Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu mới nhất hiện nay

mau-tranh-chap-dat-dai-co-giay-chung-nhan

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu thực hiện như thế nào? Đó là một trong những tài liệu, thành phần của thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức cá nhân để đảm bảo quyền lợi của mình. Hôm nay, Tổng đài tư vấn xin giới thiệu tới bạn đọc một số thông tin cơ bản về mẫu đơn.  Mọi vướng mắc của các bạn liên quan đến vấn đề trên, vui lòng kết nối trực tiếp đến với Luật sư của Tổng Đài Tư Vấn thông qua số hotline 1900.6174 để được tư vấn kịp thời và nhanh chóng nhất!

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về việc mẫu đơn xin cấp sổ đỏ? Gọi ngay 1900.6174

Anh Toàn (Quảng Ngãi) có câu hỏi như sau:

Xin chào Luật sư, Tôi được ba tôi một thửa đất có diện tích là 120m2 vào năm 2022, nhưng mà chưa có sổ đỏ. Tôi nay muốn cấp sổ đỏ mảnh đất này nhưng tôi không biết thực hiện thủ tục như thế nào? Mẫu đơn để xin cấp sổ đỏ lần đầu thực hiện ra sao? Xin Luật sư giúp tôi. Cảm ơn.

Chào anh Toàn, cảm ơn anh Toàn đã tin tưởng đặt câu hỏi về vấn đề này cho dịch vụ chúng tôi hỗ trợ. Sau đây là câu trả lời về vấn đề trên của chi:

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ Điều 100, 101 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18, 20, 22, 23, 24 của  Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về điều kiện cấp sổ đỏ đầu được chia thành hai trường hợp  như sau:

– Trường hợp 1, đối với đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đất đó phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Các giấy tờ về quyền được sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình mà thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam.
 • sổ đỏ được cấp  tạm thời;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho đối với quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ mà giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
 • Giấy tờ chuyển nhượng về quyền sử dụng đất, mua bán về nhà ở gắn liền với đất ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Uỷ ban nhân dân của cấp xã xác nhận là đã sử dụng từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.
 • Các giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ về mua nhà ở mà thuộc sở hữu nhà nước.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất đai do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất (như là Bằng để khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở…)
 • Các loại giấy tờ khác liên quan  được xác lập từ trước ngày 15/10/1993 như là Sổ mục về kê đất, sổ kiến điền …

mau-don-xin-cap-so-do-lan-dau-theo-quy-dinh-hien-nay

– Trường hợp 2, đối với đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

 • Đất đang sử dụng đất từ trước ngày 01/7/2014.
 • Anh Toàn phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối tại vùng mà có điều kiện về kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện về kinh tế – xã hội mà đặc biệt khó khăn.
 • Đất phải được Uỷ ban nhân dân của cấp xã nơi có đất mà xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp đất đai.

Như vậy, điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu không có quy định về diện tích tối thiểu. Chỉ cần anh Toàn đáp ứng điều kiện theo từng trường hợp cụ thể như trên là được cấp sổ đỏ.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về việc mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu? Gọi ngay 1900.6174

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu

Mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu khi anh Toàn cần khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: (1)……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../…..

Người nhận hồ sơ

 

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa)(2): ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ thường trú(3): …………………………………………………………………………

2. Đề nghị:(4) – Đăng ký QSDĐ ⬜

– Cấp GCN đối với đất ⬜

Đăng ký quyền quản lý đất ⬜

Cấp GCN đối với tài sản trên đất ⬜

(Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký (5) …………………………………………………………………………….

3.1. Thửa đất số: …………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;

3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………………………;

3.4. Diện tích: …………… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………………. , từ thời điểm: ……………………..;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ………………………………………………………..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng(6): …………………………………………………………………………;

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng ………………………………………………………………………………………..;

4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình(7): …………………………………………………………………………; 

b) Diện tích đất xây dựng: …………………….. (m²);

c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ………………………;

d) Sở hữu chung: ……………………………..m², sở hữu riêng: ……………………………..m²;

đ) Kết cấu: ……………………………………..; e) Số tầng: ………………………………………;

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………………………

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:(8) 4.3. Cây lâu năm:(8)
a) Loại cây chủ yếu: ……………………….

b) Diện tích: ………………………….. m²;

c) Nguồn gốc tạo lập:

– Tự trồng rừng:⬜

– Nhà nước giao không thu tiền:⬜

– Nhà nước giao có thu tiền: ⬜

– Nhận chuyển quyền: ⬜

– Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……..  ⬜

d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m2;

đ) Thời hạn sở hữu đất đến: ………………………

a) Loại cây chủ yếu: ……………….;

b) Diện tích: …………………………m²;

c) Sở hữu chung: …………………..m²,

Sở hữu riêng: ………………………m²;

d) Thời hạn sở hữu đến: …………………

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:(9)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:(10) …………………………………………

Đề nghị khác: …………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………………………..

