Mở thừa kế khi nào? Địa điểm mở quyền thừa kế ở đâu?

van-phong-luat-su-thai-binh

 

Mở thừa kế là một quá trình pháp lý quan trọng và tốn kém thời gian để xác định và chia sẻ di sản của người đã qua đời cho những người thừa kế hợp pháp. Điều này thường xảy ra sau khi người chết đã để lại di chúc hoặc khi không có di chúc nào được viết ra. Hãy cùng tìm hiểu và bàn luận về vấn đề này trong bài viết dưới đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu, hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của Tổng đài tư vấn qua hotline: 1900.6174 để được tư vấn miễn phí.

>>> Liên hệ luật sư tư vấn về thời hạn để mở quyền thừa kế? Gọi ngay: 1900.6174

Mở thừa kế là gì?

Mở thừa kế là quá trình pháp lý và thủ tục nhằm xác định, đánh giá và chia sẻ di sản của người đã qua đời cho những người thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật. Khi một người qua đời, tài sản của họ sẽ trở thành di sản và cần được xử lý theo quy trình mở quyền thừa kế để xác định ai là người thừa kế và phân chia di sản cho họ.

Quá trình này thường được thực hiện sau khi người chết đã để lại di chúc, hoặc nếu không có di chúc nào được viết ra, thì theo quy định thừa kế theo pháp luật. Nếu có di chúc, di sản sẽ được phân chia theo những ý muốn rõ ràng của người đã ký di chúc. Còn nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ, thì quy trình mở quyền thừa kế sẽ tuân theo quy định pháp luật về thừa kế theo pháp luật.

bao-mo-thua-ke

Quá trình bao gồm việc xác định và xác nhận người thừa kế hợp pháp, đánh giá giá trị của di sản, và phân chia tài sản cho từng người thừa kế theo tỷ lệ và quy định pháp luật. Trong quá trình này, có thể có sự giám sát và can thiệp của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc chia sẻ di sản.

Việc này có thể gây ra một số khó khăn và phức tạp, đặc biệt khi có nhiều người thừa kế hoặc khi có tranh chấp về di sản. Do đó, việc tìm hiểu và tuân thủ quy trình mở quyền thừa kế, cũng như nhờ sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia pháp luật, sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người thừa kế và đảm bảo quá trình diễn ra một cách suôn sẻ và công bằng.

>>> Xem thêm: Con nuôi có được thừa kế thế vị không? Tư vấn nhanh chóng nhất

Thời điểm mở thừa kế là gì?

Thời điểm mở thừa kế là mốc thời gian quan trọng trong quá trình thừa kế, được xác định dựa trên hai tình huống:

  1. Thời điểm người có tài sản chết: Đây là thời điểm người sở hữu tài sản qua đời. Tại thời điểm này, di sản của người đã qua đời trở thành tài sản thừa kế và cần được xử lý và phân chia cho những người thừa kế hợp pháp.
  2. Thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản là đã chết: Nếu không có thông tin chính thức về thời điểm chính xác người đã qua đời, việc xác định thời điểm mở quyền thừa kế sẽ dựa trên lời tuyên bố của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng nhận rằng người có tài sản đã chết.

Kể từ thời điểm mở quyền thừa kế, những người thừa kế hợp pháp được xác định và có quyền, nghĩa vụ liên quan đến di sản của người đã qua đời. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế là khoảng thời gian mà người thừa kế có thể tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến thừa kế, chẳng hạn như kiện tụng liên quan đến quyền thừa kế hoặc các thủ tục đăng ký tài sản và chia sẻ di sản.

Thời hiệu khởi kiện về thừa kế có giới hạn thời gian, thông thường là 10 năm kể từ thời điểm mở quyền thừa kế. Sau khi thời hiệu này hết hạn, người thừa kế có thể mất quyền đòi lại di sản hoặc thực hiện các thủ tục thừa kế, và di sản này có thể được xem như di sản bị bỏ rơi. Việc tuân thủ thời hạn thừa kế là quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc chia sẻ di sản và tránh các tranh chấp phức tạp liên quan đến thừa kế sau này.

