Mức thuế, phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm 2023

tach-thu-hoi-dat-phai-thoa-thuan-voi-dan

Đất rừng sản xuất hiện nay được sử dụng chủ yếu trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. Vậy nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm thì có được không? Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu? Bài viết dưới đây của Tổng Đài Tư Vấn sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến các câu hỏi trên. Mọi thắc mắc của bạn đọc về mức phí chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn luật đất đai qua số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

phi-chuyen-doi-dat-rung-san-xuat-sang-dat-trong-cay-lau-nam
Mức thu tiền sử dụng đất, phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Mức thu phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

>> Luật sư tư vấn chính xác các khoản phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, gọi ngay 1900.6174

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, bạn phải nộp các chi phí sau đây:

Tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Số tiền thuế mà chủ sử dụng đất rừng sản xuất cần phải nộp được xác định bằng số thuế phát sinh trừ số thuế được miễn giảm. Trong đó cách xác định số thuế phát sinh sẽ là diện tích đất cần tính thuế nhân giá 1m2 đất sử dụng nhân thuế suất.

Lệ phí địa chính

Căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí địa chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất do HĐND cấp tỉnh quyết định căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất do HĐND cấp tỉnh quyết định căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất do HĐND cấp tỉnh quyết định căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đảm bảo nguyên tắc: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến lệ phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư tư vấn luật đất đai qua số hotline 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

le-phi-chuyen-doi-dat-rung-san-xuat-sang-dat-trong-cay-lau-nam
Các khoản phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không?

Chị Trang (Vũng Tàu) có câu hỏi dành cho Luật sư như sau:

“Thưa Luật sư, tôi có một thắc mắc mong Luật sư tư vấn cho tôi. Tôi đang sử dụng một mảnh đất rừng sản xuất là rừng trồng do mẹ tôi để lại sau khi mất. Nay tôi đang muốn dùng đất đó để trồng cây cao su.

Luật sư cho tôi hỏi là có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm không? Mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn!”

 

>> Luật sư tư vấn chính xác chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm có phải xin phép không, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Chào chị Trang! Chúng tôi đã nhận được câu hỏi thắc mắc của chị Trang, chúng tôi xin được giải đáp cụ thể như sau:

Căn cứ theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm đều được phân chia vào nhóm đất nông nghiệp.

Điểm c khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;”

Có thể thấy, đất rừng sản xuất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Tuy nhiên việc chuyển mục đích sử dụng đất này phải được Cơ quan nhà nước cấp phép.

Áp dụng vào trường hợp của chị Trang, mảnh đất của chị là rừng trồng, thuộc nhóm đất rừng sản xuất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, cụ thể là trồng cao su. Tuy nhiên phải đảm bảo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện khác tại Điều 52 Luật Đất đai 2013Điều 19 Luật Lâm nghiệp 2017.

Trong trường hợp chị Trang còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thủ tục, chi phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn chính xác nhất!

Điều kiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm

>> Luật sư tư vấn chính xác các điều kiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm 2023, gọi ngay 1900.6174

Đất rừng sản xuất được phân chia vào nhóm đất nông nghiệp theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013. Đất trồng cây lâu năm cũng được phân chia vào nhóm đất nông nghiệp theo điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013. Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, đất rừng sản xuất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Do đó, đất rừng sản xuất sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm nếu được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với rừng tự nhiên thuộc nhóm đất rừng sản xuất thì theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp 2017, rừng tự nhiên sẽ không được chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, trừ trường hợp được Chính phủ phê duyệt dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác thì rừng tự nhiên sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Căn cứ chung để chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 như sau:

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng thì điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng được quy định cụ thể tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp 2017 như sau:

– Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

– Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

– Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến điều kiện, mức thu phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn pháp luật nhanh chóng nhất!

Muốn chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm thì cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Chị Hồng (TP Hồ Chí Minh) có thắc mắc cần giải đáp như sau:

“Kính chào Luật sư, tôi có một thắc mắc mong Luật sư giải đáp. Tôi hiện đang được sử dụng một mảnh đất rừng sản xuất là rừng trồng tại Bình Định. Nay tôi đang muốn chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm để kinh doanh ca cao.

Xin hỏi trường hợp này tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào để được chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm? Mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn!”

 

>> Luật sư hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm đầy đủ nhất, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Chào chị Hồng! Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến Tổng Đài Tư Vấn! Chúng tôi xin được tư vấn cho chị một cách chi tiết như sau:

Như đã phân tích trên, rừng trồng thuộc loại đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm đều được phân loại vào nhóm đất nông nghiệp, tuy nhiên mục đích sử dụng của 2 loại đất này là khác nhau.

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, đất rừng sản xuất có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp. Do đó, đất rừng sản xuất sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm nếu được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, đối với trường hợp của chị Hồng là xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây lâu năm thì buộc phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chị Hồng cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT còn quy định về hồ sơ trình UBND có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chị Hồng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Các loại giấy tờ đã nêu trên;

– Biên bản xác minh thực địa;

– Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của UBND tỉnh;

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

– Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05.

Trong trường hợp chị Hồng còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến hồ sơ và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư Tổng Đài Tư Vấn qua số 1900.6174 để được Luật sư hỗ trợ trọn vẹn nhất!

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm được thực hiện như thế nào?

