
Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì?

Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì?

>> Luật sư tư vấn quy định về thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì chính xác nhất, gọi ngay 1900.633.727

Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế có quy định về thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì? Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Trường hợp có gián đoạn thì thời gian gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Thời điểm đủ 5 năm có ý nghĩa trong việc làm căn cứ để xác lập các quyền ưu tiên đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Đối với từng đối tượng khác nhau, pháp luật quy định các tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế khác nhau.

Trong trường hợp bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì theo quy định hiện hành, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được tư vấn luật lao động chính xác nhất!

khai-niem-thoi-diem-du-5-nam-lien-tuc-la-gi
Khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì?

Đối tượng mua bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

>> Luật sư tư vấn đối tượng mua BHYT 5 năm liên tục theo quy định, gọi ngay 1900.633.727

Căn cứ theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, đối tượng mua bảo hiểm y tế 5 năm liên tục bao gồm:

– Người lao động, người sử dụng lao động theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

– Các đối tượng tham gia do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo;

– Các đối tượng tham gia do ngân sách nhà nước đóng;

– Các đối tượng tham gia do ngân sách nhà nước hỗ trợ;

– Các đối tượng tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Trong trường hợp bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì và đối tượng mua BHYT 5 năm liên tục theo quy định hiện hành, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được tư vấn luật chính xác nhất!

Thời điểm đủ 5 năm liên tục được ghi nhận trong thẻ BHYT như thế nào?

>> Luật sư tư vấn về thời điểm 5 năm liên tục trong thẻ BHYT, gọi ngay 1900.633.727

Thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục sẽ được ghi nhận và thể hiện trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó. Cụ thể, nếu thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong vòng 5 năm thì trong thẻ sẽ có dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ ngày …/ …/ …”. Dòng chữ này là một trong những dấu hiệu đơn giản nhất để người tham gia và cơ sở ý tế xác định được thời gian đóng bảo hiểm y tế. Điều này được quy định cụ thể tại điểm 1.9 Khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về thông tin in trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng.

Cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

>> Luật sư tư vấn chính xác cách tính thời điểm đóng BHYT 5 năm liên tục, gọi ngay 1900.633.727

Cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục đối với từng đối tượng được quy định như sau:

– Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ là phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp nhưng dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc theo mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam đặt ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài công tác, học tập, làm việc được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

– Người lao động khi đi lao động tại nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi nước ngoài lao động được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

– Người lao động đang trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định Luật việc làm thì thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo y tế.

– Đối tượng được quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập, công tác tại quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì thời gian đó cũng được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Trong trường hợp bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì và cách tính thời điểm đóng BHYT 5 năm liên tục theo quy định hiện hành, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

>> Luật sư tư vấn quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, gọi ngay 1900.633.727

Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp. Theo đó, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có thời gian tham gia 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 lần tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 của Nghị định này thì được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Cụ thể:

· Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng quyền lợi sau:

– Không phải nộp số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh;

– Được cơ sở khám chữa bệnh cấp hóa đơn thu với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh không phải cùng chi trả tiền khám bệnh, chữa bệnh trong năm đó.

· Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng quyền lợi sau:

– Người khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải thanh toán toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đồng chi trả tại các cơ sở khám chữa bệnh.

– Được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Trong trường hợp bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì và quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định hiện hành, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

>> Luật sư tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục theo quy định, gọi ngay 1900.633.727

Để được hưởng quyền lợi của chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục người có thẻ bảo hiểm cần đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. Cụ thể:

– Đã tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 05 năm liên tục, điều này được ghi nhận ngay trên thẻ bảo hiểm y tế về thời điểm đủ điều kiện

– Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Số tiền đồng chi trả được hiểu là khoản tiền mà người bệnh phải cùng chi trả với cơ quan bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ % mà người đó được hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế.

– Khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Điều này có nghĩa, để được hưởng quyền lợi tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục, người bệnh phải khám, chữa bệnh đúng tuyến. Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định khám chữa bệnh đúng tuyến bao gồm các trường hợp sau:

+ Người tham gia bảo hiểm đến khám chữa bệnh được ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của mình;

+ Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc tuyến huyện và đến khám chữa bệnh các cơ sở cùng tuyến trong cùng tỉnh;

+ Cấp cứu;

+ Người tham gia bảo hiểm y tế được cơ sở có thẩm quyền cho phép chuyển tuyến theo đúng quy định;…

Trong trường hợp bạn đọc có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến khái niệm thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì và điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục theo quy định hiện hành, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Thủ tục hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Anh Đăng (Thanh Hóa) có câu hỏi:

“Xin chào chuyên viên tư vấn, tôi có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trên 5 năm liên tục. Đầu trước tôi đã làm thủ tục chuyển đổi mức hưởng để hưởng quyền lợi của chế độ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi đáp ứng đủ điều kiện. Năm nay tôi có đi khám, chữa bệnh tại cơ sở nơi tôi đăng ký ban đầu vài lần và số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Vậy nên tôi muốn hỏi chuyên viên tư vấn bảo hiểm cách thức để được thanh toán lại phần chi phí này, hay thủ tục hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Mong chuyên viên hỗ trợ tư vấn!”

 

>> Luật sư tư vấn thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục nhanh chóng nhất, gọi ngay 1900.633.727

Chuyên viên tư vấn trả lời:

Xin chào anh Đăng, cảm ơn anh đã tin tưởng gửi câu hỏi cho chúng tôi. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về thủ tục này, chuyên viên xin giải đáp như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu hưởng quyền lợi chế độ bảo hiểm khi thời điểm đủ 5 năm liên tục bao gồm các giấy tờ sau:

– Thẻ bảo hiểm y tế;

– Bản sao các giấy tờ tùy thân có ảnh như: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;

– Bản chính hóa đơn viện phí nơi người bệnh khám, chữa bệnh.

Bước 2: Người tham gia bảo hiểm y tế đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để yêu cầu thanh toán

Trường hợp 1: người bệnh có số tiền cùng chi trả một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì chỉ cần thực hiện đúng theo các thủ tục khám chữa bệnh, không phải thanh toán phần chi phí đồng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Trường hợp 2: người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà lớn hơn 06 tháng lương cơ sở sẽ yêu cầu cơ quản bảo hiểm thanh toán phần chi phí đồng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Như vậy, thưa anh Đăng, nếu số tiền anh cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại cơ sở này lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. thì anh sẽ chuẩn bị các giấy tờ nêu trên đến tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ cho anh để thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục, nếu anh Đăng gặp bất kỳ khó khăn nào cần chuyên viên hỗ trợ, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ kịp thời!

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi có sai sót được thực hiện như thế nào?

Chị Lan (Hà Tĩnh) có câu hỏi:

“Thưa chuyên viên, tôi có quá trình tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục. Trên ứng dụng Vssid, thông tin này hiển thị đúng, tuy nhiên trên thẻ bảo hiểm y tế của tôi thời điểm tham gia bảo hiểm y tế chưa đủ 5 năm. Vậy chuyên viên cho tôi hỏi về thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi có sai sót được thực hiện như thế nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!”

 

>> Luật sư tư vấn thủ tục đổi thẻ BHYT 5 năm liên tục khi sai sót nhanh nhất, gọi ngay 1900.633.727

Chuyên viên tư vấn:

Thưa chị Lan, theo quy định tại Công văn số 238/BHXH-CNTT năm 2018, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế bị sai sót thông tin về thời gian tham gia trên thẻ thì chỉ cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để yêu cầu cấp đổi thông qua thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. Thủ tục cấp lại, đổi thẻ BHYT thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Hồ sơ bao gồm Tờ khai theo Mẫu TK1-TS và giấy tờ chứng minh trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn;

Bước 2: Nộp hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tại cơ quan BHXH

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Thời gian đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 4: Người tham gia BHYT nhận kết quả giải quyết.

Như vậy, trường hợp chị Lan đổi thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục khi có sai sót sẽ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo các bước nêu trên tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ.

Bài viết trên đây là chia sẻ của Luật sư Tổng Đài Tư Vấn về thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì theo quy định của pháp luật hiện hành và các vấn đề pháp lý có liên quan. Hy vọng thông tin trong bài viết trên sẽ giúp người lao động nắm rõ quy định và bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu còn thắc mắc liên quan đến chế độ BHYT, bạn đọc vui lòng liên hệ hotline 1900.633.727 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

  1900633727