2. Nguồn gốc sử dụng đất đai: ………………………………………………………………………….

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: ………………………………………………..

4. Thời điểm để tạo lập tài sản gắn liền với đất: ……………………………………………………….

5. Tình trạng mà tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ………………………………………

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………………….

7. Nội dung khác: ………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm …

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

>>Xem thêm: Cấp sổ đỏ lần đầu như thế nào? Cần những giấy tờ nào?

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu

Nhằm phần điền vào các nội dung, thông tin còn thiếu ở mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu chính xác và đầy đủ thì chúng tôi có hướng dẫn dưới đây:

(1)Đối với cá nhân, hộ gia đình thì cần ghi là Uỷ ban nhân dân của cấp huyện nơi có đất; còn với tổ chức là Uỷ ban nhân dân của cấp tỉnh nơi có đất.

(2) Hộ gia đình xin cấp sổ đỏ thì cần ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó thì ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu như có) của 2 vợ chồng chủ hộ (người mà có chung quyền sử dụng đất của hộ).

(3) Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình, cá nhân theo như trên sổ hộ khẩu (nếu như có nơi thường trú mới nhất cần thì phải ghi theo nơi mới nhất).

(4)Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nếu như có đề nghị nào thì cần tích chữ (v) vào ô của yêu cầu tương ứng.

(5)Trường hợp mà xin cấp nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một sổ đỏ nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I thì chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (theo như Mẫu 04c/ĐK).

mau-don-xin-cap-so-do-lan-dau-theo-quy-dinh-hien-nay-2

(6)Cần ghi cụ thể là được Nhà nước giao đất có thu tiền hay giao đấ không thu tiền hay cho thuê đất với hình thức  trả tiền một lần hay thuê đất trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

(7) Cần ghi cụ thể như: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…và những thông tin có liên quan như là diện tích… 

(8)Đối với diện tích đất mà có rừng thì sẽ ghi thông tin đầy đủ theo từng mục về loại đất rừng, cây lâu năm.

(9) Những giấy tờ kèm theo như là : hợp đồng về mua bán thửa đất (với đất mua), Hóa đơn giá trị gia tăng, Giấy xác nhận hoàn thành về nghĩa vụ tài chính (nếu như có), sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn…

10 – (Nếu có) Hộ gia đình, cá nhân nào mà được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì sẽ được ghi nợ số tiền sử dụng đất cần phải nộp sau khi mà có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; sẽ được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 05 năm.

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về việc mẫu đơn để xin cấp sổ đỏ lần đầu? Gọi ngay 1900.6174

Trình tự, thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu

Bước 1:  Anh Toàn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp lại cơ quan có thẩm quyền.

Anh Toàn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 88 của thông tư 24/ 2014/TT-BTNMT:

 • Đơn đăng ký về việc cấp  giấy chứng nhận (theo mẫu có sẵn);
 • Những chứng từ để thực hiện nghĩa vụ tài chính giấy tờ liên quan đến việc mà miễn, giảm về nghĩa vụ tài chính đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu như có)
 • Nếu anh Toàn có nhu cầu đăng ký quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cả quyền sở hữu đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà cần chuẩn bị các loại giấy tờ để chứng minh theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp mà đăng ký quyền sử dụng đất thì phải nộp những giấy tờ theo Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định.

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ làm sổ đỏ

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn anh Toàn bổ sung trong thời hạn 3 ngày làm việc. Còn nếu như hồ sơ đầy đủ thì người tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin vào sổ tiếp nhận viết và đưa phiếu tiếp nhận hồ sơ cho anh Toàn (trong đó có ghi ngày hẹn trả kết quả)

Bước 3: Cơ quan mà có thẩm quyền giải quyết yêu cầu. 

Sau khi nhận được thông báo của Chi cục thuế thì anh Toàn sẽ có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo thông báo như là: Lệ phí giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ (nếu như có).

Bước 4: Nhận kết quả. 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao giấy chứng nhận cho anh Toàn hoặc gửi giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân  của xã, phường nơi anh Toàn đang sống sẽ cấp để trao cho gia đình anh nộp hồ sơ tại cấp xã 

>>> Luật sư tư vấn miễn phí về thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu? Gọi ngay 1900.6174

Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng đài tư vấn về các nội dung mà liên quan đến mẫu đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu.Trường hợp nếu như quý bạn đọc mà cần sự tư vấn và hỗ trợ giải đáp pháp lý pháp luật thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174 sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho bạn nhé.

  1900633727