Chị Hoài (Cần Thơ) có câu hỏi cần hỗ trợ giải đáp như sau:

“Thưa Luật sư, tôi có một thắc mắc mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Luật sư cho tôi hỏi, tôi muốn chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm cần thực hiện theo thủ tục như thế nào? Mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn!”

 

>> Luật sư tư vấn trình tự thực hiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm nhanh chóng, chính xác, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Chào chị Hoài, cảm ơn chị đã tin tưởng Tổng Đài Tư Vấn! Chúng tôi xin được tư vấn cho chị dựa trên các quy định hiện hành như sau:

Để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, chị Hoài cần thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ: Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013, đối với trường hợp của chị Hoài là xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm thì buộc phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, chị Hoài cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nộp hồ sơ: Căn cứ theo khoản 1, khoản 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP), chị có thể nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Phòng tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện các việc theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

+ Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Hướng dẫn chị thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

– Bước 3: Chị sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn của Phòng tài nguyên và môi trường.

– Bước 4: Trả kết quả:

Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thủ tục thực hiện và lệ phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ giải quyết thủ tục nhanh nhất!

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm mất bao lâu?

>> Luật sư tư vấn chính xác thời gian chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, gọi ngay 1900.6174

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định thời hạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là không quá 15 ngày.

Thời gian 15 ngày được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian không quá 03 ngày.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Tức là tối đa không quá 25 ngày.

Trong trường hợp bạn đọc còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến thời gian chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn luật nhanh chóng nhất!

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm bị xử phạt như thế nào?

Anh Lâm (Đồng Tháp) có câu hỏi dành cho Luật sư như sau:

“Kính chào Luật sư, tôi vừa thuê một mảnh đất rừng sản xuất 50 ha tại Khánh Hòa với mục đích ban đầu là trồng bạch đàn, tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý của mảnh đất này. Từ trước đến nay công việc chính của gia đình tôi là trồng ca cao nên nay tôi muốn đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm để trồng ca cao. Tuy nhiên tôi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Cho hỏi trường hợp này tôi có bị phạt không ạ? Chân thành cảm ơn Luật sư!”

 

>> Luật sư tư vấn chính xác mức phạt khi tự ý chuyển đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Thân chào anh Lâm, chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ anh. Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin được giải đáp cho anh như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức phạt khi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng như sau:

“Điều 10. Sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai

1. Chuyển đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta trở lên.”

Đối với trường hợp của anh Lâm, anh muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên anh lại tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm, với diện tích đất chuyển đổi trái phép là 50 ha, anh đã vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Do đó, anh có thể bị xử phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp Anh Lâm còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến mức phạt khi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn chính xác nhất!

Đất rừng sản xuất có chuyển nhượng được không?

Anh Huy (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) có câu hỏi dành cho Luật sư như sau:

“Kính chào Luật sư, tôi có một câu hỏi hy vọng Luật sư giải đáp hộ tôi. Gia đình tôi có một mảnh đất rừng sản xuất là rừng trồng 120 ha tại Lâm Đồng. Nay mẹ tôi bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật nên gia đình tôi dự định sẽ chuyển nhượng mảnh đất rừng sản xuất đó cho bà L – có cùng hộ khẩu tại khu đất rừng của nhà tôi. Liệu đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng không? Chân thành cảm ơn Luật sư!”

 

>> Luật sư tư vấn chính xác điều kiện chuyển nhượng đất rừng sản xuất theo quy định pháp luật, gọi ngay 1900.6174

Trả lời:

Thân chào anh Huy, chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ anh. Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin được giải đáp cho anh như sau:

Đất rừng sản xuất muốn chuyển nhượng cho người khác cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đất chuyển nhượng phải đáp ứng 04 điều kiện chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

– Hạn mức cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng được quy định tại Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

– Theo khoản 1 Điều 192 Luật Đất đai 2013, đất rừng sản xuất có thể chuyển nhượng được nhưng chỉ được chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.”

– Cuối cùng, người nhận chuyển nhượng đất rừng sản xuất cũng phải có mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dựa trên những quy định trên, áp dụng vào trường hợp của anh Huy như sau: Đất rừng trồng của nhà anh thuộc nhóm đất rừng sản xuất có thể chuyển nhượng được; Hạn mức mảnh đất là 120 ha, đáp ứng điều kiện về hạn mức nhận chuyển nhượng đất rừng sản xuất. Người nhận chuyển nhượng đất từ nhà anh là bà L – có cùng hộ khẩu tại khu đất rừng nhà anh thì sẽ đáp ứng điều kiện về đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất.

Ngoài ra, bà L sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng đất. Cuối cùng, nếu mảnh đất nhà anh đáp ứng các điều kiện chung tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì anh sẽ đủ điều kiện chuyển nhượng đất rừng sản xuất là rừng trồng cho bà L.

Trong trường hợp anh Huy còn bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến chuyển nhượng đất rừng sản xuất theo quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua số điện thoại 1900.6174 để được Luật sư giải đáp nhanh chóng, chính xác!

Trên đây là toàn bộ bài viết về vấn đề xoay quanh vấn đề thủ tục, mức thu tiền sử dụng đất, lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm Luật sư Tổng Đài Tư Vấn cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng bài viết này đã chia sẻ cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn có thể tự thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm một cách nhanh chóng, đúng pháp luật. Nếu có thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề trên, đừng ngần ngại kết nối ngay đến với chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

  1900633727