Mẫu biên bản bàn giao và tầm quan trọng của biên bản bàn giao công việc

tranh-chap-hop-dong-thue-quyen-su-dung-dat

Mẫu biên bản bàn giao là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều trường hợp khi có sự chuyển giao tài sản, hàng hóa, công việc. Mục đích của biên bản này là đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và tạo ra bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp sau này.

Vì vậy thông qua bài viết này, Tổng Đài Tư Vấn hi vọng sẽ giúp cho quý độc giả có thêm nhiều thông tin hữu ích hơn để có thể thuận tiện hơn trong việc soạn những mẫu biên bản này, nếu vẫn còn cần hỗ trợ thêm hay hướng dẫn chi tiết hơn, hãy liên hệ lại với chúng tôi qua hotline 1900 6174 để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất.

 >>> Để giải đấp thắc mắc liên quan liên hệ: 1900 6174 để được chuyên viên tư vấn miễn phí.

Khi nào sử dụng mẫu biên bản bàn giao

Như đã đề cập đến vấn đề này trước đó, vì việc chuyển giao tài sản, hàng hóa, công việc gần như đều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta nên để tránh phát sinh những rủi ro ngoài ý muốn việc lập mẫu biên bản bàn giao là hết sức cần thiết với các trường hợp này.

– Với trường hợp khi các bên muốn bàn giao tài sản (ví dụ như bàn giao tài sản khi cho trường học) thì lập biên bản bàn giao tài sản;

– Với trường hợp khi các bên muốn bàn giao hàng hóa trong quá trình mua bán hay giao nhận hàng hóa, ký gửi hàng hóa… thì các bên sẽ lập biên bản bàn giao hàng hóa;

– Với trường hợp khi người lao động nghỉ việc hoặc nghỉ thai sản, hay chuyển công tác,… cũng cần phải bàn giao lại các công việc để người khác tiếp nhận công việc thì có thể nắm rõ cho việc làm biên bản bàn giao công việc.

mau-bien-ban-ban-giao-khi-nao-thi-dung-toi

Biên bản bàn giao sẽ được xem như là bằng chứng nhằm chứng minh ai là người có lỗi và bên phải chịu trách nhiệm trong trường hợp việc bàn giao xảy ra tranh chấp sau này. Vì thế, mỗi biên bản bàn giao phải được lập thành 02 bản và mỗi bên được giữ 01 bản đều có hiệu lực như nhau.

>>> Xem thêm: Biên bản bàn giao tài sản mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay là ngày…./…./….., tại Công ty
Chúng tôi bao gồm có:
A. ĐẠI DIỆN PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:
1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………
4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………
B. NGƯỜI BÀN GIAO:
5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………
Sẽ cùng tiến hành bàn giao công việc với các nội dung như sau:

 1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1      
2      
 1. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:
TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1      
2      

Biên bản được kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia đã cùng nhất trí với các nội dung trên.
Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên sẽ giữ 01 (một) bản và đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

Quản lý bộ phận Người nhận bàn giao Người bàn giao

>>>Nếu bạn cần biết thêm thông tin và hướng dẫn, đừng ngần ngại gọi vào số tông đài: 1900 6174 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

 

TÊN CƠ QUAN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………

Số: …../BB                                

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và 

………………………….(bên nhận)

       Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… sẽ tiến hành cuộc họp nhằm bàn giao tài sản giữa …………. (bên giao) và ………… (bên nhận) được thực hiện theo …………… của ………… ngày ……………..

 

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

 • Ông:……………………Chức vụ:……………………………………………..
 • Ông:……………………Chức vụ:……………………………………………..
 • Bà:………………………Chức vụ:……………………………………………

2/ Bên nhận:

 • Ông:…………………….Chức vụ:……………………………….………….
 • Ông:…………………….Chức vụ:…………………………………….……
 • Bà:……………………….Chức vụ:…………………………….…………… 

 

Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………

Thư ký: Ông …………………………………………………………………………

 

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên ………………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ………………………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:

 

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………

                    Bằng chữ ………………………………………………………………

Kể từ ngày ………………………………số tài sản trên do bên……………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này sẽ lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao được giữ 2 bản và bên nhận cũng sẽ giữ 2 bản.

         CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                   CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

             Thư ký cuộc họp                                                             Chủ tọa cuộc họp

>>> Xem thêm: Hợp đồng thuê tài sản có giá trị pháp lý như thế nào?

Mẫu biên bản bàn giao công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày….tháng…..năm….., tại Công ty…………………..chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………….Phòng/Bộ phận:………………………………………..   

Bên nhận bàn giao:

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………….Phòng/Bộ phận:………………………………………..      

Sẽ cùng tiến hành bàn giao công việc với các nội dung sau đây:

 

BÀN GIAO CÔNG VIỆC
STT Nội dung công việc Người nhận
1
2
3
BÀN GIAO TÀI LIỆU HỒ SƠ
STT Mã hồ sơ, tài liệu Tên hồ sơ,

tài liệu

Số lượng Tình trạng Vị trí đề hồ sơ, tài liệu
1
2
3

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc trên đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản đã được lập thành …. bản, mỗi bên sẽ giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao

>>>Gọi ngay số hotline: 1900 6174 để nhận tư vấn miễn phí và nhanh chóng từ các chuyên gia

Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–***—–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

 

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……………………… chúng tôi gồm:

Người bàn giao:……………Bộ phận:…………..MSNV…………..