>>> Thời điểm để mở quyền thừa kế là khi nào? Gọi ngay: 1900.6174

Địa điểm mở thừa kế là gì?

Mở thừa kế là quá trình xác định thời điểm bắt đầu phát sinh quan hệ thừa kế và địa điểm nơi diễn ra việc quản lý, kiểm kê, thanh toán và phân chia di sản của người đã qua đời. Thời điểm mở quyền thừa kế được xác định dựa trên hai tình huống: thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản là đã chết. Thời điểm mở quyền thừa kế là cơ sở để xác định những người thừa kế và quyền, nghĩa vụ của họ liên quan đến di sản.

Địa điểm mở quyền thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người đã qua đời, tại đó diễn ra việc quản lý di sản, kiểm kê và các thủ tục liên quan đến thừa kế. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng, địa điểm mở quyền thừa kế sẽ là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản của người đã qua đời. Địa điểm mở quyền thừa kế có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản và thực hiện việc thanh toán và phân chia di sản. Trong trường hợp có tranh chấp về thừa kế, Tòa án nhân dân nơi mở quyền thừa kế sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Địa điểm mở quyền thừa kế là nơi diễn ra việc quản lý, kiểm kê, thanh toán và phân chia di sản của người đã qua đời. Trong quy định của luật pháp, địa điểm mở quyền thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nơi thực hiện các thủ tục và quy trình liên quan đến thừa kế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 633 Bộ luật dân sự năm 2015, địa điểm mở quyền thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người đã qua đời. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở quyền thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản của người đã qua đời.

Tùy thuộc vào quy định của pháp luật và từng trường hợp cụ thể, địa điểm mở quyền thừa kế có vai trò quan trọng trong việc:

  1. Quản lý di sản: Địa điểm này là nơi diễn ra việc kiểm kê, xác định các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các giấy tờ liên quan đến thừa kế của người đã qua đời.
  2. Thanh toán và phân chia di sản: Địa điểm mở quyền thừa kế là nơi thực hiện việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính, nợ nần và phân chia di sản cho những người thừa kế hợp pháp.
  3. Ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản: Địa điểm mở quyền thừa kế có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi phi pháp liên quan đến di sản, đảm bảo tính trung thực và công bằng trong việc quản lý tài sản của người đã qua đời.
  4. Giải quyết tranh chấp thừa kế: Trong trường hợp có tranh chấp về thừa kế, Tòa án nhân dân nơi mở quyền thừa kế sẽ có thẩm quyền giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan.

giay-mo-thua-ke

Địa điểm mở quyền thừa kế có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các thủ tục và quy trình liên quan đến thừa kế một cách minh bạch, công bằng và đảm bảo quyền lợi của những người thừa kế hợp pháp.

Việc xác định thời điểm mở quyền thừa kế và địa điểm mở quyền thừa kế là rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc chia sẻ di sản và tránh các tranh chấp phức tạp liên quan đến thừa kế sau này. Điều này giúp đảm bảo di sản của người đã qua đời được quản lý và sử dụng một cách hợp lý, đồng thời tôn trọng quyền lợi của những người thừa kế hợp phá.

>>> Địa điểm để mở quyền thừa kế là ở đâu? Gọi ngay: 1900.6174

Trình tự, thủ tục mở thừa kế bao gồm?

việc xác định thời điểm mở quyền thừa kế là cực kỳ quan trọng và được quy định rõ ràng trong Điều 611 của Bộ luật dân sự 2015. Thời điểm mở quyền thừa kế xảy ra vào thời điểm người có tài sản chết, và việc xác định thời điểm này dựa trên các giấy tờ chứng tử của người đã qua đời hoặc nếu người đó bị Tòa án tuyên bố là đã chết, thì thời điểm ghi trong bản án, quyết định đó sẽ là thời điểm mở quyền thừa kế.