Người nhận bàn giao:…………Bộ phận:……………MSNV…….

Lý do bàn giao ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STT Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình trạng
1
2
3
4
5
6
7
8

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý

>>>Hãy nhấc máy và gọi số hotline: 1900 6174 để đặt câu hỏi và nhận tư vấn miễn phí từ chuyên viên.

Giá trị pháp lý của biên bản chuyển giao tài sản

Dựa trên cơ sở pháp lý từ Bộ luật Dân sự năm 2015, đối với việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản và đồng thời phải có chữ ký của các bên tham gia. Khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi của các bên chỉ khi tài sản này đã được xác lập bàn giao bằng văn bản.

Vì thế nên, việc xác lập các loại giấy tờ văn bản, hay biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản bàn giao tài sản có giá trị pháp lý sẽ giúp cả bên người giao và người nhận có những ràng buộc về trách nhiệm một cách rõ ràng hơn, thông tin đầy đủ về tài sản được chuyển giao một cách đầy đủ hơn, nếu có bất kỳ sai sót, thiếu sót nào phát sinh thì đều có thể biết được bên nào là bên phải chịu trách nhiệm.

mau-bien-ban-ban-giao-gia-tri-phap-ly

Biên nhận bàn giao tài sản phải sẽ được sao ra thành 02 bản. Mỗi bên tham gia giao nhận sẽ được giữ một bản nhằm tạo cơ sở pháp lý cho mình khi không may xảy ra tranh chấp về sau. Mỗi biên bản giao nhận đều sẽ có nội dung và giá trị pháp lý tương tự nhau.

>>>Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận tư vấn miễn phí từ các chuyên viên. Gọi ngay số 1900 6174 để biết thêm chi tiết.

Tầm quan trọng của biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc vốn được xem như là một loại tài liệu để có thể ghi lại quá trình chuyển giao các nhiệm vụ, hay trách nhiệm cũng như thông tin liên quan từ một người hoặc một nhóm người cho những người sẽ thay thế công việc của họ.

Theo lẽ thường, thì biên bản bàn giao công việc sẽ được sử dụng khi có sự thay đổi về vị trí, hay về phòng ban hay trong trường hợp khi một người nghỉ việc và cần phải bàn giao công việc cho người sẽ tiếp nhận công việc đó.

mau-bien-ban-ban-giao-va-tam-quan-trong

Biên bản bàn giao công việc có vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo được tính chính xác, minh bạch cũng như hạn chế xảy ra những tranh chấp khi tiến hành chuyển giao công việc giữa các nhân viên hoặc giữa các phòng ban của một tổ chức hay doanh nghiệp như sau:

 • Giấy tờ bàn giao sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các công việc, hay nhiệm vụ, tài sản, và về dữ liệu cũng như về quy trình liên quan đến công việc, sẽ giúp cho người tiếp nhận có thể hiểu rõ hơn về trách nhiệm mà cụ thể là về yêu cầu công việc của mình.
 • Biên bản cũng sẽ giúp cho nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc kiểm soát chặt chẽ quá trình tiến hành bàn giao công việc của nhân sự. Khi có biên bản này, quản lý có thể kiểm tra và đánh giá được các hoạt động của người bàn giao công việc, qua đó đảm bảo cho việc chuyển giao được thực hiện đúng với quy trình và không các gây thiệt hại cho tổ chức.
 • Biên bản bàn giao cũng như một tài liệu đặc biệt quan trọng khi có trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các nhân viên hay giữa các phòng ban trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Biên bản sẽ giúp cung cấp được bằng chứng về các bên liên quan trong  quá trình bàn giao công việc và được sử dụng như một loại bằng chứng trong các trường hợp cần thiết để xác minh bên mắc lỗi.

>>>Nếu bạn đang có câu hỏi, đừng ngần ngại gọi vào số hotline: 1900 6174 để được tư vần miễn phí từ các chuyên viên.

Chưa bàn giao công việc dứt điểm có được nghỉ việc?

Dựa trên căn cứ pháp lý từ Bộ luật lao động năm 2019 thì khi hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động hết thời hạn thì người sử dụng lao động sẽ chấm dứt hoạt động tại nơi đang làm việc, kể cả khi chưa bàn giao công việc dứt điểm.

Tuy nhiên trong trường hợp phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn, người lao động cần phải chủ động giải quyết với người sử dụng lao động đến khi dứt điểm mới có thể nghỉ việc, dựa trên những quy định của các Bộ luật liên quan đến vấn đề phát sinh.

>>>Cần giải đáp? Hãy gọi vào số 1900 6174 để nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia.

Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của Tổng Đài Tư Vấn về các mẫu biên bản bàn giao. Hi vọng những thông tin của chúng tôi có thể giúp quý độc giả trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết xoay quanh vấn đề này. Nếu vẫn cần được tư vấn chi tiết hơn về các mẫu biên bản này, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ lại với chúng tôi qua hotline 1900 6174 cũng như qua website Tổng Đài Tư Vấn để được hỗ trợ nhanh nhất, xin chân thành cảm ơn quý độc giả rất nhiều.

  1900633727