Khi thừa kế đã mở, những người thừa kế sẽ có quyền yêu cầu phân chia di sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính do người đã chết để lại. Thời điểm mở quyền thừa kế cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc bắt đầu thời hiệu khởi kiện về thừa kế, tức là thời hạn mà người thừa kế có thể khởi kiện để yêu cầu quyền và nghĩa vụ liên quan đến di sản.

Trong trường hợp người đã chết không để lại giấy chứng tử hoặc không thể xác định được thời điểm mở quyền thừa kế từ giấy tờ, thì việc xác định thời điểm mở quyền thừa kế sẽ dựa vào bản án, quyết định của Tòa án tuyên bố người đã chết và thời điểm ghi trong đó sẽ được coi là thời điểm mở quyền thừa kế. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định quyền và nghĩa vụ liên quan đến di sản của người đã qua đời.

Trình tự và thủ tục mở quyền thừa kế bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định thời điểm mở quyền thừa kế: Thời điểm mở quyền thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc được Tòa án tuyên bố là đã chết. Thời điểm này xác định quyền và nghĩa vụ của người thừa kế liên quan đến di sản. Nếu người chết để lại giấy chứng tử, thì thời điểm mở quyền thừa kế dựa trên thông tin trong giấy tử, còn nếu không có giấy tử hoặc không xác định được từ giấy tử, thì dựa vào bản án, quyết định của Tòa án tuyên bố người đã chết để xác định thời điểm mở quyền thừa kế.

Bước 2: Đăng ký mở quyền thừa kế: Người thừa kế hoặc người có quyền thừa kế (nếu người thừa kế đã chết để lại di chúc) đều có thể đăng ký mở quyền thừa kế tại Tòa án nơi có thẩm quyền. Đăng ký mở quyền thừa kế bao gồm việc nộp đơn yêu cầu mở quyền thừa kế và cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hoặc di chúc của người đã chết.

Bước 3: Xác định người thừa kế: Sau khi nhận đơn đăng ký mở quyền thừa kế, Tòa án sẽ tiến hành xác minh và xác định danh sách người thừa kế. Người thừa kế có thể là người còn sống vào thời điểm mở quyền thừa kế, người đã thành thai vào thời điểm mở quyền thừa kế và sinh ra còn sống, cũng như cơ quan, tổ chức pháp luật phải còn tồn tại vào thời điểm mở quyền thừa kế.

Bước 4: Kiểm tra di sản và tài sản: Sau khi xác định người thừa kế, Tòa án sẽ tiến hành kiểm tra di sản và tài sản của người đã chết. Việc này bao gồm việc xác định và kiểm tra tài sản di chuyển, tài sản cố định, tài sản tài trợ, và các khoản nợ và các quyền khác của người đã chết.

Bước 5: Phân chia di sản: Sau khi xác định di sản và tài sản của người đã chết, Tòa án sẽ tiến hành phân chia di sản cho người thừa kế theo quy định pháp luật. Quy trình phân chia di sản phải tuân thủ các quy định về thừa kế, di chúc hoặc thỏa thuận tài sản chung (nếu có) của người đã chết.

Bước 6: Hoàn tất thủ tục mở quyền thừa kế: Khi quá trình xác định và phân chia di sản hoàn tất, Tòa án sẽ kết thúc quy trình mở quyền thừa kế và chấp nhận di sản đã được phân chia cho người thừa kế. Quá trình này kết thúc khi Tòa án chấp nhận hoặc thông báo việc mở quyền thừa kế đến các bên liên quan.

Đây là trình tự và thủ tục chung để mở quyền thừa kế, tuy nhiên, thủ tục cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy định pháp luật và tình hình cụ thể của từng trường hợp

don-mo-thua-ke

>>> Liên hệ luật sư tư vấn về thời hạn để mở quyền thừa kế? Gọi ngay: 1900.6174

Ngoài những nội dung tư vấn về mở quyền thừa kế trong bài viết nếu bạn có bất kỳ nội dung nào chưa rõ cần được giải đáp đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên và gọi điện ngay cho luật sư của Tổng Đài Tư Vấn qua điện thoại 1900.6174 để được tư vấn miễn phí

 

  1900633727